Konkurspraktikan

Vänster kolumnbild

Konkurspraktikan är den mest heltäckande instruktionsboken för dig som arbetar med konkurs. Både i konkursförvaltning och i myndighetskontroll. Innehållet är en systematisk sammanställning av beståndsdelarna i praktiskt taget alla konkurshandlingar samt när och vart expediering ska ske. Boken innehåller också ett stort antal hänvisningar till bl.a. rättsfall och lagförarbeten.

Sjunde upplagan är uppdaterad per den 1 januari 2019.

Läs mer & beställ

Handbok för försvarare

Vänster kolumnbild

Handbok för försvarare delar advokat Johan Eriksson med sig av de erfarenheter och tips han samlat på sig under sina många år i domstolar. Tanken med boken är att den ska vara en praktisk vägledning för försvarare hela vägen från första mötet med klienten, genom processens alla faser.

Boken vänder sig till advokater, jurister och juriststudenter, som ett praktiskt komplement till en annars väldigt teoretisk utbildning. Även för den som processar i domstol i andra ärenden än brottmål finns ett och annat matnyttigt.

Utkom som Student’s edition i januari 2018 och som Limited edition i februari 2018.

Läs mer & beställ

Hyresmanual

Vänster kolumnbild

Hyresmanualen är ett tidsbesparande verktyg, anpassat för advokater och andra konsulter samt inte minst för dem som bedriver yrkesmässig uthyrningsverksamhet.

Den innehåller översikt över hyreslagen, kataloger om arbetsfördelning hyresnämnd – tingsrätt, hyreslagens tidsfrister, förklaring av hyreslagens definitioner och gränsdragningar, förutsättningarna för tillämpning av hyreslagens bestämmelser och tillvägagångssätt, förlängnings- och villkorsärenden beträffande bostad, medlingsförfarandet beträffande lokalhyra, skadeståndsberäkning, delgivningsregler m.m.

Åttonde upplagan utkom i oktober 2016.

Läs mer & beställ