• Scandic S:t Jörgen, Malmö
  • 8 400 kr
  • 6 timmar

Sexualbrotten – fokus på frivillighet och oaktsamhet

Max 22 deltagare!

Hur agerar du som försvarare eller målsägandebiträde i sexbrottmål? I vilka fall är ett sexualbrott att anse som grovt och var går gränsen mellan ett ofredande och ett sexuellt ofredande?

När det handlar om frivillighet och oaktsamhet har teknisk bevisning oftast ingen eller mycket liten betydelse. Det handlar om trovärdigheten hos målsäganden, den misstänkte och vittnen. Hur argumenterar du i dessa fall?

Advokat Bengt Ivarsson, expert i 2014-års Sexualbrottskommitté, går igenom de olika sexualbrotten i 6 kap. brottsbalken varvid särskilt fokus kommer att läggas vid de senaste ändringarna 2018. Som underlag kommer användas praxis från Högsta domstolen men även ett antal avgöranden från tingsrätt och hovrätt kommer presenteras. Beträffande ändringarna från 2018 har det kommit två domar från Högsta domstolen men sannolikt kommer ytterligare avgöranden under 2020.  

Kurstillfälle i Göteborg 4 nov >>

Kurstillfälle i Stockholm 5 nov >>

Med sin gedigna erfarenhet som försvarare och målsägandebiträde är Bengt Ivarsson väl förtrogen med problematiken. Han har dessutom under flera år undervisat om sexualbrott för bl.a. advokater, domare och poliser.

Utbildningen bygger på ett aktivt utbyte och diskussion mellan kursledare och deltagare om sexualbrottslagstiftningen och praxis.

Bengt Ivarssons kurser om sexualbrott för Limhamnsgruppen har genomgående fått högsta betyg av deltagarna.

Tider och innehåll

09.30–16.30 med en timmes lunch

Under dagen kommer bl.a. nedanstående frågor diskuteras och bli besvarade. Aktuella rättsfall tas upp och diskuteras i samband med frågorna.

  • Genomgång av de olika brotten i 6 kap brottsbalken.
  • Gränsdragning mellan grova brott och brott av normalgraden.
  • Sexualbrott mot barn.
  • Vad innebär, enligt lagstiftning och praxis, kravet på frivillighet?
  • Finns det några situationer där en uttryckt frivillighet inte är giltig?
  • Ställs det några särskilda krav på agerandet när man förordnas som försvarare eller målsägandebiträde i ett mål om sexualbrott?
  • Vad innebär, enligt lagstiftning och praxis, oaktsamhetsbrotten?
  • Vad gäller beträffande sexualbrott som sker på distans, t ex på internet?

Kursledare

Advokat Bengt Ivarsson

Bengt Ivarsson är sedan 1994 verksam vid Kihlstedts Advokatbyrå i Linköping. Han var expert i Sexualbrottskommittén och har varit expert i ett flertal andra statliga utredningar avseende bl.a. psykiatrisk tvångsvård, narkotikabrott, angrepp på blåljuspersonal. Bengt uppträder såväl som försvarare, målsägandebiträde som särskild företrädare i brottmål. Han har undervisat på olika kurser för bl.a. Advokatsamfundet, Domstolsakademin och Limhamnsgruppen. Bengt Ivarsson var 2013-2017 ordförande för Sveriges advokatsamfund.

Allmän info

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar kursmaterial, lunch, för- och eftermiddagskaffe. Mervärdesskatt tillkommer.

Deltagarantal

Antalet deltagare är begränsat. Antagning sker i den ordning anmälan och betalning kommer in till Limhamnsgruppen.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart Limhamnsgruppen AB accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen. Anmälan kan göras med hjälp av knappen ”Jag anmäler mig” på denna sida.

Avbokning

Klicka här för att se gällande avbokningsregler.

Betalning

Faktura på kursavgift sänds från Limhamnsgruppen AB.Betalning sker till bankgiro 5903-0726.

Boende

Vi har förbokat ett antal hotellrum på kurshotellet.Önskas boende på kurshotellet bokar du det vid anmälningen.Med förbehåll för force majeure.