Sexualbrotten

Med fokus på frivillighet och oaktsamhet

Datum

17 nov

Plats

Scandic Crown, Göteborg

Kostnad

8 900 kr

Omfattning

6 timmar

Hur agerar du som försvarare eller målsägandebiträde i sexbrottmål? I vilka fall är ett sexualbrott att anse som grovt, och var går gränsen mellan ett ofredande och ett sexuellt ofredande?

När det handlar om frivillighet och oaktsamhet har teknisk bevisning oftast ingen eller mycket liten betydelse. Det handlar om trovärdigheten hos målsäganden, den misstänkte och vittnen. Hur argumenterar du i dessa fall?

Advokat Bengt Ivarsson, expert i 2014-års Sexualbrottskommitté, går igenom de olika sexualbrotten i 6 kap. brottsbalken. Särskilt fokus läggs vid de senaste ändringarna 2018. Som underlag används praxis från Högsta domstolen, men även ett antal avgöranden från tingsrätt och hovrätt presenteras. Beträffande ändringarna från 2018 har det kommit flera domar från Högsta domstolen gällande bl.a. oaktsam våldtäkt, gränsdragningen mellan våldtäkt och grov våldtäkt, våldtäkt mot barn eller sexuellt övergrepp mot barn samt tillhörande skadeståndsfrågor. Sannolikt kommer det fler avgöranden framöver. Under kursen tar Bengt Ivarsson även upp föreslagna ändringar av sexualbrottslagstiftningen.

Med sin gedigna erfarenhet som försvarare och målsägandebiträde är Bengt Ivarsson väl förtrogen med problematiken. Han har dessutom under flera år undervisat om sexualbrott för bl.a. advokater, domare och poliser.

Kursen bygger på ett aktivt utbyte och diskussion mellan föreläsaren och deltagarna om sexualbrottslagstiftningen och praxis.

Bengt Ivarssons kurser om sexualbrott för Limhamnsgruppen har genomgående fått högsta betyg av deltagarna.

Tider och innehåll

09.30–16.30 med en timmes lunch

Under dagen diskuteras och besvaras bl.a. nedanstående frågor. Aktuella rättsfall tas upp och diskuteras i samband med frågorna.

 • Genomgång av de olika brotten i 6 kap brottsbalken.
 • Gränsdragning mellan grova brott och brott av normalgraden.
 • Sexualbrott mot barn.
 • Vad innebär, enligt lagstiftning och praxis, kravet på frivillighet?
 • Finns det några situationer där en uttryckt frivillighet inte är giltig?
 • Ställs det några särskilda krav på agerandet när man förordnas som försvarare eller målsägandebiträde i ett mål om sexualbrott?
 • Vad innebär, enligt lagstiftning och praxis, oaktsamhetsbrotten? Är oaktsamhetsbrottet ett artbrott och hur ska man resonera angående påföljdsval?
 • Vad gäller beträffande sexualbrott som sker på distans, t ex på internet?

Om inget annat anges gäller våra villkor och avbokningsregler som du kan läsa om här
Här kan du även läsa om den allmänna informationen om kursen och resan.

Anmälningsformulär

 • Kursdeltagare
 • Tillval och önskemål
 • Faktureringsadress
Kursdeltagare
Om du vill ha hotellrum eller ditt kursmaterial i pappersform
Faktureringsadress

Tipsa om kursen

Relaterade kurser

Sexualbrotten

Med fokus på frivillighet och oaktsamhet
27 jan
Scandic Anglais, Stockholm

Hur agerar du som försvarare eller målsägandebiträde i sexbrottmål? I vilka fall är ett sexualbrott att anse som grovt och var går gränsen mellan ett ofredande och ett sexuellt ofredande?

Grundkurs för försvarare

Brottmålsprocessen ur ett praktiskt perspektiv
25 mar
- 27 mar
Scandic Anglais, Stockholm

Kursen behandlar samtliga moment i försvarar­uppdraget – från första mötet med klienten tills att uppdraget avslutats.

Målsägandebiträde

Ett allt viktigare uppdrag
5 apr
Scandic Anglais, Stockholm

Hur du blir säkrare som målsägandebiträde i frågor om processrätt, straffrätt och skadeståndsrätt. Så hanterar du de praktiska problem som ofta har sin lösning i aktuell lagstiftning.

Hemliga tvångsmedel

Venedig
28 apr
- 2 maj
Hotel Excelsior, Venedig, Italien

Följ med Limhamnsgruppen till en lite lyxigare kurs i Venedig med tre dagars gnuggning om hemliga tvångsmedel.

Fortsättningskurs för försvarare

Fördjupning i brottmålsprocessen
20 maj
- 22 maj
Scandic Kødbyen, Köpenhamn

Fördjupning i den praktiska hanteringen av i stort sett samtliga moment i brottmålsprocessen.

Hovrättsprocessen i brottmål

Förbättra dina möjligheter till framgång i hovrätten
8 nov
Scandic Crown, Göteborg

De flesta stora brottmål överklagas till hovrätten, där målen slutligen avgörs. Ändringsfrekvensen ligger så högt som 35–40 procent.