Sexualbrotten

Med fokus på frivillighet och oaktsamhet

Datum

29 nov

Plats

Scandic Anglais, Stockholm

Kostnad

8 900 kr

Omfattning

6 timmar

Regeringen lämnade den 13 april en proposition till riksdagen med förslag på nya ändringar i sexualbrottslagstiftningen. Ändringarna föreslås träda i kraft redan den 1 augusti i år (dvs före valet). Högsta domstolen har därutöver kommit med ytterligare några nya domar.

Kurstillfälle i Göteborg 17 november 2022 »

Ny sexualbrottslagstiftning föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022. Nya brott tillkommer, våldtäktsbegreppet utvidgas ännu en gång samt omfattande straffskärpningar genomförs. Beträffande den lagstiftning som infördes 2018 avseende bl a frivillighet och oaktsamhet har Högsta domstolen kommit med ett flertal avgöranden. Hur agerar du som försvarare eller målsägandebiträde i sexbrottmål med anledning av hur lagstiftningen är utformad?

När det handlar om frivillighet och oaktsamhet har teknisk bevisning oftast ingen eller mycket liten betydelse. Det handlar om trovärdigheten hos målsäganden, den misstänkte och vittnen. Hur argumenterar du i dessa fall?

Advokat Bengt Ivarsson, expert i 2014-års Sexualbrottskommitté, går igenom de olika sexualbrotten i 6 kap. brottsbalken varvid särskilt fokus kommer att läggas vid ändringarna 2018 samt den praxis som uppkommit därefter. Som underlag kommer användas avgöranden från Högsta domstolen men även ett antal avgöranden från tingsrätt och hovrätt kommer presenteras. Vidare kommer en genomgång ske av den lagstiftning som träder i kraft den 1 augusti 2022.  

Med sin gedigna erfarenhet som försvarare och målsägandebiträde är Bengt Ivarsson väl förtrogen med problematiken. Han har dessutom under flera år undervisat om sexualbrott för bl.a. advokater, domare och poliser.

Utbildningen bygger på ett aktivt utbyte och diskussion mellan kursledare och deltagare om sexualbrottslagstiftningen och praxis.

Bengt Ivarssons kurser om sexualbrott för Limhamnsgruppen har genomgående fått högsta betyg av deltagarna.

Tider och innehåll

09.30–16.30 med en timmes lunch

Under dagen diskuteras och besvaras bl.a. nedanstående frågor. Aktuella rättsfall tas upp och diskuteras i samband med frågorna.

 • Genomgång av de olika brotten i 6 kap brottsbalken.
 • Vilka ändringar träder i kraft den 1 augusti 2022
 • Gränsdragning mellan grova brott och brott av normalgraden.
 • Sexualbrott mot barn.
 • Vad innebär, enligt lagstiftning och praxis, kravet på frivillighet?
 • Finns det några situationer där en uttryckt frivillighet inte är giltig?
 • Ställs det några särskilda krav på agerandet när man förordnas som försvarare eller målsägandebiträde i ett mål om sexualbrott?
 • Vad innebär, enligt lagstiftning och praxis, oaktsamhetsbrotten? Är oaktsamhetsbrottet ett artbrott och hur ska man resonera angående påföljdsval?
 • Vad gäller beträffande sexualbrott som sker på distans, t ex på internet?

Om inget annat anges gäller våra villkor och avbokningsregler som du kan läsa om här
Här kan du även läsa om den allmänna informationen om kursen och resan.

Anmälningsformulär

 • Kursdeltagare
 • Tillval och önskemål
 • Faktureringsadress
Kursdeltagare
Om du vill ha hotellrum eller ditt kursmaterial i pappersform
Faktureringsadress

Tipsa om kursen

Relaterade kurser

Avancerad förhörsteknik 2022

19 okt
- 23 okt
The George Hotel, Edinburgh, Skottland

Utbildning och praktisk träning i förhörsteknik enligt den anglosaxiska modellen, med några av världens främsta försvarsadvokater.

Häktning

Med fokus på försvararens praktiska agerande
3 nov
Scandic Anglais, Stockholm

Hör du till dem som tycker att det emellanåt känns hopplöst att biträda klienter vid häktningsförhandlingar?
Att de flesta blir häktade hur man än beter sig. Då kan detta vara en kurs för dig.

Hovrättsprocessen i brottmål

Förbättra dina möjligheter till framgång i hovrätten
8 nov
Scandic Crown, Göteborg

De flesta stora brottmål överklagas till hovrätten, där målen slutligen avgörs. Ändringsfrekvensen ligger så högt som 35–40 procent.

Försvararen i förundersökningen

Chefsåklagarens, domarens och advokatens perspektiv
9 nov
- 10 nov
Scandic Crown, Göteborg

För dig som vill ha full koll på hur du i praktiken på bästa sätt tillvaratar klientens intressen under förundersökningen.

Hovrättsprocessen i brottmål

Förbättra dina möjligheter till framgång i hovrätten
16 nov
Scandic Anglais, Stockholm

De flesta stora brottmål överklagas till hovrätten, där målen slutligen avgörs. Ändringsfrekvensen ligger så högt som 35–40 procent.

Sexualbrotten

Med fokus på frivillighet och oaktsamhet
17 nov
Scandic Crown, Göteborg

Regeringen lämnade den 13 april en proposition till riksdagen med förslag på nya ändringar i sexualbrottslagstiftningen. Ändringarna föreslås träda i kraft redan den 1 augusti i år (dvs före valet). Högsta domstolen har därutöver kommit med ytterligare några nya domar.