Värdeöverföringar och förbjudna lån

En fördjupning med Carl Svernlöv

Datum

14 dec

Plats

Scandic Anglais, Stockholm

Kostnad

8 900 kr

Omfattning

6 timmar

Lär dig på ett interaktivt och praktiskt sätt att tränga in i de komplicerade reglerna om kapitalanvändning och låneförbud.

Advokat Carl Svernlöv ger dig en djupare förståelse för hur reglerna tillämpas i skarpt läge. Nyttiga kunskaper för affärsjurister och ekonomer, och även centrala inslag i konkursförvaltares arbete.

Aktiebolagslagen innehåller ett stort antal regler som rör aktiekapitalet och dess skydd. Syftet med detta regelsystem är att skapa garantier för att bolagen verkligen tillförs tillgångar vid bolagsbildningen och att dessa tillgångar inte försvinner under bolagets verksamhet. Kapitalskyddsreglerna är en konsekvens av det begränsade personliga ansvaret och det har angivits att de har till syfte att i första hand värna om bolagets fordringsägares intressen men även de anställda och det allmänna.

Reglerna kan också anses ha betydelse för aktieägarna själva genom att kapitalanskaffning underlättas. Det aktiebolagsrättsliga kapitalskyddet kan sägas vara uppbyggt på tre grundpelare, nämligen

 1. tillskottsplikten
 2. begränsningar i bolagets rätt att disponera över tillskjutet eller upparbetat kapital
 3. reglerna om tvångslikvidation.

Till kapitalskyddet hänförs ibland även aktiebolagslagens låneförbudsregler, även om det står klart att det huvudsakliga syftet med dessa är skatterättsligt.

Tider och innehåll

09.30–16.30 med lunch 12.30–13.30

Grunder

 • Inledning och historik
 • Ett EG-rättsligt perspektiv
 • Det aktiebolagsrättsliga kapitalskyddet
 • Låneförbudet – bakgrund och utveckling.

Värdeöverföring

 • Allmänna regler – rättsutveckling och centrala rättsfall
 • Brutto- och nettometodernas tillämpning i praktiken
 • Revisorernas roll
 • Utdelning
 • Förvärv av egna aktier
 • Minskning av aktiekapitalet
 • ”Förtäckt värdeöverföring”
 • Sanktioner
 • Värdeöverföring – en lösningsmodell
 • Praktiska exempel.

Förbjudna lån

 • Allmänna regler – rättsutveckling och centrala rättsfall
 • Det allmänna låneförbudet
 • Förvärvslåneförbudet
 • Sanktioner
 • Dispens
 • Låneförbud – en lösningsmodell
 • Praktiska exempel.

Förbehåll för ändringar i programmet.

Om inget annat anges gäller våra villkor och avbokningsregler som du kan läsa om här
Här kan du även läsa om den allmänna informationen om kursen och resan.

Anmälningsformulär

 • Kursdeltagare
 • Tillval och önskemål
 • Faktureringsadress
Kursdeltagare
Om du vill ha hotellrum eller ditt kursmaterial i pappersform
Faktureringsadress

Tipsa om kursen

Relaterade kurser

HD och obligationsrätten

Rättsutveckling och analys av praxis
22 mar
Scandic Anglais, Stockholm

En djupgående och detaljerad analys av HD:s praxis inom obligationsrätten och dessa rättsfalls innebörd och inverkan på rättsläget.

KonkursArbetsrätt

Med nya upplagan av boken
11 maj
Scandic Anglais, Stockholm

Få en aktuell och uppdaterad överblick över det spretiga regelsystemet för konkursarbetsrätten, så att du efter kursen kommer vara säkrare i arbetet med juridiska och hanteringsmässiga problem.

Fördjupningskurs i kommersiella avtal

Med Christina Ramberg och Carl Svernlöv
17 maj
- 21 maj
Château de l’Yeuse, Cognac, Frankrike

På denna fördjupningskurs får vi ta del av olika perspektiv på avtalsrätten och associationsrätten från professor Christina Ramberg och advokat och adjungerad professor Carl Svernlöv, två av Sveriges mest framstående experter inom dessa områden.

Att läsa och förstå årsredovisningar

Med aukt revisor Mikael Fredstrand
8 jun
Scandic Anglais, Stockholm

Originalet sedan 2008. Lär dig hur du läser och tolkar en årsredovisning under vägledning av auktoriserad revisor Mikael Fredstrand.

Kontraktuell lojalitetsplikt

En växande rättsfigur i avtalsrätten
21 nov
Scandic Anglais, Stockholm

Under kursen behandlas lojalitetsplikten i många avtalstyper, såsom anställning och mellanmansavtal (kommission, handelsagentur, mäkleri etc.), köp, entreprenad, försäkring, kreditgivning och borgen.