Skadestånd i samband med brottmål

Advokatens och domarens perspektiv

Datum

21 nov

Plats

Scandic Anglais, Stockholm

Kostnad

8 900 kr

Omfattning

6 timmar

Hur du arbetar mer framgångsrikt med frågor om skadeståndsrättsliga anspråk i brottmål.

Advokat Johan Ödlund och rådman Claudia Vadaszi ger praktiska tips och råd hur du hanterar de konkreta fallen.

Du får klarhet i de olika ersättningsposterna som kan aktualiseras och hur de bör beaktas i en brottmålsprocess. Skadeståndsrättens roll i samband med brottmål har kommit att bli alltmer betydelsefull.  Brottsforskningen visar att skadeståndet är av betydelse för upplevelsen av upprättelse efter en brottslig handling. Dessvärre får skadeståndsrätten ofta på olika sätt stå tillbaka för straffrätten i processen.

Det är inte ovanligt att skadeståndsanspråken behandlas helt kort i förhandlingssituationen och domskälen i skadeståndsfrågan kan ibland vara lakoniska. Delvis beror detta på en underskattning av skadeståndsrättens funktioner och möjligheter och delvis beror det på bristande kunskaper om skadeståndsanspråkets betydelse i brottmålet.

Tider och innehåll

09.30–16.30 med lunch 12.30–13.30

En överblick ges över det skadeståndsrättsliga systemet och hur skadeståndsrättens regler och principer kan tillämpas i ett brottmål. Bland de ämnen som tas upp finns:

  • ersättning för kränkning
  • ersättning för personskada
  • sakskada
  • ren förmögenhetsskada
  • vårdnadshavarens skadeståndsansvar
  • vissa processuella aspekter och tvångsmedel med skadeståndsrättslig anknytning

Kursen har en praktisk inriktning och fokus läggs främst på att ge försvarare, målsägandebiträde och särskilda företrädare för barn verktyg att omsätta det skadeståndsrättsliga regelverket i sitt dagliga arbete.

Förbehåll för ändringar i programmet.

Om inget annat anges gäller våra villkor och avbokningsregler som du kan läsa om här
Här kan du även läsa om den allmänna informationen om kursen och resan.

Anmälningsformulär

Kursbokning inrikes
  • Kursdeltagare
  • Tillval och önskemål
  • Faktureringsadress
Kursdeltagare
Om du vill ha hotellrum eller ditt kursmaterial i pappersform
Faktureringsadress

Tipsa om kursen

Tipsa

Relaterade kurser

Avancerad förhörsteknik 2023

6 sep
- 10 sep
The Rembrandt, London, Storbritannien

Drömmer du om att kunna hålla bättre förhör? Följ med på denna utbildning och få praktisk träning i förhörsteknik enligt den anglosaxiska modellen, med några av världens främsta försvarsadvokater.

en hand som håller ner armen på en liggande person

Sexualbrotten

Med fokus på frivillighet och oaktsamhet
19 sep
Scandic Crown, Göteborg

Från och med den 1 augusti 2022 har vi åter en ny sexualbrottslagstiftning. Nya brott har tillkommit, våldtäktsbegreppet har utvidgats ännu en gång, och omfattande straffskärpningar har genomförts.

Försvararen i förundersökningen

Chefsåklagarens, domarens och advokatens perspektiv
20 sep
- 21 sep
Scandic Crown, Göteborg

För dig som vill ha full koll på hur du i praktiken på bästa sätt tillvaratar klientens intressen under förundersökningen.

Försvararen i förundersökningen

Chefsåklagarens, domarens och advokatens perspektiv
1 nov
- 2 nov
Scandic Anglais, Stockholm

För dig som vill ha full koll på hur du i praktiken på bästa sätt tillvaratar klientens intressen under förundersökningen.

en hand som håller ner armen på en liggande person

Sexualbrotten

Med fokus på frivillighet och oaktsamhet
9 nov
Scandic Anglais, Stockholm

Från och med den 1 augusti 2022 har vi åter en ny sexualbrottslagstiftning. Nya brott har tillkommit, våldtäktsbegreppet har utvidgats ännu en gång, och omfattande straffskärpningar har genomförts.

digital 3d-bild av ordförandeklubba

Hovrättsprocessen i brottmål

Förbättra dina möjligheter till framgång i hovrätten
9 nov
Scandic Crown, Göteborg

De flesta stora brottmål överklagas till hovrätten, där målen slutligen avgörs. Ändringsfrekvensen ligger så högt som 35–40 procent.