• Scandic Anglais, Stockholm
 • 8 300 kr
 • 6 timmar

Tvistemålsanalys i skarpt läge

Hur du analyserar dispositiva tvistemål.

Hur kan du strukturera en systematisk arbetsmetod för att kunna bygga upp och granska din talan, eller som svarandeombud plocka isär kärandens talan?

Docent i processrätt, hovrättsråd och f.d. advokat Patrik Schöldström leder denna fördjupande kursdag.

Exempel på frågor och svårigheter som regelbundet kommer upp i dispositiva tvistemål

 • Successiv relevans
 • Gemensam partsavsikt och avtalstolkning
 • Omfattande och rörig talan av motparten
 • ”Standardargument” såsom 36§ avtalslagen, förutsättningar och god tro

Endast praktisk processrättslig teori behandlas. Vi utgår från publicerade och opublicerade rättsfall som illustration.

 

Tider och innehåll

09.30–16.30 med lunch 12.30–13.30

 • Radarparet rättsfaktum och rättsföljd
 • Åberopande och rättslig grund
 • Arbetsmetod
 • Successiv relevans
 • Motpartens röriga talan
 • Standardargument

 

Förbehåll för ändringar i programmet

Kursledare

Docent Patrik Schöldström

Patrik Schöldström är docent i processrätt, Of counsel Nordensons Advokatbyrå och f.d. hovrättsråd i Svea Hovrätt. Patrik har tidigare även arbetat som advokat.

Han har bred och djup erfarenhet som domare, rättsvetenskapsman och advokat. Han har medverkat i flera dussintals svenska och internationella skiljeförfaranden (ad hoc och institutionella) i egenskap av ombud och framför allt skiljeman; ordförande, ensam skiljeman och partsutsedd.

Allmän info

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar kursmaterial, lunch, för- och eftermiddagskaffe. Mervärdesskatt tillkommer.

Deltagarantal

Antalet deltagare är begränsat. Antagning sker i den ordning anmälan och betalning kommer in till Limhamnsgruppen.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart Limhamnsgruppen AB accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen. Anmälan kan göras med hjälp av knappen ”Jag anmäler mig” på denna sida.

Avbokning

Klicka här för att se gällande avbokningsregler.

Betalning

Faktura på kursavgift sänds från Limhamnsgruppen AB.Betalning sker till bankgiro 5903-0726.

Boende

Vi har förbokat ett antal hotellrum på kurshotellet.Önskas boende på kurshotellet bokar du det vid anmälningen.Med förbehåll för force majeure.