Webbkurs om obestånd

Limhamnsgruppen inbjuder till kursen ”Obestånd – vad är det?” med advokat Hans Elliot. På den får du en grundlig genomgång obeståndets delar och ett antal moment för strukturen av en obeståndsutredning.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på kurstid och obligatoriskt test, liksom kraven på fortbildning enligt god revisorssed. Du som är advokat eller revisor kan alltså tillgodoräkna dig kurstiden.