Rikskronofogdens och processägarnas ställningstaganden

Ställningstaganden tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom Kronofogdemyndigheten. Publiceringen på Kronofogdemyndighetens webbplats sker för att ge allmän kännedom om myndighetens ställningstaganden. Ställningstaganden görs i principiella frågor när svar saknas i en rättsfråga eller när rättsläget är oklart. Även beträffande metodfrågor kan styrning ske genom ställningstagande för att uppnå enhetlighet i förhållande till myndighetens kunder. Internt ska ställningstaganden följas då andra regler av högre dignitet inte ger vägledning och är bindande för organisationen. Kronofogdemyndighetens ställningstaganden är däremot inte bindande för t.ex. domstolar.

Klicka på rubrikerna nedan för att läsa respektive ställningstagande:

Skatteverkets ställningstaganden

Dessa ställningstaganden har tagits fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom Skatteverket. Internt benämns dessa ställningstaganden för styrsignaler och är endast bindande inom Skatteverket. Publiceringen på Skatteverkets webbplats sker för att ge allmän kännedom om verkets ställningstaganden.

Här finns länkar till olika ställningstaganden:

Företagsrekonstruktion

Konkurs