Tvistemålsanalys i skarpt läge

Hur du analyserar dispositiva tvistemål

Datum

20 okt

Plats

Scandic Anglais, Stockholm

Kostnad

8 300 kr

Omfattning

6 timmar

Hur du analyserar dispositiva tvistemål.

Hur kan du strukturera en systematisk arbetsmetod för att kunna bygga upp och granska din talan, eller som svarandeombud plocka isär kärandens talan?

Docent i processrätt, hovrättsråd och f.d. advokat Patrik Schöldström leder denna fördjupande kursdag.

Exempel på frågor och svårigheter som regelbundet kommer upp i dispositiva tvistemål

 • Successiv relevans
 • Gemensam partsavsikt och avtalstolkning
 • Omfattande och rörig talan av motparten
 • ”Standardargument” såsom 36§ avtalslagen, förutsättningar och god tro

Endast praktisk processrättslig teori behandlas. Vi utgår från publicerade och opublicerade rättsfall som illustration.

Tider och innehåll

09.30–16.30 med lunch 12.30–13.30

 • Radarparet rättsfaktum och rättsföljd
 • Åberopande och rättslig grund
 • Arbetsmetod
 • Successiv relevans
 • Motpartens röriga talan
 • Standardargument

Förbehåll för ändringar i programmet

Om inget annat anges gäller våra villkor och avbokningsregler som du kan läsa om här
Här kan du även läsa om den allmänna informationen om kursen och resan.

Anmälningsformulär

 • Kursdeltagare
 • Tillval och önskemål
 • Faktureringsadress
Kursdeltagare
Om du vill ha hotellrum eller ditt kursmaterial i pappersform
Faktureringsadress

Tipsa om kursen

Relaterade kurser