Kompletteringar och rättelser till Limhamnsgruppens böcker

Listan senast uppdaterad 23 mars 2023

Konkurspraktikan, åttonde upplagan

s. 27, under ”Expediering av underrättelse enligt 31 § konkursförordningen”
före raden ”- Akten.” ska skjutas in en ny rad:

– Rätten

s. 54, 66, 70, 74, 88, 98, 104, 114, 134, 140, 170 längst ner på sidorna
sidnumren ska stå i vänsterkanten i stället för högerkanten

Förvaltarberättelse i konkurs – en praktika, första upplagan

  • Följande mening på s. 36 m har fått fel placering. Den hör till avsnittet På grund av utmätning befarad kapitalbrist och ska placeras sist i detta, dvs på s. 40 m:

Personligt betalningsansvar inträder oberoende av om det förelegat faktisk kritisk kapitalbrist, prop. 2000/01:150 s. 51.