framsida, baksida och rygg på bok

Konkurspraktikan 8:e upplagan nu ute

En efterlängtad klassiker i ny upplaga: Hans Elliots Konkurspraktikan är nu ute i sin åttonde upplaga.

Boken är uppdaterad till den 1 januari 2023 och är utökad med flera nya kapitel.

Konkurspraktikan är den mest heltäckande instruktionsboken för dig som arbetar med konkurs, både i konkursförvaltning och i myndighetskontroll. Innehållet är en systematisk sammanställning av beståndsdelarna i praktiskt taget alla konkurshandlingar samt när och vart expediering ska ske. Boken innehåller också ett stort antal hänvisningar till bl.a. rättsfall och lagförarbeten.

Advokat Hans Elliot (1948–2022) verkade under fyra decennier som konkursförvaltare och som lärare inom obeståndsrätt. På den återkommande kursen Grundläggande konkurshantering använde han Konkurspraktikan som kursmaterial.

De senaste nyheterna
bröstbild av en man framför gräs och vatten

Claes Bönnemark är död

Limhamnsgruppens grundare, styrelseledamot och mångårige delägare Claes Bönnemark somnade in lugnt och stilla den 22 oktober 2023 efter en tids sjukdom.

Läs mer »
De senaste nyheterna
bröstbild av en man framför gräs och vatten

Claes Bönnemark är död

Limhamnsgruppens grundare, styrelseledamot och mångårige delägare Claes Bönnemark somnade in lugnt och stilla den 22 oktober 2023 efter en tids sjukdom.

Läs mer »