• Scandic Crown, Göteborg
 • 14 900 kr
 • 12 timmar

Utredning i konkurs – förvaltarberättelsens tillkomst

Få en tydlig struktur över vad som krävs i en korrekt uppgjord förvaltarberättelse.

Advokat Hans Elliot och auktoriserad revisor Nils Albertsen ger dig verktyg att hantera utredningen kring och utformandet av förvaltarberättelsen så att arbetet blir så effektivt som möjligt i den fortsatta konkurshanteringen.

Vilka berättigade förväntningar man kan ha på en förvaltarberättelse i konkurs och vad kan man som utomstående eventuellt bidra med för att gagna utredningen? Kunskap om förvaltarens utredningsarbete är även en väsentlig bas för bedömning av arvodesyrkanden för detta arbete.

Ett perfekt tillfälle för revisorer, konkursförvaltare och konkurshanterande ekonomer att träffas och utbyta kunskap och erfarenheter!

Det finns ett stort värde för revisionsbyråer att ha konkursutredning som specialkompetens. Det kan ge uppdrag från advokater, i konkurser och i rättegångar, från EKO-brottsmyndigheten och Polisen samt ger kollegor på revisionsbyrån tillgång till ökade kunskaper i obeståndsfrågor.

I kursmaterialet ingår koncept till kommande utgåva av Hans Elliots Praktika för förvaltarberättelse.

Kurstillfälle i Stockholm den 27-28 nov, klicka här!

För dig som regelbundet bläddrar i och hanterar räkenskaper vill vi rekommendera vår kurs Att läsa och förstå årsredovisningar. Aukt revisor Mikael Fredstrand lär på ett mycket metodiskt och pedagogiskt sätt ut hur du läser och tolkar årsredovisningar. Läs mer här >>

Ta gärna en titt på Login Hasselbergs kurser. De erbjuder kurser i konkurs- och lönegarantihandläggning med Garanti XL. De har en introduktionskurs för dig som just börjat använda Garanti XL och en kurs för dig som redan har erfarenheter men vill lära dig mer. Läs mer och hitta nästa kurstillfälle här >>

 

Tider och innehåll

Dag 1 09.30–16.30, Dag 2 09.00–16.00.

Inledning

 • konkursinstitutets huvuddrag
 • formaliafrågor
 • intressenterna i en konkurs

Boets tillstånd

 • innehåll i utredningen med avseende på bakgrundsfakta och historik

Boets ställning

 • redovisning från bouppteckning
 • tillägg och justeringar

Bokföringen

 • bokföringssystem
 • det sätt på vilket bokföringen skötts
 • redovisning av balansräkning
 • bokföringen sådan den redovisas i bouppteckningen

Obestånd

 • obeståndsbegreppet
 • orsaker till obestånd
 • utredningsbehov

Tidpunkt för obestånd

 • metodval
 • utredningsbehov

Tidpunkt för kontrollbalansräkning

 • sufficiensbegreppet
 • metod
 • utredningsbehov

Återvinning

 • återvinningsinstitutet
 • återvinningssituationerna
 • frist- och fatalietider

Olaglig värdeöverföring

 • teorin
 • värdeöverföringen
 • vederlaget
 • beloppsspärr
 • försiktighetsspärr
 • återbäringsansvaret
 • bristtäckningsansvaret

Associationsrättsligt skadestånd

 • teorin
 • personkretsen

Något om utredning om brott och näringsförbud (i mån av tid)

 • brott mot borgenärer
 • andra brott
 • näringsförbud

Med förbehåll för ändringar i kursprogrammet.

Lärare

Advokat Hans Elliot

Hans Elliot har mer än trettio års erfarenhet som affärsjurist och konkursförvaltare. Han är författare till Handbok i konkursförvaltning, Konkurspraktikan, Rekonstruktionspraktikan, Förvaltarberättelse i konkurs – en praktika, samt har publicerat flera artiklar inom konkursjuridikens område.

Auktoriserad revisor Nils Albertsen

Nils Albertsen är partner på Mazars SET Revisionsbyrå i Malmö och är en av Limhamnsgruppens mest uppskattade lärare, med stor pedagogisk kompetens och mycket kunnig inom sitt verksamhetsområde. Nils har även mångårig erfarenhet av att biträda med konkursutredningar och utredningar åt polisens ekorotlar.

Allmän info

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar kursmaterial, lunch, för- och eftermiddagskaffe. Mervärdesskatt tillkommer.

Deltagarantal

Antalet deltagare är begränsat. Antagning sker i den ordning anmälan och betalning kommer in till Limhamnsgruppen.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart Limhamnsgruppen AB accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen. Anmälan kan göras längre ner på denna sida.

Avbokning

Klicka här för att se gällande avbokningsregler.

Betalning

Faktura på kursavgift sänds från Limhamnsgruppen AB.Betalning sker till bankgiro 5903-0726.

Boende

Vi har förbokat ett antal hotellrum på kurshotellet.Önskas boende på kurshotellet bokar du det vid anmälningen.Med förbehåll för force majeure.