Underhållsbidrag till barn

Processen från A till Ö

Datum

13 okt

Plats

Scandic Anglais, Stockholm

Kostnad

8 800 kr
Streamad 7800 kr

Omfattning

6 timmar

Föreläsare

Hur räknar man ut underhållet och vad är skäligt underhåll? Varför skall en del föräldrar betala mer än försäkringskassans underhållsstöd? Hur ska du råda din klient i frågor om underhåll?

Frågor om barns underhåll har blivit alltmer vanliga de senaste åren, vilket därmed ökar kraven på dig som ombud att ha koll och kunna ta tillvara klientens intressen på ett kunnigt och säkert sätt.

Kursen ger dig en grundlig och omfattande genomgång av den rättsliga regleringen för underhåll till barn och hur det ska/kan bestämmas. Med utgångspunkt i praktiska exempel går advokat Eva Möller igenom reglerna och lär dig hur underhåll beräknas.

Vi tar bland annat upp frågor som

 • vad man ska tänka på när ett avtal om underhållsbidrag upprättas?
 • hur man formulerar ett yrkande till domstol?
 • vilka processuella regler som gäller?
 • kan man få rättshjälp?
 • hur ska rättegångskostnaderna fördelas?

Det blir också tillfälle för diskussion och frågor.

Tider och innehåll

09.30-16.30, lunch 12.30-13.30

1 Vilka typer av underhållsbidrag finns?

 • Barn, förutsättningar?
 • Make/maka
 • F.d. make/maka
 • Underhåll på annan grund?

2 Närmare om underhållsbidrag till barn

 • Underhållsstöd eller underhållsbidrag?
 • rättslig reglering såvitt gäller underhållsstöd
 • rättslig reglering såvitt gäller underhållsbidrag
 • kan man få både underhållsstöd och underhållsbidrag? Avräkning

3 Hur räknar man ut vilket underhåll ett barn skall ha?

 • Barnets behov
 • Föräldrars förmåga
 • Proportionering

4 Olika sätt att räkna ut behovet enligt försäkringskassans riktlinjer från 2016

 • Schablonmetoden
 • Konsumentverkets ”Koll på pengarna”
 • Faktiska kostnader
 • Standardtillägg

5 Hur fastställs underhållsbidrag?

 • Avtal formkrav – möjliga klausuler – exempel
 • Dom – allmän domstol

6 Jämkning av fastställt underhållsbidrag

7 Indexlagen

8 Processuella regler i domstolen

 • Inom ramen för äktenskapsskillnadsmål eller vårdnadsmål
 • Mål som enbart handlar om underhållsbidrag

9 Kostnadsfördelning vid process

10 Rättsskydd och rättshjälp

11 Nuvarande praxis, en genomgång

12 Sker en utveckling av praxis?

13 Diskussion och frågor, t.ex. kring

 • Hur skall vi råda våra klienter?
 • Vad är skäligt underhåll till barn?
 • När skall man stämma i mål om underhåll?
 • Hur svarar man om klienten blivit stämd?

Om inget annat anges gäller våra villkor och avbokningsregler som du kan läsa om här
Här kan du även läsa om den allmänna informationen om kursen och resan.

Anmälningsformulär

 • Kursdeltagare
 • Tillval och önskemål
 • Faktureringsadress
Kursdeltagare
Om du vill ha hotellrum eller ditt kursmaterial i pappersform
Faktureringsadress

Tipsa om kursen

Relaterade kurser

Familjerättsveckan 2021

Split – Kroatien
11 sep
- 18 sep
Radisson Blu, Split, Kroatien

FULLBOKAD. Om du vill bli tillagd på väntelistan, fyll i anmälningsfälten nedan. En inspirerande och

Vårdnad, boende och umgänge

- en praktisk grundkurs
12 okt
Scandic Anglais, Stockholm

En grundläggande och praktiskt inriktad kurs inom vårdnads-, boende- och umgängesjuridik. Är du nyligen anställd