Vårdnad, boende och umgänge

En praktisk grundkurs

Datum

12 nov

Plats

Scandic Park, Stockholm

Kostnad

8 400 kr

Omfattning

6 timmar

En grundläggande och praktiskt inriktad kurs inom vårdnads-, boende- och umgängesjuridik. Är du nyligen anställd på byrå och fått uppdrag att börja arbeta med just dessa ärenden, är detta kursen för dig.

Advokat Sophie Palmgren Paulsson går igenom de centrala rättsliga reglerna men större delen av dagen ägnas åt den viktiga praktiska hanteringen. Sophie ger konkreta råd och instruktioner om hur du som ombud kan arbeta och agera för klientens bästa i ett VBU-mål.

Tider och innehåll

09.30–16.30 med lunch 12.30–13.30

Vi börjar helt enkelt med första klientmötet. Vad gör du? Det första mötet är oerhört viktigt som förtroendeskapande kontakt mellan dig och klienten. Redan här uppkommer flera frågor och beslut där du som biträde måste agera. Därefter fortsätter Sophie att ta dig steg för steg framåt i handläggningen av ett typiskt VBU-ärende. Under dagen får du bl.a. lära dig:

 • Handläggningen
 • Stämningsansökan
 • Svaromål
 • Förberedelser
 • Snabbyttrande
 • Muntlig förberedelse
  • konfliktlösning
  • överenskommelser
  • beslut
 • Huvudförhandling
  • bevisuppgifter
  • förberedelser
  • processföring.

För att tydliggöra ärendehanteringen kommer Sophie att lyfta fram praktiska exempel på handläggningar från verkliga VBU-mål.

Vidare får du under dagen bl.a. svar på frågor som:

 • Vad är barnets bästa?
 • Vilka kontakter bör/ska jag ta?
 • Vilka handlingar ska upprättas?
 • Etikfrågor
 • Hur ofta ska/bör jag ha klientkontakt?
 • Gemensam eller ensam vårdnad?
 • Boendefrågan
 • Vad gäller och hur resonerar jag i umgängesfrågan?

Kursen kommer också ge stort utrymme för frågor och diskussion.

Förbehåll för ändringar i programmet.

Om inget annat anges gäller våra villkor och avbokningsregler som du kan läsa om här
Här kan du även läsa om den allmänna informationen om kursen och resan.

Anmälningsformulär

 • Kursdeltagare
 • Tillval och önskemål
 • Faktureringsadress
Kursdeltagare
Om du vill ha hotellrum eller ditt kursmaterial i pappersform
Faktureringsadress

Tipsa om kursen

Relaterade kurser