Underhållsbidrag till barn

Processen från A till Ö

Datum

12 okt

Plats

Scandic Anglais, Stockholm

Kostnad

8 800 kr

Omfattning

6 timmar

Föreläsare

Hur räknar man ut underhållet och vad är skäligt underhåll? Varför ska en del föräldrar betala mer än försäkringskassans underhållsstöd? Hur ska du råda din klient i frågor om underhåll?

Frågor om barns underhåll har blivit alltmer vanliga de senaste åren, vilket därmed ökar kraven på dig som ombud att ha koll och kunna ta tillvara klientens intressen på ett kunnigt och säkert sätt.

Kursen ger dig en grundlig och omfattande genomgång av den rättsliga regleringen för underhåll till barn och hur det ska/kan bestämmas. Med utgångspunkt i praktiska exempel går advokat Eva Möller igenom reglerna och lär dig hur underhåll beräknas.

Vi tar bland annat upp frågor som

 • vad man ska tänka på när ett avtal om underhållsbidrag upprättas?
 • hur man formulerar ett yrkande till domstol?
 • vilka processuella regler som gäller?
 • kan man få rättshjälp?
 • hur ska rättegångskostnaderna fördelas?

Det blir också tillfälle för diskussion och frågor.

Tider och innehåll

09.30–16.30, lunch 12.30–13.30

1 Vilka typer av underhållsbidrag finns?

 • Barn, förutsättningar?
 • Make/maka
 • F.d. make/maka
 • Underhåll på annan grund?

2 Närmare om underhållsbidrag till barn

 • Underhållsstöd eller underhållsbidrag?
 • rättslig reglering såvitt gäller underhållsstöd
 • rättslig reglering såvitt gäller underhållsbidrag
 • kan man få både underhållsstöd och underhållsbidrag? Avräkning

3 Hur räknar man ut vilket underhåll ett barn skall ha?

 • Barnets behov
 • Föräldrars förmåga
 • Proportionering

4 Olika sätt att räkna ut behovet enligt försäkringskassans riktlinjer från 2016

 • Schablonmetoden
 • Konsumentverkets ”Koll på pengarna”
 • Faktiska kostnader
 • Standardtillägg

5 Hur fastställs underhållsbidrag?

 • Avtal formkrav – möjliga klausuler – exempel
 • Dom – allmän domstol

6 Jämkning av fastställt underhållsbidrag

7 Indexlagen

8 Processuella regler i domstolen

 • Inom ramen för äktenskapsskillnadsmål eller vårdnadsmål
 • Mål som enbart handlar om underhållsbidrag

9 Kostnadsfördelning vid process

10 Rättsskydd och rättshjälp

11 Nuvarande praxis, en genomgång

12 Sker en utveckling av praxis?

13 Diskussion och frågor, t.ex. kring

 • Hur skall vi råda våra klienter?
 • Vad är skäligt underhåll till barn?
 • När skall man stämma i mål om underhåll?
 • Hur svarar man om klienten blivit stämd?

Om inget annat anges gäller våra villkor och avbokningsregler som du kan läsa om här
Här kan du även läsa om den allmänna informationen om kursen och resan.

Anmälningsformulär

 • Kursdeltagare
 • Tillval och önskemål
 • Faktureringsadress
Kursdeltagare
Om du vill ha hotellrum eller ditt kursmaterial i pappersform
Faktureringsadress

Tipsa om kursen

Relaterade kurser

Familjerättsveckan 2022

Otranto, Italien
3 okt
- 10 okt
Masseria Muntibianchi Agriresort, Apulien, Italien

En inspirerande och kunskapsfylld vecka på Masseria Muntibianchi Agriresort, Italien, med fördjupning i och diskussion kring den ekonomiska familjerättens mest centrala delar, under ledning av två av Sveriges kunnigaste och mest erfarna praktiker.

Vårdnad, boende och umgänge

En praktisk grundkurs
11 okt
Scandic Anglais, Stockholm

En grundläggande och praktiskt inriktad kurs inom vårdnads-, boende- och umgängesjuridik.

två kvinnor som skriver på papper

Ekonomisk familjerätt

Bodelning vid dödsfall och äktenskapsskillnad m.m.
29 nov
- 30 nov
Scandic Anglais, Stockholm

Två dagars grundlig genomgång av, och fördjupning i, de vanligast förekommande och viktigaste familjerättsliga frågorna, t.ex. dold samäganderätt, pensionsrättigheter samt villkor vid gåva och testamente.