• Scandic Anglais, Stockholm
 • 7 900 kr
 • 6 timmar

Vårdnad, boende och umgänge – en praktisk grundkurs

En grundläggande och mycket praktiskt inriktad kurs inom vårdnads-, boende- och umgängesjuridik. Är du nyligen anställd på byrå och fått uppdrag att börja arbeta med just dessa ärenden, är detta kursen för dig.

Advokat Sophie Palmgren Paulsson går igenom de centrala rättsliga reglerna men större delen av dagen ägnas åt den viktiga praktiska hanteringen. Sophie ger konkreta råd och instruktioner om hur du som ombud kan arbeta och agera för klientens bästa i ett VBU-mål.

 

Tider och innehåll

09.30–16.30 med lunch 12.30–13.30

Vi börjar helt enkelt med första klientmötet. Vad gör du? Det första mötet är oerhört viktigt som förtroendeskapande kontakt mellan dig och klienten. Redan här uppkommer en massa frågor och beslut där du som biträde måste agera. Därefter fortsätter läraren att ta dig steg för steg framåt i handläggningen av ett typiskt VBU-ärende. Under dagen får du bl.a. lära dig:

 • Handläggningen
 • Stämningsansökan
 • Svaromål
 • Förberedelser
 • Snabbyttrande
 • Muntlig förberedelse
  • konfliktlösning
  • överenskommelser
  • beslut
 • Huvudförhandling
  • bevisuppgifter
  • förberedelser
  • processföring.

Som komplement till att tydliggöra ärendehanteringen kommer läraren att ge flertalet praktiska exempel på handläggningar från verkliga VBU-mål.

Vidare får du under dagen bl.a. svar på frågor som:

 • Vad är barnets bästa?
 • Vilka kontakter bör/ska jag ta?
 • Vilka handlingar ska upprättas?
 • Etikfrågor
 • Hur ofta ska/bör jag ha klientkontakt?
 • Gemensam eller ensam vårdnad?
 • Boendefrågan
 • Vad gäller och hur resonerar jag i umgängesfrågan?

Kursen kommer också ge utrymme för frågor och diskussion mellan lärare och deltagare.

Förbehåll för ändringar i programmet.

Kursledare

Advokat Sophie Palmgren Paulsson

Sophie Palmgren Paulsson är advokat sedan 1998 och verksam i Malmö på Tre Advokater. Sophie arbetar främst med familjerätt och brottmål. Med svensk och internationell familjerätt har hon arbetat sedan 1992, och då främst med vårdnadsmål och bodelningar.

Allmän info

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar kursmaterial, lunch, för- och eftermiddagskaffe. Mervärdesskatt tillkommer.

Deltagarantal

Antalet deltagare är begränsat. Antagning sker i den ordning anmälan och betalning kommer in till Limhamnsgruppen.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart Limhamnsgruppen AB accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen. Anmälan kan göras med hjälp av knappen ”Jag anmäler mig” på denna sida.

Avbokning

Klicka här för att se gällande avbokningsregler.

Betalning

Faktura på kursavgift sänds från Limhamnsgruppen AB. Betalning sker till bankgiro 5903-0726.

Boende

Vi har förbokat ett antal hotellrum på kurshotellet. Önskas boende på kurshotellet bokar du det vid anmälningen. Med förbehåll för force majeure.