Målsägandebiträde

Ett allt viktigare uppdrag

Datum

4 apr

Plats

Scandic Anglais, Stockholm

Kostnad

8 800 kr

Omfattning

6 timmar

Hur du blir säkrare som målsägandebiträde i frågor om processrätt, straffrätt och skadeståndsrätt. Så hanterar du de praktiska problem som ofta har sin lösning i aktuell lagstiftning.

Advokat Clea Sangborn tar på ett konkret sätt upp de frågor ett målsägandebiträde konfronteras med. Under förundersökningen samt inför och under huvudförhandling i domstol.

 • Målsägandens rädsla att tala inför den tilltalade eller inför åhörare.
 • Målsägandens ovilja att delta under huvudförhandlingen.
 • Skadeståndsanspråkets utformning och de olika ersättningsposterna.
 • Grunden för skadeståndskravet.
 • Att biträda åtalet eller inte och frågans relevans för möjligheten att överklaga.
 • Solidariskt betalningsansvar med den åtalades vårdnadshavare m. m.

Tider och innehåll

09.30-16.30, lunch 12.30-13.30

 • Inledande åtgärder när uppdraget kommit in
 • Närvaro vid förhör, deltagande i förundersökningsprocessen,  förberedande åtgärder för att senare utforma ett enskilt anspråk. Tex kontakter med psykolog, arbetsgivare etc.
 • Förberedelser inför huvudförhandlingen, juridiska aspekter, kränkning, sveda och värk och inkomstförlust m.m.
 • Inlaga till tingsrätten, yrkanden, grunder och bevisuppgift. Biträda åtalet eller ej
 • Huvudförhandling i domstol, sakframställning, förhör och plädering
 • Överklagande, ersättningsfrågor efter huvudförhandling, indrivning.

Med förbehåll för ändringar i kursprogrammet.

Om inget annat anges gäller våra villkor och avbokningsregler som du kan läsa om här
Här kan du även läsa om den allmänna informationen om kursen och resan.

Anmälningsformulär

 • Kursdeltagare
 • Tillval och önskemål
 • Faktureringsadress
Kursdeltagare
Om du vill ha hotellrum eller ditt kursmaterial i pappersform
Faktureringsadress

Tipsa om kursen

Relaterade kurser

Inspirationsdag

Med Johan Eriksson
8 dec
Scandic Crown, Göteborg

Försvararyrket kan ibland upplevas som stressigt och ensamt. Då kan lite inspiration göra susen.

Inspirationsdag

Med Johan Eriksson
9 dec
Scandic St Jörgen, Malmö

Försvararyrket kan ibland upplevas som stressigt och ensamt. Då kan lite inspiration göra susen.

Brottmålskurs 2023

Försvarartaktik – i alla avseenden
5 jan
- 15 jan
Zanzibar, Tanzania

I anglosaxiska länder tränar sig rättegångsadvokater genom praktiska övningar, så kallade mock trials. Alla moment i rättegången slipas på detta praktiska sätt. Alltid med hjälp av erfarna advokater. Inspirerade av detta erbjuder Limhamnsgruppen nu en kurs där vi skall göra just så. Slipa varje moment av processen, från de första kontakterna med media till den rungande slutpläderingen.

Häktning

Med fokus på försvararens praktiska agerande
7 mar
Scandic Anglais, Stockholm

Hör du till dem som tycker att det emellanåt känns hopplöst att biträda klienter vid häktningsförhandlingar?
Att de flesta blir häktade hur man än beter sig. Då kan detta vara en kurs för dig.

Grundkurs för försvarare

Brottmålsprocessen ur ett praktiskt perspektiv
24 mar
- 26 mar
Hotel Skansen, Båstad

En utbildningshelg i toppklass med avkopplande umgänge med kollegor, på härliga Hotel Skansen i Båstad.

Fortsättningskurs för försvarare

Fördjupning i brottmålsprocessen
28 apr
- 30 apr
Hotel J, Nacka Strand

Fördjupning i den praktiska hanteringen av i stort sett samtliga moment i brottmålsprocessen.