• Darwin, Ayers Rock, Sydney, Australien
 • 25 900 kr
 • 36 timmar

Master class i försvararteknik – rättsmedicin, kriminalteknik och bevisföring

Vill du som försvarare bli vassare på bevisföring och argumentation i brottmål? Från minsta blåmärke i misshandelsmål till skarpt bevisläge i mordärende. Kunskaper som kan vara helt avgörande för ett framgångsrikt försvar.

Följ då med oss på brottmålsseminarium i Australien. En veckas master class ledd av vårt dream team, advokaterna Johan Eriksson och Lars Kruse, rättsläkare Martin Csatlós och f.d. kriminaltekniker Sonny Björk.

Kursveckan är förlagd till tre olika delar av landet Down under. Huvuddelen i Sydney men också med en kursdag i Darwin och en kursdag i öknen vid naturfenomenet Ayers Rock! En oförglömlig resa med förlängning till fantastiska Hamilton Island vid Stora Barriärrevet i tropiska Australien.

Kursledare

Advokat Johan Eriksson

Johan Eriksson – Försvarsadvokaterna, Stockholm – är en av Sveriges mest erfarna och välkända brottmålsadvokater. Han har agerat som försvarare i flera uppmärksammade och svåra mål. Johan är författare till Handbok för försvarare, utgiven av Limhamnsgruppen. 2019 utnämndes Johan till hedersdoktor i juridik vid Stockholms universitet.

Följ Johan Eriksson på Facebook >>

Advokat Lars Kruse

Advokat Lars Kruse har arbetat processinriktat som advokat sedan 1989. Han arbetar sedan många år uteslutande med brottmål och har varit försvarare i många uppmärksammade brottmål. Han är också en van föreläsare.

Överläkare Martin Csatlós

Martin Csatlós, Rättsmedicinalverket, arbetar som rättsläkare sedan 2001 och har en gedigen erfarenhet såväl av komplicerade rättsmedicinska utredningar som av föreläsningsverksamhet.

Han har sedan 2011 regelbundet föreläst för polisen om rättsmedicin under den s.k. PUG-kursen. Sedan 2012 arbetar han dessutom en dag i veckan på GMP (polisens gärningsmannaprofilgrupp). Såväl rättsmedicin, undervisning och sakkunnigförhöret ligger honom varmt om hjärtat.

Kriminaltekniker Sonny Björk

Sonny Björk har varit polis i Stockholm i 47 år. Trettiosju av dessa har han arbetat som kriminaltekniker på tekniska roteln i Stockholm. Arbetet har bestått av brottsplatsundersökningar, brandplatsundersökningar och bombröjning. Vidare har han arbetat på spårlaboratorierna med framkallande och identifiering av fingeravtryck, jämförelse och identifiering av skospår, verktygsspår, fordonsundersökningar, klädundersökningar, undersökning av vapen och ammunition samt ballistik.

Sonny Björk har varit partssakkunnig åt åklagare i ca 20 år i ärenden som Lasermannen, Polismorden i Malexander med flera. Han har undervisat i kriminalteknik för förundersökare, utredare samt kriminaltekniker.

Efter pension har han biträtt försvarsadvokater, målsägandebiträden och åklagare i ett flertal ärenden samt undervisat advokater i ett flertal sammanhang. Sonny har stor erfarenhet av vittnesmål i tingsrätt, hovrätt samt Högsta domstolen. Den senare i det s.k. Balkongärendet i Södertälje med dess välkända dom.

Kursbeskrivning

Kunskaper i rättsmedicin och kriminalteknik kan vara avgörande för en försvarare. Ofta uppkommer både kriminaltekniska som rättsmedicinska frågor i brottmål. När och hur uppkom en skada på målsäganden? Är skadorna förenliga med din klients berättelse? Kan kriminaltekniska fynd avgöra frågan? Kanske stämmer blodbilden på brottsplatsen inte överens med målsägandens version av händelseförloppet.

Martin Csatlós ger dig en rejäl duvning i rättsmedicinens grunder så att du kan läsa och förstå vad rättsläkaren verkligen menar i sitt intyg.

Under ledning av Sonny Björk kommer får du en grundlig genomgång av kriminalteknikens möjligheter och begränsningar.

I grupp får du planera och genomföra en egen brottsplatsundersökning av en fiktiv brottsplats. Du kommer att få lyfta fingeravtryck, säkra spår av olika slag och till sist redovisa dina slutsatser av vad som kan ha inträffat på platsen.

Tillsammans med Martin och Sonny kommer du också få insyn i hur samarbetet mellan rättsläkaren och kriminalteknikern fungerar. Hur deras gemensamma kunskaper ibland kan få en brottsplats att berätta vad som faktiskt hänt utan att det ens finns något vittne.

Martin och Sonnys unika kunskaper kommer att knytas samman av Johan och Lars, som ger dig försvararperspektivet och förklarar hur du kan övertyga rätten om dina alternativa slutsatser genom sakkunnigförhör, som vi kommer att praktiskt genomföra och analysera, eller genom andra tekniker.

Alla fyra i dream team deltar under samtliga kurspass för att ge deltagarna maximal behållning av kursen.

Kursprogram

Dag 1, 5/1, 08.30–12.30 och 18.00–20.00

Förmiddagspass

 • Allmän presentation av kursen.
 • Presentation av gruppen och kursledarna.
 • Allmän rättsmedicin med Martin Martin Csatlós

Kvällspass

Fortsatt allmän rättsmedicin

Dag 2, 6/1, 08.30–12.30 och 18.00–20.00

 • Den nya historiska ”kompensationslagen” där aboriginer kan tilldömas skadestånd för statens tidigare oförrätter. Vid tidpunkten för resan räknar vi med att ett antal prejudicerande rättsfall pågår och kommer då att få uppföljning kring dessa.
 • Gärningsmannaprofiler.
 • Granskning av förundersökning.

Dag 3, 7/1, 14.00–20.00

Förmiddagspass

Allmän kriminalteknik och brottsplatsundersökning med Sonny Björk.

Kvällspass

Fortsatt kriminalteknik och brottsplatsundersökning.

Dag 4, 9/1, 8.30–12.30 och 18.00–20.00

Förmiddagspass

Brottsplatsundersökning och sammanfattning av slutsatserna vid undersökningen tillsammans med Sonny i mindre grupper.

De som inte ägnar sig åt brottsplatsundersökning förbereder och genomför ett sakkunnigförhör med Martin som därefter analyseras av Johan och Lars.

Kvällspass

Samarbetet mellan rättsläkaren och kriminalteknikern.

Dag 5, 10/1, 8.30–12.30 och 18.00–20.00

Samma innehåll som förmiddagspasset dag 3 så att alla deltagare får genomföra en brottsplatsundersökning samt delta i förhörsövning med Martin.

Kvällspass

Fortsatt rättsmedicin med Martin.

Dag 6, 12/1, 8.30–12.30 och 18.00–20.00

Förmiddagspass

Lars och Johan knyter ihop säcken och redovisar sakkunnigförhörets ABC.

Kvällspass

Vi provar våra nyvunna kunskaper genom ett sakkunnigförhör med Sonny som vi gemensamt analyserar.

Med förbehåll för ändringar i kursprogrammet.

Darwin, Ayers Rock, Sydney, Australien

Researrangör är First Class Travel i Höllviken AB, 556557-2251, vars allmänna resevillkor gäller för resan.

Australien hade varit jordens största ö om den inte hade betecknats som en kontinent! Istället får den väldiga ön stå ut med att vara jordens minsta kontinent, 310 mil från norr till söder och dess öst-västliga utsträckning är 410 mil. Läget på södra halvklotet mellan Stilla havet och Indiska Oceanen innebär att vi njuter sommaren down under medan vintern hemsöker våra nordliga breddgrader.

Det var under sin världsomsegling med skeppet Endeavour åren 1768–71 som James Cook upptäckte Australiens dittills okända östkust. Redan i mitten av 1600-talet undersökte holländare västra och norra Australien i jakten på kryddor. Holländarna noterade även Tasmanien och Nya Zeeland, men eftersom där inte fanns några kryddor att hämta betecknades områdena som värdelösa och lämnades därhän.

Holländarna trodde att alla dessa landområden var delar av en okänd sydkontinent, och kapten Cooks egentliga uppdrag var att försöka kartlägga denna. Efter att ha konstaterat att Nya Zeeland endast var ett mindre örike träffade expeditionen på den australiska östkusten den 28 april 1770. Platsen ansågs lämplig för en koloni. James Cook döpte det nyupptäckta landet till New South Wales och tog det i besittning för Englands räkning. New South Wales är numera namnet på landets folkrikaste delstat och själva namnet Australien – terra australis, sydlandet – kom inte i bruk förrän under 1800-talet.

1783 hade amerikanska frihetskriget resulterat i bildandet av USA varvid England förlorade sina nordamerikanska kolonier. Det behövdes en ny plats dit man kunde deportera straffångar och New South Wales ansågs lämplig för ändamålet. När den första flottan anlände för att grunda straffkolonin den 18 januari 1788 kallades platsen Sydney Cove efter Lord Sydney, brittisk kolonialminister vid den tiden. Därmed grundades Australiens första europeiska bosättning. Den smutsiga och ödsliga straffkolonin vid världens ände har med tiden utvecklas till en av världens vackrast belägna städer.

Urbefolkningen, Australiens aboriginer, hade levt ostörda i tiotusentals år. Mötet med engelsmännen ledde till att många av aboriginerna dog, främst av sjukdomar som de saknade motståndskraft mot, men även för att de helt enkelt dödades eller förslavades. Av dagens drygt 24 miljoner invånare är endast två procent aboriginer. Nyligen slog Högsta Domstolen i Australien fast att aboriginer som tidigare berövats sina marker skall ha rätt till kompensation för ”andlig skada”. Domen är historisk och kommer att leda till flera nya rättsfall under det kommande året.

Följ med till Australien i januari! För att vidga vyerna och erbjuda varierande och stimulerande miljöer är seminariet förlagt till tre olika delar av landet, lejonparten i Sydney men inledningsvis en kursdag i Darwin. Mellan kurspassen där stiftar vi bekantskap med saltvattenkrokodiler, och efter det väntar två kursdagar i öknen vid naturfenomenet Ayers Rock!

Förlängningen, före eller efter kursdagarna, har vi förlagt till Hamilton Island vid Stora Barriärrevet i tropiska Australien.

Kurshotell

Hilton Darwin ****, två övernattningar 4–6 januari
Sails In The Desert ****, två övernattningar 6–8 januari
Grace Hotel Sydney ****, fem övernattningar 8–13 januari

Dagsprogram

Fredag 3 januari. Avresa

Avresa med Singapore Airlines från Arlanda eller Kastrup till Singapore. Direktflyget till Singapore tar 11½ timme.

Lördag 4 januari.

Ankomst till Singapore och vidare till Darwin

Flygen från Arlanda respektive Kastrup anländer nästan samtidigt till Singapore, och vi fortsätter med Singapore Airlines regionala dotterbolag SilkAir över Indonesiens övärld till Darwin. Flygtid drygt fyra timmar och vid ankomsten 14.50 lokal tid är tidsskillnaden plus åtta och en halv timma från Sverige. Kurs- och reseledning möter vid ankomsten och vi åker till utsiktspunkten East Point för att njuta det praktfulla panoramat över Darwin, som ligger på en halvö. Staden grundades som en telegrafstation av britterna runt 1870 och har idag cirka 120 000 invånare varav nästan 10% är aboriginer. Vi tar in för två nätter på centralt belägna Hilton Darwin, och resten av dagen anslås åt vila och acklimatisering.

Söndag 5 januari. Darwin och Jumping Crocodiles

Kursdag 1. 08.30–12.30 samt 18.00–20.00

Under kursuppehållet mitt på dagen erbjuder vi en spektakulär utflykt till Jumping Crocodile Cruise på
Adelaide River. Avfärd 13.30, tid för egen lunch innan vi ger oss iväg ett stycke sydost om Darwin för en minnesvärd flodkryssning. Saltvattens- eller deltakrokodilen är världens största reptil och kan bli upp till sex meter! Innan de blev fridlysta 1971 jagades de nästintill utrotning. De är mycket aggressiva och attackerar gärna människor, men här får bestarna nöja sig med det buffelkött som besättningen förser dem med. Närmare än så här kommer man aldrig en fullvuxen ”saltie” med livet i behåll!

Efter fullbordad kryssning återvänder vi till Darwin och i landskapet längs vägen här i Top End, som Australiens ”vilda norden” kallas, rör sig både kängurur och emuer (australiensisk struts).

Efter kurspasset på kvällen erbjuder vi en härlig australiensisk välkomstmiddag på en av Darwins förnämliga restauranger.

Måndag 6 januari. Darwin–Alice Springs–Ayers Rock

Kursdag 2. 11.00–18.00

Tidig avresa från Darwin och vi flyger 130 mil söderut över Northern Territories´ vida och ödsliga vidder till Alice Springs, vilket tar två timmar. Vid ankomsten till Australiens röda hjärta tar vi plats i väntande buss för rundtur i Alice Springs, största staden i centrala Australien och omgiven av hundratals mil öken och vildmark. Föreläsningar i bussen av Jörgen Westerhov, Martin Csatlós och Sonny Björk samt vid ankomst på hotellet. Det som borde vara en snustorr stad har emellertid tillgång till enorma lager grundvatten 160 meter ner i marken, och invånarna vattnar ohämmat sina prunkande trädgårdar.

Kata Tjuta – the Olgas

Vi besöker välkända Royal Flying Doctors, bekant från TV-serien ”Doktorn kan komma” och School of the Air, ”världens största klassrum” som täcker 1,3 miljoner kvadratkilometer och undervisar 120 elever utspridda på ensliga boställen ”ute i bushen”.

Efter lunchuppehåll vid ett ”roadhouse” i öknen söder om Alice Springs kör vi vidare i ödemarken mot Ayers Rock. Förutom kängurur finns här vilda kameler (!) och den australiensiska vildhunden dingo.

Vi gör stopp vid utsiktspunkter och anländer efter några timmar till nästa kurshotell Sails In The Desert, beläget i Yulara Resort några kilometer från den berömda klippan, och checkar in för två nätter.

Lite senare beger vi oss till Ayers Rock och hoppas på klart väder för att kunna njuta av den vackra solnedgången som färgar klippan blodröd. Ayers Rock upptäcktes av européer 1872 och fick namn efter en politiker i South Australia. Aboriginernas namn är Uluru och klippan, som är världens största insel- eller restberg, höjer sig 350 meter över omgivningen. (Höjden anges som 867 meter, men det omkringliggande landskapet ligger 500 meter över havet!)

Tisdag 7 januari. Ayers Rock

Kursdag 3. 14.00–20.00

Dagens kurstider har anpassats efter ökenklimatet, så därför ägnar vi morgonen och förmiddagen åt traktens naturfenomen innan hettan blir alltför olidlig. Först The Olgas eller Kata Tjuta, som är det aboriginska namnet och betyder ”många huvuden” och syftar på dess spretiga bergsformationer! Högsta toppen är 1069 meter över havet, alltså högre än Ayers Rock.

Vi promenerar i en ravin till en utsiktsplattform. Hit men inte längre får man gå och det vore att likställa med gravskändning att trotsa aboriginernas förbud om tillträde. Enligt aboriginsk tro gick förfäderna, efter drömtidens skapelsebedrift, i dvala på utvalda ställen i naturen. I klippor, floder, dalar och hålor vilar de än och om man inte stör dem skapar de fortfarande liv! Därför betraktas vissa platser, där naturen och djuren för första gången fylldes med livskraft, som heliga. I européernas ögon var aboriginerna emellertid kulturlösa nomader som utan mål och mening strövade runt i landskapet utan förmåga att odla upp det. Under en debatt sade en medlem av parlamentet 1902 att ”det inte föreligger något vetenskapligt bevis för att aboriginerna överhuvudtaget tillhör människorasen.” Det ansågs nödvändigt att utrota dem och bereda plats för europeisk bosättning och uppodling av marken! 1985 lämnades området kring Ayers Rock tillbaka till aboriginerna på villkor att det hyrdes ut till australiska staten. Turisterna kan därmed fortsätta att komma till de heliga platserna. Runt Ayers Rock löper Mutitjulu Walk och under promenaden ser vi klippmålningar som beskriver viktiga händelser i aboriginernas skapelsemyter. Vissa fantasieggande bergsformationer liknar ansikten, så man förstår nästan aboriginernas tro på att förfäderna bor i berget.

Efter intressant besök återvänder vi till hotellet för lunch på egen hand och dagens kurspass börjar 14.00. För medresenärerna finns såväl pooler som shoppingutbud att ägna sig åt, men för dem som vill kan ytterligare kultur- eller naturupplevelser anordnas.

 

Onsdag 8 januari. Ayers Rock–Sydney

Ledig förmiddag och i arla morgonstund kan den som önskar uppleva soluppgången vid Ayers Rock, antingen med buss eller med helikopter. Bokas och betalas på plats.

Flygavgång vid lunchtid från närbelägna flygplatsen Ayers Rock. Tre timmar lång är flygresan, drygt 215 mil åt sydost, till Sydney och vid ankomsten dit är tidsskillnaden plus en och en halv timma, så lokal tid är klockan då 17.10.

Transferbuss tar oss direkt till The Grace Hotel i Sydneys downtown, och efter att alla har installerat sig för fem nätter inbjuder vi till en orienterande promenad genom stadens centrala delar. The Grace har förträffligt läge i shoppingkvarteren, ligger i hörnet av York och King Street och nära till livliga stadsdelen The Rocks och Circular Quay, varifrån båtarna avgår till olika delar av den stora havsviken Sydney Harbour. Också nära till det restaurerade gamla hamnområdet Darling Harbour som fram till slutet av 1980-talet var en samling nerslitna lastkajer och magasin men som idag ståtar med affärer, muséer, akvarium och restauranger. För de som vill ordnar vi en gemensam middag på kvällen.

Torsdag 9 januari, Sydney

Kursdag 4. 08.30–12.30 samt 18.00–20.00

Under förmiddagens kurspass erbjuds medresenärerna ytterligare promenad till olika sevärdheter i city.

Efter förmiddagspasset blir det tid för lunch på egen hand innan vi samlas 14.00 för ett guidat besök på Sydneys berömda operahus. 1955 utlyste staden Sydney en arkitekttävling och vinnare blev danske arkitekten Jørn Utzon (1918–2008). Operabygget drog igång 1959 men några år senare blev förhållandet mellan Utzon och myndigheterna så ansträngt att han lämnade Sydney i vrede och återvände aldrig. Inhemska arkitekter tog över och operahuset kunde slutligen invigas år 1973.

Därefter bjuder vi på en bussrundtur genom Sydneys olika stadsdelar och dess vackra omgivningar; nöjesdistriktet Kings Cross, shoppinggatan Oxford Street i Paddington och Hyde Park – idel Londonnamn, således. Öster om centrum ligger de fashionabla stadsdelarna Double Bay, Rushcutter’s Bay och Vaucluse med enastående utsikter över Sydneys stora naturhamn, och så inte minst stadens mest berömda strand, den legendariska Bondi Beach. Vi återvänder till hotellet i god tid före kvällens kurspass.

Fredag 10 januari, Sydney

Kursdag 5. 08.30–12.30 samt 18.00–20.00

Under eftermiddagens kursuppehåll kan de som vill ta en båttur i Sydney Harbour, som är namnet på den stora havsviken runt vilken staden och dess förorter breder ut sig. Man kan välja mellan lunchkryssning eller kortare sightseeingturer eller bara hoppa på linjebåten över till härliga stranden Manly Beach. Bokas och betalas på plats.

Lördag 11 januari. Utflykt till Blue Mountains

Ledig dag

Vi erbjuder en heldagstur till de spektakulära sandstensmassiven Blue Mountains, 100 kilometer väster om Sydney.

Namnet Blue Mountains kommer av den säregna färg som uppstår när solljuset bryts i ångorna från eucalyptusbladen. De tjocka starkdoftande bladen innehåller oljepartiklar och när dessa avdunstar bildas ett blått dis. 95 procent av all skog i Australien består av olika arter av eucalyptus.

Under dagen njuter vi av fantastiska utsikter, promenad genom tempererad regnskog och en kort färd med jordens brantaste järnväg! Dessutom besöker vi Featherdale Wildlife Park med inhemska djur som koala, känguru, tasmansk pungdjävul m.m. Lunch ingår och återfärden till Sydney går via Homebush Bay där sommar-OS år 2000 gick av stapeln.

Söndag 12 januari, Sydney

Kursdag 6. 08.30–12.30 samt 18.00–20.00

Njut av Sydney

Inget speciellt program, men vi står gärna till tjänst med tips på aktiviteter.

Måndag 13 januari. Avresa från Sydney

Ledig tid fram till 12.30 då transferbuss avgår till flygplatsen för avgång hemåt med Singapore Airlines 16.15.

Flygtiden till Singapore drygt sju timmar och några timmar senare (strax före midnatt lokal tid) sker vidarefärden nonstop till Kastrup, vilket tar tolv timmar.

Tisdag 14 januari. Hemkomst

Tidig ankomst till Kastrup varifrån SAS-anslutningar avgår till Arlanda och Landvetter.

Grundpris för resan inkluderar

 • Flyg i ekonomiklass med Singapore Airlines till Darwin och åter från Sydney
 • Inrikesflyg med Virgin Australia Darwin–Alice Springs samt Ayers Rock–Sydney
 • Två övernattningar med frukost på Hilton Darwin
 • Två övernattningar med frukost på Sails in the Desert, Ayers Rock
 • Fem övernattningar med frukost på Grace Hotel Sydney
 • Flygplatstransfers i Darwin, Ayers Rock och Sydney
 • Sightseeing i Alice Springs inklusive entréer och busstransport till Ayers Rock
 • Visum till Australien (ombesörjes av resebyrån.
 • Guidat besök på Sydney Opera House
 • Stadsrundtur i Sydney
 • Lokala skatter och avgifter
 • Reseledare från First Class Travel (Jörgen Westerhov).

Visum till Australien kopplas elektroniskt till flygbiljetten och hanteras av oss. Vi behöver därför passuppgifter i samband med bokning. Skanna en passkopia eller mejla fullständigt namn enligt passet, födelsedatum, passnummer samt passets utfärdande- och utgångsdatum.

Förlängning efter kursen till Stora Barriärrevet

13–19 januari, 2020

Stora Barriärrevet är världens största korallrev och sträcker sig mer än 200 mil från norr till söder, tillika ett av nutidens sju naturunderverk. Revet är uppbyggt av miljarder små
koralldjursskelett och är den största levande strukturen på jorden. Dessvärre hotas revet av planer på oljeutvinning, brytning av revkalksten, utsläpp av avloppsvatten, korallblekning och – på vissa håll – turism. Därför är stora delar av barriärrevet skyddat som nationalpark och turismen har under det senaste decenniet reglerats för att vara ekologiskt hållbar.

Vårt högkvarter under förlängningen är Hamilton Island, en av 74 öar i ögruppen
Whitsundays (”Pingstöarna”) som ligger utanför Australiens östkust, halvvägs mellan Brisbane och Cairns i delstaten Queensland. Ögruppens namn kommer sig av att kapten James Cook trodde sig ha upptäckt öarna under pingsten 1770. Fast han hade räknat fel på dagarna, så det stämmer inte riktigt…

Hamilton Island är bilfritt bortsett från ”Island Shuttle Bus” som öns besökare åtnjuter gratis.
Vill man ha egen transport hyr man en ”golfbuggy” Ön har härliga stränder och flera bra restauranger, 18-håls golfbana samt enastående vandringsmöjligheter och aktiviteter av alla de slag. Läget precis vid Great Barrier Reef Marine Park gör Hamilton Island till den optimala basen för dagsutflykter till revet där man kan snorkla eller dyka med havssköldpaddor, rockor, revhajar och tusentalet andra fisk- och djurarter.

Den som inte vill bli blöt kan njuta av det marina livet och det mäktiga korallrevets färgprakt från en glassbottnad båt. Halv- eller heldagsturer kan göras till en rad närbelägna och obebodda paradisöar och t.ex. besöka den sju kilometer långa Whitehaven Beach, som brukar toppa listan när världens vackraste
stränder utses. Klimatet runt Whitsundays är tropiskt med en januaritemperatur på 25-30 grader och i vattnet 22-28 grader.

Reef View Hotel (****)

https://www.hamiltonisland.com.au/accommodation/reef-view-hotel

Måndag 13 januari, Sydney–Hamilton Island

Deltagare i förlängningen hämtas på hotellet i Sydney 07.30 och inrikesavgången med
Virgin Australia direkt till Hamilton Island, 150 mil norrut, är 09.50. Flygtiden är 2,5
timme och vid ankomst ställs klockan tillbaka en timme till Queenslandtid. Efter ankomst 11.50 är det bara några minuters transfer till hotellet.

Incheckning för fyra nätter med frukost inkluderad på Reef View Hotel, som ligger i det lilla samhället på ön och vid ljuvliga Catseye Beach. Vi bor i rumskategori Coral Sea View, med havsutsikt och balkong.

Tisdag 14 januari–torsdag 16 januari, Hamilton Island

Tre hela dagar att njuta av vistelsen vid Stora Barriärrevet. Se här för aktivitetsutbudet:
https://www.hamiltonisland.com.au/things-to-do/all-tours-and-activities.

Fredag 17 januari, Hamilton Island–Brisbaneoch vidare mot Singaore

Utcheckning vid lunchtid och kort transfer till flygplatsen. Virgin Australia avgår 15.05
och tar en dryg timme till Brisbane. Här blir lite väntetid innan Singapore Airlines avgår
23.25.

Om flyget från Hamilton Island är i tid hinner vi göra en sväng med flygplatståget in
till centrala Brisbane (restid 20 minuter) och ta en titt på stan innan vi återvänder till
flygplatsen för nattflygningen till Singapore. (610 mil, tar nästan åtta timmar).

Lördag 18 januari, Singapore

Tidig ankomst till Singapore och transferbuss kör oss till Peninsula Excelsior Hotel där vi serveras frukost och sedan checkar in i dagrum. Hotellet ligger mitt i centrum, nära till restaurangerna vid Singapore River, shopping och till legendariska Raffles Hotel.

Stadsstaten Singapore ligger knappt 15 mil norr om ekvatorn och omfattar en oval huvudö, 42 x 22 kilometer med 5,5 miljoner invånare (det näst mest tättbefolkade självständiga landet i världen efter Monaco) varav 80 procent är kineser. Resterande utgörs av malajer och indier.

Sedan 1965 är Singapore en suverän, oberoende republik, Sydostasiens minsta land men med Asiens högsta levnadsstandard. Landet befinner sig i en gråzon mellan demokrati och diktatur och vid jämförelse med grannländerna betraktar man sig som A good house in a bad neighbourhood.

Dagrummen disponeras fram till 19.00 och vid 21-tiden hämtar bussen
för återfärd till flygplatsen. Singapore Airlines nonstopflyg till Kastrup avgår 23.55
Hotellinfo: https://www.peninsulaexcelsior.com.sg/

Söndag 19 januari, hemkomst på morgonen

Tidig morgon sker ankomst till Kastrup. SAS-anslutningar till Arlanda och Landvetter.

I priset ingår:

 • Inrikesflyg Sydney–Hamilton Island samt Hamilton Island–Brisbane
 • Hemresa från Brisbane med Singapore Airlines
 • Fyra övernattningar med frukost på Reef View Hotel (****), Hamilton Island
 • Flygplatstransfers i Sydney och på Hamilton Island
 • Dagrum inklusive frukost och flygplatstransfers i Singapore på hemresan
 • Lokala skatter och avgifter
 • Reseledare från First Class Travel (Jörgen Westerhov).

Förlängning före kursen till Stora Barriärrevet

28 december 2019–4 januari, 2020

Se presentationstext ovan om ”Förlängning till Stora Barriärrevet”

För-förlängningens program är omvänt, börjar med en dag i Singapore på utresan och ansluter sedan till grundprogrammet i Darwin den 4 januari.

Av flygtidtabellsmässiga skäl krävs en extra övernattning i Brisbane, vilket tillsammans med högre rumspriser över nyår på Hamilton Island gör att för-förlängningen är något dyrare än förlängning efter kursdagarna.

Lördag 28 december, avresa till Singapore

Avresor med Singapore Airlines från Arlanda eller Kastrup till Singapore.
Direktflyget till Singapore tar 11, 5 timme och avståndet är drygt 990 mil.

Söndag 29 december, Singapore

Se programtext för Singapore under ”Lördag 18 januari”.

Efter tidig ankomst disponerar vi dagrum på Hotel Peninsula Excelsior fram till 19.00 då bussen kör oss åter till flygplatsen. Flygavgång med Singapore Airlines är 21.15 och vi flyger ytterligare 610 mil söderut. Fygtiden till Brisbane är nästan åtta timmar.

Måndag 30 december, ankomst till Hamilton Island

Ankomst till Brisbane 07.15 lokal tid, vilket innebär plus två timmars tidsskillnad från
Singapore.

Efter inresa i Australien beger vi oss till inrikesterminalen och har ett par timmars
väntan innan vi flyger vidare med Virgin Australia en dryg timme (90 mil) till Hamilton Island. Ankomsten dit är 14:25 och vi tar in för fyra nätter på Reef View Hotel.

Vi bor i rumskategori Coral Sea View, med havsutsikt och balkong.

Tisdag 31 december – torsdag 2 januari Hamilton Island

Se text ovan ”Förlängning till Stora Barriärrevet”.

Nyårsafton i Australien firas rejält med fyrverkerier och festligheter. Ytterligare information om aktuellt nyårsprogram kommer senare.

Fredag 3 januari Hamilton Island–Brisbane

Utcheckning vid lunchtid och kort transfer till flygplatsen. Inrikesflyg med Virgin Australia en timma till Brisbane, Queenslands största och Australiens tredje största stad. Transferbuss tar oss in mot centrum och på vägen gör vi en liten rundtur i staden innan vi tar in för en natt på centralt belägna Royal on The Park (****)

Hotellinfo: https://www.royalonthepark.com.au/

Lördag 4 januari, Brisbane–Darwin

Efter frukost återvänder vi till flygplatsen för avgång med Virgin Australia 09.50.

Direktflyget, 280 mil, till Darwin tar nästan fyra timmar och eftersom Australien har olika tidszoner ställs klockan tillbaka en halvtimme!. Således ankomst lokal tid 13.25 och vi åker via utsiktspunkten East Point till Hilton Darwin och installeras för två nätter.

Resten av dagen ledig för egna upptäckter och deltagare som inte varit med på för-förlängning anländer till Darwin lite senare under eftermiddagen.

Se vidare grundprogrammet under ”Lördag 4 januari”.

I priset ingår:

 • Dagrum inklusive frukost och flygplatstransfers i Singapore på utresan
 • Utresa till Brisbane med Singapore Airlines
 • Inrikesflyg Brisbane–Hamilton Island–Brisbane samt Brisbane – Darwin
 • Fyra övernattningar med frukost på Reef View Hotel (****), Hamilton Island¨
 • En övernattning med frukost på Royal on The Park (****) i Brisbane
 • Flygplatstransfers i Brisbane, Darwin och på Hamilton Island
 • Lokala skatter och avgifter
 • Reseledare från FCT (Jörgen Westerhov).

Kursavgift

Kursavgiften är 25 900 kr. På kursavgiften tillkommer moms.

Reskostnader

Grundpris(flygkostnad, del i dubbelrum, frukost)SEK
Kursdeltagare – del i dubbelrum med annan kursdeltagare28 380
Kursdeltagare – del i dubbelrum med medresenär37 730
Medresenär – del i dubbelrum med kursdeltagare (gäller enbart en medresenär)19 030
Tillägg och utflykter
Enkelrum9 350
Flygskatter (kan komma att ändras)4 950
Flygtillägg Arlanda och Landvetter (kan komma att ändras)850
Obligatoriskt avbeställningsskydd1 450
Välkomstmiddag980
Jumping Crocodiles Cruise940
Heldagsutflykt till Blue Mountains1 060
Förlängning till Stora Barriärrevet 13–19/1
Flyg, flygskatter (vilka kan förändras något), transfer, hotellnätter, inkl. frukost
Del i dubbelrum19 050
Enkelrumstillägg8 500
Obligatoriskt avbeställningsskydd1 275
För-förlängning till Stora Barriärrevet 28/12–4/1
Flyg, flygskatter (vilka kan förändras något), transfer, hotellnätter, inkl. frukost
Del i dubbelrum21 890
Enkelrumstillägg10 860
Obligatoriskt avbeställningsskydd1 275

Anmälan och betalning

Arrangemanget består av två delar, dels utbildning, dels resa. Arrangör av utbildningen är Limhamnsgruppen AB, 556671-6709. Limhamnsgruppens villkor gäller för utbildningen, se Villkor för kurs utanför Sverige och Danmark. Arrangör av resan är First Class Travel i Höllviken AB, 556557-2251, vars allmänna resevillkor gäller för resan, se www.firstclasstravel.se. Se även kompletterande resevillkor för de resor som First Class Travel i Höllviken AB arrangerar för Limhamnsgruppen AB, Villkor för resor. Limhamnsgruppen är återförsäljare av resan.

Anmälan till resan kan göras antingen till First Class Travel eller till Limhamnsgruppen, men enklast anmäler du dig till både utbildning och resa på vår hemsida limhamnsgruppen.se eller genom att du ringer till oss. Samtidigt med anmälan till Limhamnsgruppen inbetalas anmälningsavgiften 12 000 SEK/resenär på bankgiro 5903-0726. Slutbetalning ska erläggas senast 1 oktober 2019.

Obs! Resebyrån vill ha en kopia av varje resenärs pass. Skanna in (eller fotografera av) det och skicka det till info@limhamnsgruppen.se.

Med förbehåll för force majeure.