• Scandic Anglais, Stockholm
 • 7 900 kr
 • 6 timmar

Underhållsbidrag till barn – från A till Ö

Frågor om barns underhåll har blivit alltmer vanliga de senaste åren, vilket därmed ökar kraven på dig som ombud att ha koll och kunna ta tillvara klientens intressen på ett kunnigt och säkert sätt.

Hur räknar man ut underhållet och vad är skäligt underhåll? Varför skall en del föräldrar betala mer än försäkringskassans underhållsstöd? Hur ska du råda din klient i frågor om underhåll?

Kursen ger dig en grundlig och omfattande genomgång av den rättsliga regleringen för underhåll till barn och hur det ska/kan bestämmas. Med utgångspunkt i praktiska exempel går advokat Eva Möller igenom reglerna och lär dig hur underhåll beräknas.

Vi tar bland annat upp frågor som

 • vad man ska tänka på när ett avtal om underhållsbidrag upprättas?
 • hur man formulerar ett yrkande till domstol?
 • vilka processuella regler som gäller?
 • kan man få rättshjälp?
 • hur ska rättegångskostnaderna fördelas?

Det blir också tillfälle för diskussion och frågor.

 

Tider och innehåll

09.30-16.30, lunch 12.30-13.30

1 Vilka typer av underhållsbidrag finns?

 • Barn, förutsättningar?
 • Make/maka
 • F.d. make/maka
 • Underhåll på annan grund?

2 Närmare om underhållsbidrag till barn

 • Underhållsstöd eller underhållsbidrag?
 • rättslig reglering såvitt gäller underhållsstöd
 • rättslig reglering såvitt gäller underhållsbidrag
 • kan man få både underhållsstöd och underhållsbidrag? Avräkning

3 Hur räknar man ut vilket underhåll ett barn skall ha?

 • Barnets behov
 • Föräldrars förmåga
 • Proportionering

4 Olika sätt att räkna ut behovet enligt försäkringskassans riktlinjer från 2016

 • Schablonmetoden
 • Konsumentverkets ”Koll på pengarna”
 • Faktiska kostnader
 • Standardtillägg

5 Hur fastställs underhållsbidrag?

 • Avtal formkrav – möjliga klausuler – exempel
 • Dom – allmän domstol

6 Jämkning av fastställt underhållsbidrag

7 Indexlagen

8 Processuella regler i domstolen

 • Inom ramen för äktenskapsskillnadsmål eller vårdnadsmål
 • Mål som enbart handlar om underhållsbidrag

9 Kostnadsfördelning vid process

10 Rättsskydd och rättshjälp

11 Nuvarande praxis, en genomgång

12 Sker en utveckling av praxis?

13 Diskussion och frågor, t.ex. kring

 • Hur skall vi råda våra klienter?
 • Vad är skäligt underhåll till barn?
 • När skall man stämma i mål om underhåll?
 • Hur svarar man om klienten blivit stämd?

 

Kursledare

Advokat Eva Möller

Eva Möller är sedan mer än 20 år verksam på advokatbyrå inom familje- och arvsrätt samt brottmål. Eva har ett särskilt intresse för och fördjupad kunskap om frågor om barns rätt till försörjning och rättvis fördelning av försörjningsbördan mellan föräldrar.

Allmän info

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar kursmaterial, lunch, för- och eftermiddagskaffe. Mervärdesskatt tillkommer.

Deltagarantal

Antalet deltagare är begränsat. Antagning sker i den ordning anmälan och betalning kommer in till Limhamnsgruppen.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart Limhamnsgruppen AB accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen. Anmälan kan göras med hjälp av knappen ”Jag anmäler mig” på denna sida.

Avbokning

Klicka här för att se gällande avbokningsregler.

Betalning

Faktura på kursavgift sänds från Limhamnsgruppen AB. Betalning sker till bankgiro 5903-0726.

Boende

Vi har förbokat ett antal hotellrum på kurshotellet. Önskas boende på kurshotellet bokar du det vid anmälningen. Med förbehåll för force majeure.