Skadestånd i samband med brottmål

Advokatens och domarens perspektiv

Datum

1 dec

Plats

Scandic Anglais, Stockholm

Kostnad

8 900 kr

Omfattning

6 timmar

Hur du arbetar mer framgångsrikt med frågor om skadeståndsrättsliga anspråk i brottmål.

Advokat Johan Ödlund och rådman Claudia Vadaszi ger praktiska tips och råd hur du hanterar de konkreta fallen.

Du får klarhet i de olika ersättningsposterna som kan aktualiseras och hur de bör beaktas i en brottmålsprocess. Skadeståndsrättens roll i samband med brottmål har kommit att bli alltmer betydelsefull.  Brottsforskningen visar att skadeståndet är av betydelse för upplevelsen av upprättelse efter en brottslig handling. Dessvärre får skadeståndsrätten ofta på olika sätt stå tillbaka för straffrätten i processen.

Det är inte ovanligt att skadeståndsanspråken behandlas helt kort i förhandlingssituationen och domskälen i skadeståndsfrågan kan ibland vara lakoniska. Delvis beror detta på en underskattning av skadeståndsrättens funktioner och möjligheter och delvis beror det på bristande kunskaper om skadeståndsanspråkets betydelse i brottmålet.

Tider och innehåll

09.30–16.30 med lunch 12.30–13.30

En överblick ges över det skadeståndsrättsliga systemet och hur skadeståndsrättens regler och principer kan tillämpas i ett brottmål. Bland de ämnen som tas upp finns:

  • ersättning för kränkning
  • ersättning för personskada
  • sakskada
  • ren förmögenhetsskada
  • vårdnadshavarens skadeståndsansvar
  • vissa processuella aspekter och tvångsmedel med skadeståndsrättslig anknytning

Kursen har en praktisk inriktning och fokus läggs främst på att ge försvarare, målsägandebiträde och särskilda företrädare för barn verktyg att omsätta det skadeståndsrättsliga regelverket i sitt dagliga arbete.

Förbehåll för ändringar i programmet.

Om inget annat anges gäller våra villkor och avbokningsregler som du kan läsa om här
Här kan du även läsa om den allmänna informationen om kursen och resan.

Anmälningsformulär

  • Kursdeltagare
  • Tillval och önskemål
  • Faktureringsadress
Kursdeltagare
Om du vill ha hotellrum eller ditt kursmaterial i pappersform
Faktureringsadress

Tipsa om kursen

Relaterade kurser

Sexualbrotten

Med fokus på frivillighet och oaktsamhet
27 jan
Scandic Anglais, Stockholm

Hur agerar du som försvarare eller målsägandebiträde i sexbrottmål? I vilka fall är ett sexualbrott att anse som grovt och var går gränsen mellan ett ofredande och ett sexuellt ofredande?

Grundkurs för försvarare

Brottmålsprocessen ur ett praktiskt perspektiv
25 mar
- 27 mar
Scandic Anglais, Stockholm

Kursen behandlar samtliga moment i försvarar­uppdraget – från första mötet med klienten tills att uppdraget avslutats.

Målsägandebiträde

Ett allt viktigare uppdrag
5 apr
Scandic Anglais, Stockholm

Hur du blir säkrare som målsägandebiträde i frågor om processrätt, straffrätt och skadeståndsrätt. Så hanterar du de praktiska problem som ofta har sin lösning i aktuell lagstiftning.

Hemliga tvångsmedel

Venedig
28 apr
- 2 maj
Hotel Excelsior, Venedig, Italien

Följ med Limhamnsgruppen till en lite lyxigare kurs i Venedig med tre dagars gnuggning om hemliga tvångsmedel.

Fortsättningskurs för försvarare

Fördjupning i brottmålsprocessen
20 maj
- 22 maj
Scandic Kødbyen, Köpenhamn

Fördjupning i den praktiska hanteringen av i stort sett samtliga moment i brottmålsprocessen.

HD och obligationsrätten

Rättsutveckling och analys av praxis
26 okt
Scandic Anglais, Stockholm

En djupgående och detaljerad analys av HD:s praxis inom obligationsrätten och dessa rättsfalls innebörd och inverkan på rättsläget.