Målsägandebiträde

Ett allt viktigare uppdrag

Datum

5 apr

Plats

Scandic Anglais, Stockholm

Kostnad

8 800 kr

Omfattning

6 timmar

Hur du blir säkrare som målsägandebiträde i frågor om processrätt, straffrätt och skadeståndsrätt. Så hanterar du de praktiska problem som ofta har sin lösning i aktuell lagstiftning.

Advokat Clea Sangborn tar på ett konkret sätt upp de frågor ett målsägandebiträde konfronteras med. Under förundersökningen samt inför och under huvudförhandling i domstol.

 • Målsägandens rädsla att tala inför den tilltalade eller inför åhörare.
 • Målsägandens ovilja att delta under huvudförhandlingen.
 • Skadeståndsanspråkets utformning och de olika ersättningsposterna.
 • Grunden för skadeståndskravet.
 • Att biträda åtalet eller inte och frågans relevans för möjligheten att överklaga.
 • Solidariskt betalningsansvar med den åtalades vårdnadshavare m. m.

Tider och innehåll

09.30-16.30, lunch 12.30-13.30

 • Inledande åtgärder när uppdraget kommit in
 • Närvaro vid förhör, deltagande i förundersökningsprocessen,  förberedande åtgärder för att senare utforma ett enskilt anspråk. Tex kontakter med psykolog, arbetsgivare etc.
 • Förberedelser inför huvudförhandlingen, juridiska aspekter, kränkning, sveda och värk och inkomstförlust m.m.
 • Inlaga till tingsrätten, yrkanden, grunder och bevisuppgift. Biträda åtalet eller ej
 • Huvudförhandling i domstol, sakframställning, förhör och plädering
 • Överklagande, ersättningsfrågor efter huvudförhandling, indrivning.

Med förbehåll för ändringar i kursprogrammet.

Om inget annat anges gäller våra villkor och avbokningsregler som du kan läsa om här
Här kan du även läsa om den allmänna informationen om kursen och resan.

Anmälningsformulär

 • Kursdeltagare
 • Tillval och önskemål
 • Faktureringsadress
Kursdeltagare
Om du vill ha hotellrum eller ditt kursmaterial i pappersform
Faktureringsadress

Tipsa om kursen

Relaterade kurser

Sexualbrotten

Med fokus på frivillighet och oaktsamhet
27 jan
Scandic Anglais, Stockholm

Hur agerar du som försvarare eller målsägandebiträde i sexbrottmål? I vilka fall är ett sexualbrott att anse som grovt och var går gränsen mellan ett ofredande och ett sexuellt ofredande?

Grundkurs för försvarare

Brottmålsprocessen ur ett praktiskt perspektiv
25 mar
- 27 mar
Scandic Anglais, Stockholm

Kursen behandlar samtliga moment i försvarar­uppdraget – från första mötet med klienten tills att uppdraget avslutats.

Hemliga tvångsmedel

Venedig
28 apr
- 2 maj
Hotel Excelsior, Venedig, Italien

Följ med Limhamnsgruppen till en lite lyxigare kurs i Venedig med tre dagars gnuggning om hemliga tvångsmedel.

Fortsättningskurs för försvarare

Fördjupning i brottmålsprocessen
20 maj
- 22 maj
Scandic Kødbyen, Köpenhamn

Fördjupning i den praktiska hanteringen av i stort sett samtliga moment i brottmålsprocessen.

Hovrättsprocessen i brottmål

Förbättra dina möjligheter till framgång i hovrätten
8 nov
Scandic Crown, Göteborg

De flesta stora brottmål överklagas till hovrätten, där målen slutligen avgörs. Ändringsfrekvensen ligger så högt som 35–40 procent.

Försvararen i förundersökningen

Chefsåklagarens, domarens och advokatens perspektiv
9 nov
- 10 nov
Scandic Crown, Göteborg

För dig som vill ha full koll på hur du i praktiken på bästa sätt tillvaratar klientens intressen under förundersökningen.