Utredning i konkurs

Med Förvaltarberättelse i konkurs – en praktika

Datum

23 nov - 24 nov

Plats

Scandic Anglais, Stockholm

Kostnad

17 500 kr

Omfattning

12 timmar

Få en tydlig struktur över vad som krävs i en korrekt uppgjord förvaltarberättelse i konkurs.

Advokat Hans Elliot och auktoriserad revisor Nils Albertsen ger dig verktyg att hantera utredningen kring och utformandet av förvaltarberättelsen så att arbetet blir så effektivt som möjligt i den fortsatta konkurshanteringen.

Kurstillfälle i Göteborg den 9-10 nov

Vilka berättigade förväntningar man kan ha på en förvaltarberättelse i konkurs och vad kan man som utomstående eventuellt bidra med för att gagna utredningen? Kunskap om förvaltarens utredningsarbete är även en väsentlig bas för bedömning av arvodesyrkanden för detta arbete.

Ett perfekt tillfälle för revisorer, konkursförvaltare och konkurshanterande ekonomer att träffas och utbyta kunskap och erfarenheter!

Det finns ett stort värde för revisionsbyråer att ha konkursutredning som specialkompetens. Det kan ge uppdrag från advokater, i konkurser och i rättegångar, från EKO-brottsmyndigheten och Polisen samt ger kollegor på revisionsbyrån tillgång till ökade kunskaper i obeståndsfrågor.

I kursmaterialet ingår Hans Elliots Förvaltarberättelse i konkurs – en praktika.

För dig som regelbundet hanterar räkenskapshandlingar vill vi rekommendera vår kurs Att läsa och förstå årsredovisningarAukt revisor Mikael Fredstrand lär på ett mycket metodiskt och pedagogiskt sätt ut hur du läser och tolkar årsredovisningar  Göteborg 4 nov >>   Stockholm 18 nov >>

Ta gärna en titt på Login Hasselbergs kurser. De erbjuder kurser i konkurs- och lönegarantihandläggning med Garanti XL. De har en introduktionskurs för dig som just börjat använda Garanti XL och en kurs för dig som redan har erfarenheter men vill lära dig mer.

Läs mer och hitta nästa kurstillfälle hos Login Hasselberg här

Tider och innehåll

Dag 1 09.30–16.30, Dag 2 09.00–16.00

Inledning

 • konkursinstitutets huvuddrag
 • formaliafrågor
 • intressenterna i en konkurs

Boets tillstånd

 • innehåll i utredningen med avseende på bakgrundsfakta och historik

Boets ställning

 • redovisning från bouppteckning
 • tillägg och justeringar

Bokföringen

 • bokföringssystem
 • det sätt på vilket bokföringen skötts
 • redovisning av balansräkning
 • bokföringen sådan den redovisas i bouppteckningen

Obestånd

 • obeståndsbegreppet
 • orsaker till obestånd
 • utredningsbehov

Tidpunkt för obestånd

 • metodval
 • utredningsbehov

Tidpunkt för kontrollbalansräkning

 • sufficiensbegreppet
 • metod
 • utredningsbehov

Återvinning

 • återvinningsinstitutet
 • återvinningssituationerna
 • frist- och fatalietider

Olaglig värdeöverföring

 • teorin
 • värdeöverföringen
 • vederlaget
 • beloppsspärr
 • försiktighetsspärr
 • återbäringsansvaret
 • bristtäckningsansvaret

Associationsrättsligt skadestånd

 • teorin
 • personkretsen

Något om utredning om brott och näringsförbud (i mån av tid)

 • brott mot borgenärer
 • andra brott
 • näringsförbud

Med förbehåll för ändringar i kursprogrammet.

Om inget annat anges gäller våra villkor och avbokningsregler som du kan läsa om här
Här kan du även läsa om den allmänna informationen om kursen och resan.

Anmälningsformulär

 • Kursdeltagare
 • Tillval och önskemål
 • Faktureringsadress
Kursdeltagare
Om du vill ha hotellrum eller ditt kursmaterial i pappersform
Faktureringsadress

Tipsa om kursen

Relaterade kurser

person som håller en plånbok

Återvinning till konkursbo

Regler, rättsverkningar och praktiska tillämpningsfrågor
30 aug
- 31 aug
Scandic Anglais, Stockholm

En noggrann genomgång av konkurslagens regler om återvinning till konkursbo.

mynt som hällts ut ur en glasburk

Grundläggande konkurshantering

Med nya upplagan av Konkurspraktikan
8 nov
Scandic Crown, Göteborg

En mycket praktiskt inriktad kurs där advokat Hans Elliot ger dig en bra grund att stå på för att på ett effektivt och korrekt sätt kunna bistå konkursförvaltaren i sitt arbete.

Utredning i konkurs

Med Förvaltarberättelse i konkurs – en praktika
9 nov
- 10 nov
Scandic Crown, Göteborg

Få en tydlig struktur över vad som krävs i en korrekt uppgjord förvaltarberättelse i konkurs.

Att läsa och förstå årsredovisningar

Med aukt revisor Mikael Fredstrand
16 nov
Scandic Crown, Göteborg

Originalet sedan 2008. Lär dig hur du läser och tolkar en årsredovisning under vägledning av auktoriserad revisor Mikael Fredstrand.

Att läsa och förstå årsredovisningar

Med aukt revisor Mikael Fredstrand
17 nov
Scandic Anglais, Stockholm

Originalet sedan 2008. Lär dig hur du läser och tolkar en årsredovisning under vägledning av auktoriserad revisor Mikael Fredstrand.

mynt som hällts ut ur en glasburk

Grundläggande konkurshantering

Med nya upplagan av Konkurspraktikan
22 nov
Scandic Anglais, Stockholm

En mycket praktiskt inriktad kurs där advokat Hans Elliot ger dig en bra grund att stå på för att på ett effektivt och korrekt sätt kunna bistå konkursförvaltaren i sitt arbete.