Ny handbok för konkursförvaltarorganisationen

Förvaltarberättelse i konkurs – en praktika är ett verktyg Hans Elliot tagit fram som gör att du blir effektivare och vinner tid vid arbetet med förvaltarberättelsen. Både med metod och formulering. Strukturen följer de krav som ställs på en förvaltarberättelse och vilka olika typer av konkursgäldenärer som omfattas av respektive avsnitt.

Läs mer och beställ >>