• Scandic Anglais, Stockholm
 • 11 400 kr
 • 10 timmar

Praktisk lönegarantihandläggning 2.0

Fördjupa dina kunskaper och slipa dina färdigheter gällande de praktiska grundfrågorna i lönegarantihanteringen, under vägledning av advokat Erik Danhard och lönegarantihandläggare Sofia Sötterman.

Handläggningen av lönegaranti i konkurser och rekonstruktioner har med tiden blivit komplicerad. Hanteringen innefattar att tillämpa arbetsrättsliga, insolvensrättsliga och förvaltningsrättsliga regler. Lagtexten är otydlig och i vissa avseenden inte överensstämmande med gällande rätt.

Ofta hanteras frågorna av särskilda lönegarantihandläggare som inte har en fullständig juridisk utbildning. Därför erbjuder kursen en optimalt anpassad utbildning för just dessa viktiga medarbetare.

Kursen vänder sig främst till handläggare av lönegarantiärenden vid advokatbyråer men även till andra som vill ha en bättre förståelse för hur dessa ärenden bäst hanteras.

För dig som regelbundet bläddrar i och hanterar räkenskaper vill vi rekommendera vår kurs Att läsa och förstå årsredovisningarAukt revisor Mikael Fredstrand lär på ett mycket metodiskt och pedagogiskt sätt ut hur du läser och tolkar årsredovisningar. Läs mer här >>

Ta gärna en titt på Login Hasselbergs kurser. De erbjuder kurser i konkurs- och lönegarantihandläggning med Garanti XL. De har en introduktionskurs för dig som just börjat använda Garanti XL och en kurs för dig som redan har erfarenheter men vill lära dig mer. Läs mer och hitta nästa kurstillfälle här >>

 

Kursledare

Advokat Erik Danhard

Erik Danhard är advokat och delägare vid Kanter Advokatbyrå i Stockholm. Hans huvudinriktning är domstolsprocesser och tvistelösning inom främst arbetsrättens område. Han är författare till boken Konkursarbetsrätt samt har varit expert i förmånsrättskommittén och utredningen om lönegarantiförsäkring.

Lönegarantihandläggare Sofia Sötterman

Sofia Sötterman, Hamilton Advokatbyrå, Stockholm, har sedan 2003 arbetat med handläggning i obeståndsärenden, särskilt lönegaranti i konkurser och rekonstruktioner. Hon har erfarenhet från några av de största rekonstruktionerna i Sverige.

Tider och innehåll

Kursen är upplagd utifrån förutsättningen att kursdeltagarna själva ska kunna ventilera tillämpningsfrågor och deras lösningar.

Kursinnehållet utgår från konkreta frågor som har ställts vid tidigare kurstillfälle. Kursdeltagaren har möjlighet att på förhand skicka in frågor/exempel som kan ligga till grund för diskussion under kursen. Frågorna/exemplen kommer endast att vara underlag för lärarna och hanteras med anonymitet.

Dag 1 09.00–17.00 med lunch 12.30–13.30

 • Beräkning av lön och andra förmåner
 • Krav på arbetstagaren under arbetsbefriad tid
 • Avräkningsfrågor
 • De tillämpliga blanketterna för lönegarantihandläggning
 • Handläggning av lönegarantiregressen
 • Fördelning mellan arbetstagare och staten
 • Omprövning vid konkursbolön
 • Arbetstagares valrätt och rätt att begära omprövning
 • Lönegaranti vid företagsrekonstruktion – särskilda frågor.

Dag 2 09.00-12.00

 • Bevakningsförfarandet avseende lönefordringar
 • Särskilda frågor med anknytning till utdelningsförfarandet; statens regress och enskild arbetstagares fordran
 • Anmärkningar mot lönefordringar och hanteringen därav

Kursmaterial

Kursmaterialet omfattar förutom kurspärmen även den senaste (femte) upplagan av boken Konkursarbetsrätt – om arbetsrätt och lönefordringar i konkurs och företagsrekonstruktion, vilken innehåller en omfattande redovisning av rättsfall som visar hur konkurs- och arbetsrättsregler samspelar och har tillämpats i praktiken. Boken ges ut av Jure.

Förbehåll för ändringar i programmet.

Allmän info

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar kursmaterial, lunch, för- och eftermiddagskaffe. Mervärdesskatt tillkommer.

Deltagarantal

Antalet deltagare är begränsat. Antagning sker i den ordning anmälan och betalning kommer in till Limhamnsgruppen.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart Limhamnsgruppen AB accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen. Anmälan kan göras längre ner på denna sida.

Avbokning

Klicka här för att se gällande avbokningsregler.

Betalning

Faktura på kursavgift sänds från Limhamnsgruppen AB.Betalning sker till bankgiro 5903-0726.

Boende

Vi har förbokat ett antal hotellrum på kurshotellet.Önskas boende på kurshotellet bokar du det vid anmälningen.Med förbehåll för force majeure.