Likvidationsförfarandet och kapitalbrist

- från likvidationsinträdet till utskiftning och slutredovisning

Datum

18 nov

Plats

Scandic Anglais, Stockholm

Kostnad

8 400 kr

Omfattning

6 timmar

En grundlig genomgång av hela likvidationsförfarandet. Från likvidationsinträdet till utskiftning och slutredovisning inklusive tvångslikvidationsgrunder, reglerna rörande kontrollbalansräkning och det personliga ansvaret som kan uppstå.

Advokat Agneta Gustafsson och företagskonsult Bengt Heinestam går igenom de olika moment som ingår i handläggningen och de olika typer av problem en likvidator kan ställas inför.

En likvidation består av ett spektrum av åtgärder. Till skillnad från handläggning av en konkurs ska likvidatorn även avlämna årsredovisning och deklaration, och i många fall föra en dialog med likvidationsbolagets revisor. Likvidationsförfarandet behandlas från likvidatorns respektive revisorns perspektiv.

Bengt Heinestams bok Likvidation – praktisk handbok för aktiebolag ingår som en del av kursmaterialet.

Ta gärna en titt på Login Hasselbergs kurser. De erbjuder kurser i konkurs- och lönegarantihandläggning med Garanti XL. De har en introduktionskurs för dig som just börjat använda Garanti XL och en kurs för dig som redan har erfarenheter men vill lära dig mer. Läs mer och hitta nästa kurstillfälle här >>

För dig som regelbundet bläddrar i och hanterar räkenskaper vill vi rekommendera vår kurs Att läsa och förstå årsredovisningar. Aukt revisor Mikael Fredstrand lär på ett mycket metodiskt och pedagogiskt sätt ut hur du läser och tolkar årsredovisningar.
Kurs i Göteborg 3/11 >>
Kurs i Stockholm 17/11 >>

Tider och innehåll

09.30–16.30 med lunch 12.30–13.30

 • Regler, litteratur och andra källor rörande likvidation
 • Likvidationsinstitutet, dess syfte vid frivillig likvidation respektive tvångslikvidation
 • Tvångslikvidationsgrunder
 • Aktörer vid likvidation
 • Likvidationsförfarandet i huvuddrag
 • Vanliga problem i likvidationer
 • Bokföring, årsredovisningsregler och revision under likvidation
 • Skatt och deklarationer
 • Speciella situationer vid konkurs och fortsatt likvidation
 • Utskiftning och slutredovisning
 • Handlingsplikten vid bolagets kapitalbrist
 • Kontrollbalansräkning
 • Personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser
 • Kapitaltillskott för att undvika likvidation
 • Minskning av aktiekapital eller nyemission till överkurs för att undvika likvidation
 • Sammanfattning och frågor.

Förbehåll för ändringar i programmet.

Om inget annat anges gäller våra villkor och avbokningsregler som du kan läsa om här
Här kan du även läsa om den allmänna informationen om kursen och resan.

Anmälningsformulär

 • Kursdeltagare
 • Tillval och önskemål
 • Faktureringsadress
Kursdeltagare
Om du vill ha hotellrum eller ditt kursmaterial i pappersform
Faktureringsadress

Tipsa om kursen

Relaterade kurser

KonkursArbetsrätt

Nyheter 2018–2020
Webbkurs

Det händer saker och ting på det konkursarbetsrättsliga området. Boken KonkursArbetsrätt kom ut 2018, och

Obestånd

– vad är det?
Webbkurs

På den här kursen går advokat Hans Elliot grundligt igenom obeståndets delar och ett antal