• Scandic Anglais, Stockholm
  • 8 000 kr
  • 6 timmar

Särskild företrädare för barn – från förordnande till avslutat ärende

Vad innebär det att arbeta som särskild företrädare? Hur blir du en bättre särskild företrädare?

Med sin mångåriga erfarenhet ger advokat UllaBella af Klercker dig en gedigen grund för hur du i praktiken hanterar uppdraget som särskild företrädare. Från förordnandet till avslutat ärende.

Lagstiftaren ställer särskilda krav på den som förordnas som särskild företrädare. Uppdraget förordnas den ”som på grund av sina kunskaper och erfarenheter samt personliga egenskaper är särskilt lämplig för uppdraget”.

Kursintyget kan inges till domstol till styrkande av utförd utbildning inom området.

Kursen vänder sig främst till dig som ska börja, eller nyligen börjat, arbeta som särskild företrädare.

MERITERANDE KURS

 

Tider och innehåll

09.30–16.30 med lunch 12.30–13.30

Ur programmet:

  • Vilka befogenheter har du som ombud?
  • Vad är en särskild företrädares uppgifter?
  • Vilka är de speciella problemsituationer och frågeställningar som uppkommer i dessa mål?
  • Hur är hanteringen annorlunda?
  • Barnets processuella ställning

Efter en kort genomgång av lagstiftningen går vi över till den praktiska hanteringen av uppdraget. Utrymme kommer också att ges för frågor och diskussion.

Med förbehåll för ändringar i kursprogrammet.

Kursledare

Advokat UllaBella af Klercker

UllaBella af Klercker är advokat och delägare i Advokaterna af Klercker & Oehme. Hon har bedrivit advokatverksamhet sedan 1998 och är verksam främst i Stockholm. UllaBella har mycket stor erfarenhet av socialrättsliga mål men även av brottmål. Hon anlitas regelbundet för föreläsningar av Advokatsamfundet, Domstolsverket och Limhamnsgruppen.

Allmän info

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar kursmaterial, lunch, för- och eftermiddagskaffe. Mervärdesskatt tillkommer.

Deltagarantal

Antalet deltagare är begränsat. Antagning sker i den ordning anmälan och betalning kommer in till Limhamnsgruppen.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart Limhamnsgruppen AB accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen. Anmälan kan göras med hjälp av knappen ”Jag anmäler mig” på denna sida.

Avbokning

Klicka här för att se gällande avbokningsregler.

Betalning

Faktura på kursavgift sänds från Limhamnsgruppen AB. Betalning sker till bankgiro 5903-0726.

Boende

Vi har förbokat ett antal hotellrum på kurshotellet. Önskas boende på kurshotellet bokar du det vid anmälningen. Med förbehåll för force majeure.