Förvaltarberättelse i konkurs – en praktika (Elliot)

Vänster kolumnbild

Förvaltarberättelse i konkurs – en praktika är ett verktyg som gör att du blir effektivare och vinner tid vid arbetet med förvaltarberättelsen. Både med metod och formulering. Strukturen följer de krav som ställs på en förvaltarberättelse och vilka olika typer av konkursgäldenärer som omfattas av respektive avsnitt.

Läs mer & beställ

Rekonstruktionspraktikan (Elliot)

Vänster kolumnbild

Rekonstruktionspraktikan är ett oumbärligt hjälpmedel för dig som arbetar med företagsrekonstruktion, inklusive lönegaranti, både som rekonstruktör och assisterande medarbetare. Praktikan innehåller en systematisk sammanställning av praktiskt taget alla handlingar enligt lagen om företagsrekonstruktion och lönegarantilagen m.m., handlingarnas innehåll och deras expedieringar. Källor anges i fotnoter med hänvisningar till bland annat praxis och förarbeten.

Läs mer & beställ

Konkurspraktikan (Elliot)

Vänster kolumnbild

Konkurspraktikan är den mest heltäckande instruktionsboken för dig som arbetar med konkurs. Både i konkursförvaltning och i myndighetskontroll. Innehållet är en systematisk sammanställning av beståndsdelarna i praktiskt taget alla konkurshandlingar samt när och vart expediering ska ske. Boken innehåller också ett stort antal hänvisningar till bl.a. rättsfall och lagförarbeten.

Sjunde upplagan är uppdaterad per den 1 januari 2019.

Läs mer & beställ

Handbok för försvarare (Eriksson)

Vänster kolumnbild

Handbok för försvarare delar advokat Johan Eriksson med sig av de erfarenheter och tips han samlat på sig under sina många år i domstolar. Tanken med boken är att den ska vara en praktisk vägledning för försvarare hela vägen från första mötet med klienten, genom processens alla faser.

Boken vänder sig till advokater, jurister och juriststudenter, som ett praktiskt komplement till en annars väldigt teoretisk utbildning. Även för den som processar i domstol i andra ärenden än brottmål finns ett och annat matnyttigt.

Utkom som Student’s edition i januari 2018 och som Limited edition i februari 2018.

Läs mer & beställ

Hyresmanual (Ask & Dicksen)

Vänster kolumnbild

Hyresmanualen är ett tidsbesparande verktyg, anpassat för advokater och andra konsulter samt inte minst för dem som bedriver yrkesmässig uthyrningsverksamhet.

Den innehåller översikt över hyreslagen, kataloger om arbetsfördelning hyresnämnd – tingsrätt, hyreslagens tidsfrister, förklaring av hyreslagens definitioner och gränsdragningar, förutsättningarna för tillämpning av hyreslagens bestämmelser och tillvägagångssätt, förlängnings- och villkorsärenden beträffande bostad, medlingsförfarandet beträffande lokalhyra, skadeståndsberäkning, delgivningsregler m.m.

Åttonde upplagan utkom i oktober 2016.

Läs mer & beställ