Lokalhyresavtalet – praktiska problem och lösningar

Med genomgång av praxis

Datum

15 nov

Plats

Scandic Anglais, Stockholm

Kostnad

8 900 kr

Omfattning

6 timmar

Advokat Dennis Dicksen ger dig en övergripande introduktion men framförallt en fördjupning i de riktigt viktiga och svåra frågorna inom den kommersiella hyresrätten, där det ofta uppkommer problemsituationer.

Bengt Asks och Dennis Dicksens bok Hyresmanual ingår som en del av kursmaterialet.

Dennis Dicksen beskriver och förklarar de praktiska problemen och deras konsekvenser, och ger dig sedan förslag  på vinnande lösningar i samband med granskning och utformning av lokalhyresavtal, som t.ex. hyra, lokalens skick, sanktionsmedel och uppsägningsfrågor.

Kursledaren går också löpande igenom ett stort antal rättsfall från såväl högsta domstolen som hovrätterna och redogör närmare för ny praxis angående bl.a.

 • gränsdragning mellan bostad och hyra vid vård- och omsorgsboenden
 • hyresgästens återställandeskyldighet vid avflyttning
 • överenskommelser i samband med avtals upphörande.

Lokalhyresrätten är ett komplicerat ämne där det gäller att balansera rätt i gränslandet mellan kommersiella avtalsmässiga frågor och tvingande lagstiftning. Kursen riktar sig till samtliga som kommer i kontakt med lokalhyresrätt och lokalhyresavtal.

Tider och innehåll

09.30–16.30 med en timmes lunch

 • Grundläggande avtalsfrågor
 • Standardblanketter eller individuella avtal
 • Olika avtal för olika hyresgäster; butik, restaurang, kontor etc.
 • Att tänka på vid avtalsskrivning, bl.a. inflyttningspunkt, avtalstid, ändamål med användningen, option på tillkommande eller minskad yta samt bankgaranti eller annan säkerhet
 • Hyra och hyresprövning
 • Lokalens skick vid tillträde, under hyrestiden och vid avflyttning
 • Investeringar i lokalen
 • Hinder och men
 • Hyresgästens sanktionsmedel, bl.a. deposition av hyra
 • Överlåtelse och andrahandsuthyrning
 • Uppsägning
 • Process i hyresnämnd och domstol
 • Aktuella rättsfall

Förbehåll för ändringar i programmet.

Målgrupper

Kursen vänder sig främst till advokater, biträdande jurister, fastighets- och bolagsjurister, kommunjurister och andra jurister som arbetar med hyresrättsliga frågor.

Om inget annat anges gäller våra villkor och avbokningsregler som du kan läsa om här
Här kan du även läsa om den allmänna informationen om kursen och resan.

Anmälningsformulär

 • Kursdeltagare
 • Tillval och önskemål
 • Faktureringsadress
Kursdeltagare
Om du vill ha hotellrum eller ditt kursmaterial i pappersform
Faktureringsadress

Tipsa om kursen

Relaterade kurser