• Scandic Crown, Göteborg
 • 7 900 kr
 • 6 timmar

Målsägandebiträde – ett allt viktigare uppdrag

Hur du blir säkrare som målsägandebiträde i frågor om processrätt, straffrätt och skadeståndsrätt. Så hanterar du de praktiska problem som ofta har sin lösning i aktuell lagstiftning.

Advokat Clea Sangborn tar på ett konkret sätt upp de frågor ett målsägandebiträde konfronteras med. Under förundersökningen samt inför och under huvudförhandling i domstol.

 • Målsägandens rädsla att tala inför den tilltalade eller inför åhörare.
 • Målsägandens ovilja att delta under huvudförhandlingen.
 • Skadeståndsanspråkets utformning och de olika ersättningsposterna.
 • Grunden för skadeståndskravet.
 • Att biträda åtalet eller inte och frågans relevans för möjligheten att överklaga.
 • Solidariskt betalningsansvar med den åtalades vårdnadshavare m. m.

 

Tider och innehåll

09.30-16.30, lunch 12.30-13.30

 • Inledande åtgärder när uppdraget kommit in
 • Närvaro vid förhör, deltagande i förundersökningsprocessen,  förberedande åtgärder för att senare utforma ett enskilt anspråk. Tex kontakter med psykolog, arbetsgivare etc.
 • Förberedelser inför huvudförhandlingen, juridiska aspekter, kränkning, sveda och värk och inkomstförlust m.m.
 • Inlaga till tingsrätten, yrkanden, grunder och bevisuppgift. Biträda åtalet eller ej
 • Huvudförhandling i domstol, sakframställning, förhör och plädering
 • Överklagande, ersättningsfrågor efter huvudförhandling, indrivning.

Med förbehåll för ändringar i kursprogrammet.

Kursledare

Advokat Clea Sangborn

Clea Sangborn är en erfaren advokat, delägare på Försvarsadvokaterna i Stockholm, och har lång erfarenhet som målsägandebiträde.

Allmän info

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar kursmaterial, lunch, för- och eftermiddagskaffe. Mervärdesskatt tillkommer.

Deltagarantal

Antalet deltagare är begränsat. Antagning sker i den ordning anmälan och betalning kommer in till Limhamnsgruppen.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart Limhamnsgruppen AB accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen. Anmälan kan göras med hjälp av knappen ”Jag anmäler mig” på denna sida.

Avbokning

Klicka här för att se gällande avbokningsregler.

Betalning

Faktura på kursavgift sänds från Limhamnsgruppen AB.Betalning sker till bankgiro 5903-0726.

Boende

Vi har förbokat ett antal hotellrum på kurshotellet.Önskas boende på kurshotellet bokar du det vid anmälningen.Med förbehåll för force majeure.