Juridiklänkar

Aktuella konkursnyheter (savin.se)

Nyheter, domar, anbudsunderlag och dokument. Allt rykande aktuellt.

Arkiveringslathund

Hans Elliots lathund för när bokföring ska gallras m.m.

Arbetstagarinformation vid konkurs

”Om arbetsgivaren går i konkurs”, information från Fastighets vad som händer med anställda i samband med konkurs.

Arvsärenden med gränsöverskridande inslag

På EU:s E-juridikportal finns information om EU:s arvsförordning, som rör arv efter personer vars dödsfall inträffat tidigast den 17 augusti 2015. Europeiskt arvsintyg m.m. De EU-medlemsstater som inte deltar i förordningen är Danmark, Irland och Förenade kungariket.

Björn Lundén Information AB

Björn Lundén Information AB är ett kunskapsföretag inom skatt, ekonomi och juridik. Företaget bildades 1987 och har så här långt har gett ut 250 böcker inklusive nya upplagor.

Bolagsverket

Registrera företag, skicka in årsredovisningar, registrera företagsinteckningar, få beslut i likvidationer, information från register samt läsa kungörelser i Post- och Inrikes Tidningar.

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet, Brå, är en myndighet under justitiedepartementet. Brås huvuduppgift är att främja brottsförebyggande arbete genom utveckling, utvärdering, forskning och information inom det kriminalpolitiska området. Brå ansvarar också för Sveriges officiella rättsstatistik.

Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndighetens övergripande mål är att främja brottsoffrens rättigheter, behov och intressen.

Domstolsverkets handböcker

Domstolsverket har under ett stort antal år gett ut ett antal handböcker som rör olika delar av domstolarnas rättskipande och rättsvårdande verksamhet.

Datainspektionen

Datainspektionen är en myndighet som genom sin tillsynsverksamhet ska bidra till att behandlingen av personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i enskilda individers personliga integritet. På dessa sidor kan du bland annat läsa mer om vilka mål myndigheten har, hur de arbetar och hur du kommer i kontakt med dem.

Dynamic Code

Dynamic Code erbjuder olika typer av DNA-analyser relaterade till DNA-sekvensering, genotypning och molekylärbiologi.

Ekobrottsmyndigheten

Ekobrottsmyndigheten är ett kompetens- och kunskapscentrum för ekobrottsbekämpning och är den drivande och samordnande kraften för all ekobrottsbekämpning i Sverige.

Far Akademi

Far Akademi är ett helägt dotterbolag till Far, branschorganisationen för revisorer och rådgivare, som erbjuder kurser inom redovisning, revision, skatt, controlling samt ekonomi- och verksamhetsstyrning. Far Akademi ger också ut böcker, tidskrifter, IT-produkter, fickkalendrar och andra informationsprodukter på områdena skatter, affärsrätt, redovisning och revision.

Finansinspektionen

Finansinspektionen är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Regler, tillstånd, utredningar, sanktioner marknads- och konsumentioformation finns på denna webbplats.

Offentliga publikationer

Efter mer än 150 år som traditionell bokhandel är Fritzes sedan 1996 en butik på nätet med offentliga publikationer som specialitet. Numera en del av Wolters Kluwer.

HUDOC

Praxis från Europadomstolen. Söksida med dokument.

IBAS

Dataräddning, dataradering och computer forensics. Säkring och dokumentation av t.ex. spår och bevismaterial som lagrats elektroniskt i en dator. Tjänsten baseras på Ibas mer än 30 år långa erfarenhet inom dataräddning och dataradering. Ibas kan hjälpa polis, åklagarämbete, advokater, offentlig sektor och privata företag i samband med beslag av data, efterforskning på lagringsmedia och som sakkunnigt vittne i rättsliga tvister.

Institutet för juridik och internet

Juridikinstitutet arbetar mot internetrelaterade kränkningar.

Konkursavgifter

Advokaten Hans Elliots förteckning över avgifter i konkurs m.m.

Konkurs och företagsrekonstruktion – myndigheters ställningstaganden

Ställningstagandena syftar till att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom Kronofogdemyndigheten och Skatteverket.

Kronofogdens handböcker

Kronofogdens handböcker, bl.a. Handbok för konkurstillsyn, handboken Utmätning och verkställighetspolicy.

Lagrummet

Lagrummet.se är en gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation.

Lagrådet

Lagrådet har till uppgift att yttra sig över lagförslag på begäran av regeringen eller av riksdagsutskott.

Lars Åhnberg AB

Här kan du hitta nyheter om nya lagar, register över AD-domar, översikter och annat inom området arbetsrätt/arbetsmiljö.

Login Hasselberg

Garanti XL är ett nyutvecklat, modernt, molnbaserat system som erbjuder säker och effektiv handläggning av konkurser och företagsrekonstruktioner.

Lunds universitet

Examensarbeten vid Juridicum sedan 1998.

Lönegaranti – europeiska garantiinstitutioner

Förteckning över lönegarantiinstitutioner inom EU och EES med adresser.

Lönegaranti – Norge

Information om lønnsgarantiordningen, lönegaranti i Norge.

Polisen

Anmälan, blanketter, registerutdrag, pass och id-kort m.m.

Rekonstruktör- & konkursförvaltarkollegiet (REKON) i Sverige

Rekonstruktör- & konkursförvaltarkollegiets webbplats innehåller bland annat aktuella artiklar inom konkursrätten samt en förteckning som upptar samtliga konkursförvaltare.

Skatteverket

Skatteverket ger här information om skatter och traktamenten.

Skatteverkets handböcker och handledningar

Skatteverkets handledningar finns inom olika ämnesområden och är främst avsedda att användas inom Skatteverket vid handläggning av ärenden och vid utbildning. Handledningarna redovisar Skatteverkets bedömningar i olika frågeställningar, men är inte avsedda att innehålla någon fullständig redovisning av lagtext, allmänna råd och rättspraxis etc.

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut

Vad kostar skiljeförfarande eller medling?

Sveda och värk

Hjälptabell 2013 för bestämmande av ersättning för sveda och värk.

Sveriges advokatsamfund

Länk till Sveriges advokatsamfund med information om advokater och mycket mer.

Sveriges Domstolar

Sveriges Domstolar omfattar de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, hyres- och arrendenämnderna, Rättshjälpsmyndigheten och Domstolsverket.

Testamentsbanken

Testamentsbanken är ett centralt register och en säker förvaringsplats för ditt testamente oavsett om du bor i Sverige eller utomlands.

Tidningen Lag & Avtal

Lag & Avtal är Sveriges största tidning om arbetsrätt som erbjuder senaste nytt om nya lagar, viktiga avtal, domar, rättspraxis och debatt.

Tullverket

Tullverket är ansvarigt för skyddet av rikets gränser mot olagligt införande av produkter.

Åklagarmyndigheten

Här finns förutom information om Åklagarmyndigheten även dokument om lagar och förordningar, planering och uppföljning, föreskrifter och riktlinjer, uppdrag, pm och rapporter, policydokument, HD, remissvar och informationsmaterial.

Resebyråer

First Class Travel

Personlig service, produktkännedom och flexibilitet är honnörsord för First Class Travel.

Ving Grupp & Konferens

Resebyrån för charterresmål som vi arbetat med sedan 1997.

Viseringar, inresetillstånd etc.

Behöver jag visum till landet?

På Passport Index kan man ange vilket lands pass man har och få en indikation på om det behövs visum eller inresetillstånd till ett specifikt land.

Hur många tomma sidor behöver jag ha i passet?

Här kan du se hur många sidor som måste vara tomma i ditt pass när du besöker ett visst land. Välj land och titta under rubriken ”Blank passport pages”.

USA

För nordiska medborgare behövs ett giltigt pass och att man ansökt om visum minst 72 timmar före ankomst till USA på följande hemsida: https://esta.cbp.dhs.gov/ . Ett tips – ha pass, din agenda med flightnummer, uppgift om hotellet i USA samt kreditkort framme innan du börjar knappa på datorn.

Vädret

Vad blir det för väder? Blir det sol?

Blirdetsol.se är en vädertjänst för orter i hela världen. Använder sig av väderdata från yr.no samt kartor från Google Maps.

Väderkanalen

TV4:s väder – hela landet och lokalt.

Hur är vädret på kursorten?

En global vädersida på engelska.

Ytterligare en vädersida

En global vädersida på engelska.

Vädret i Sverige

Vädret på land och till sjöss med ny funktion för sökning i hela värden.

Vädret i Danmark

För oss i södra Sverige – en lite noggrannare prognos.

Flyg och tåg

LFV

Flyginfo i Sverige, regler för bagage och vätskor m.m.

Stockholm Arlanda Airport – ARN

Ta Arlanda Express till Centralen (ungefär var 20:e minut). Är ni flera blir det billigare med taxi.

Stockholm Bromma Airport – BMA

Korta avstånd på flygplatsen gör ditt besök smidigt och du är i Stockholm city på mindre än 20 minuter.

Göteborg Landvetter Airport – GOT

Sveriges framsida, dvs. samma sida som Limhamn.

Malmö Airport – MMX

Nytt namn, samma gamla Sturup som förut.

Köpenhamns flygplats – CPH

Flyginfo för Köpenhamns flygplats – flygtider, ankomster och förseningar.

Flygplatser jorden runt

Här kan man finna flygplatser och info om dessa.

Flyrail

Flyrail är, det engelska namnet till trots, en helsvensk webbplats där du kan boka din resa hela vägen och kombinera flyg, tåg och buss. Komma-fram-garanti vid anslutningar mellan tåg och flyg på Arlanda och Kastrup.

SJ

Här kan du boka din tågresa inom Sverige.

Bil

Trafikförsäkringsföreningen

Tips inför bilresan utomlands.

Inför resan

Pass och nationellt id-kort

Här hittar du polisstationer som utfärdar pass och nationellt id-kort.

Beställning av europeiskt sjukförsäkringskort

Här beställer du det europeiska sjukförsäkringskortet som ger dig rätt till sjukvård i andra EU/EES-länder. Kortet är giltigt i 3 år.

Vaccination inför resan?

Här får man reda på vilka sprutor som kan vara aktuella att ta inför en utlandsresa.

Vad är klockan just nu på resmålet?

Här kan du sortera, omvandla och finna tiden på varje kontinent, dock går det inte att vrida klockan tillbaka (utom vid omställning till vintertid).

All världens helger

Här finner du information om helgdagar i olika länder, efter land, religion och datum, plus en hel del övrig information.

PTS – Mobiltelefon utomlands

Här hittar du goda råd när du tar med mobiltelefonen utomlands.

Hur ser elkontakterna ut på kursorten?

En sida med olika elkontakter i länder världen över.

Checklista inför utlandsresan

Resfeber och Europeiska Reseförsäkringar har här en del information om vad som kan vara bra att veta inför resan.

Tullverket

Här finns uppgifter om gällande tullregler för resenärer.

UD:s reseinformation

Utrikesdepartementets bedömningar rörande säkerhetsläget i olika länder, naturförhållanden, in- och utresebestämmelser, lokala lagar och sedvänjor m.m.

Valuta

XE.com

Valutaomvandlare från XE.com.

Forex

Länk till Forex hemsida med valutakurser och även talong för beställning av valuta.

X-change

X-change är ett av Sveriges mest etablerade valutaväxlingsföretag.

Reseguider och kartor

Resebokhandeln

Stort sortiment på guideböcker, kartor och parlörer till hela världen.

DN.se Resor

Resereportage från alla världens hörn.

Google Maps

Googlekarta där du kan finna allt från kurshotellet till perfekta sandstränder.

Lonely Planet

Ett komplement till guideböckerna.

Willma Guides

Ett av Sveriges ledande guideboksförlag.

Reseguider, parlörer, kartor m.m.

Resetidningen Vagabonds webbplats med reseinformation och bokhandel.

Packat och klart – SVT

Underligt klädda reportrar upptäcker världen.

Svenska Dagbladet resor

Resereportage från alla världens hörn.