Värdeöverföringar och förbjudna lån

En fördjupning med Carl Svernlöv

Datum

14 dec

Plats

Scandic Anglais, Stockholm

Kostnad

8 600 kr
Streamad 7 600 kr

Omfattning

6 timmar

Lär dig på ett interaktivt och praktiskt sätt att tränga in i de komplicerade reglerna om kapitalanvändning och låneförbud.

Advokat Carl Svernlöv ger dig en djupare förståelse för hur reglerna tillämpas i skarpt läge. Nyttiga kunskaper för affärsjurister och ekonomer, och även centrala inslag i konkursförvaltares arbete.

Aktiebolagslagen innehåller ett stort antal regler som rör aktiekapitalet och dess skydd. Syftet med detta regelsystem är att skapa garantier för att bolagen verkligen tillförs tillgångar vid bolagsbildningen och att dessa tillgångar inte försvinner under bolagets verksamhet. Kapitalskyddsreglerna är en konsekvens av det begränsade personliga ansvaret och det har angivits att de har till syfte att i första hand värna om bolagets fordringsägares intressen men även de anställda och det allmänna.

Reglerna kan också anses ha betydelse för aktieägarna själva genom att kapitalanskaffning underlättas. Det aktiebolagsrättsliga kapitalskyddet kan sägas vara uppbyggt på tre grundpelare, nämligen

 1. tillskottsplikten
 2. begränsningar i bolagets rätt att disponera över tillskjutet eller upparbetat kapital
 3. reglerna om tvångslikvidation.

Till kapitalskyddet hänförs ibland även aktiebolagslagens låneförbudsregler, även om det står klart att det huvudsakliga syftet med dessa är skatterättsligt.

Tider och innehåll

09.30–16.30 med lunch 12.30–13.30

Grunder

 • Inledning och historik
 • Ett EG-rättsligt perspektiv
 • Det aktiebolagsrättsliga kapitalskyddet
 • Låneförbudet – bakgrund och utveckling.

Värdeöverföring

 • Allmänna regler – rättsutveckling och centrala rättsfall
 • Brutto- och nettometodernas tillämpning i praktiken
 • Revisorernas roll
 • Utdelning
 • Förvärv av egna aktier
 • Minskning av aktiekapitalet
 • ”Förtäckt värdeöverföring”
 • Sanktioner
 • Värdeöverföring – en lösningsmodell
 • Praktiska exempel.

Förbjudna lån

 • Allmänna regler – rättsutveckling och centrala rättsfall
 • Det allmänna låneförbudet
 • Förvärvslåneförbudet
 • Sanktioner
 • Dispens
 • Låneförbud – en lösningsmodell
 • Praktiska exempel.

Förbehåll för ändringar i programmet.

Om inget annat anges gäller våra villkor och avbokningsregler som du kan läsa om här
Här kan du även läsa om den allmänna informationen om kursen och resan.

Anmälningsformulär

 • Kursdeltagare
 • Tillval och önskemål
 • Faktureringsadress
Kursdeltagare
Om du vill ha hotellrum eller ditt kursmaterial i pappersform
Faktureringsadress

Tipsa om kursen

Relaterade kurser

HD och obligationsrätten

Rättsutveckling och analys av praxis
27 okt
Scandic Anglais, Stockholm

En djupgående och detaljerad analys av HD:s praxis inom obligationsrätten och dessa rättsfalls innebörd och inverkan på rättsläget.

Aktiebolagslagen

En grundlig genomgång
3 nov
Scandic Anglais, Stockholm

En bred och grundlig genomgång av Aktiebolagslagens viktigaste delar. Advokat Carl Svernlöv fördjupar din förståelse för reglerna och ger dig verktygen att hantera de svåra frågorna på bästa sätt.

Att läsa och förstå årsredovisningar

Med aukt revisor Mikael Fredstrand
4 nov
Scandic Crown, Göteborg

Originalet sedan 2008. Lär dig hur du läser och tolkar en årsredovisning under vägledning av auktoriserad revisor Mikael Fredstrand.

mynt som hällts ut ur en glasburk

Grundläggande konkurshantering

Med nya upplagan av Konkurspraktikan
9 nov
Scandic Crown, Göteborg

En mycket praktiskt inriktad kurs där advokat Hans Elliot ger dig en bra grund att stå på för att på ett effektivt och korrekt sätt kunna bistå konkursförvaltaren i sitt arbete.

Utredning i konkurs

Med Förvaltarberättelse i konkurs – en praktika
10 nov
- 11 nov
Scandic Crown, Göteborg

Få en tydlig struktur över vad som krävs i en korrekt uppgjord förvaltarberättelse i konkurs.

Tvistemålsanalys i skarpt läge

Hur du analyserar dispositiva tvistemål
10 nov
Scandic Anglais, Stockholm

Hur kan du strukturera en systematisk arbetsmetod för att kunna bygga upp och granska din talan, eller som svarandeombud plocka isär kärandens talan? Docenten i processrätt, hovrättsrådet och f.d. advokaten Patrik Schöldström leder denna fördjupande kursdag.