• Scandic Anglais, Stockholm
 • 8 400 kr
 • 6 timmar

Likvidationsförfarandet och kapitalbrist

En grundlig genomgång av hela likvidationsförfarandet. Från likvidationsinträdet till utskiftning och slutredovisning inklusive tvångslikvidationsgrunder, reglerna rörande kontrollbalansräkning och det personliga ansvaret som kan uppstå.

Advokat Agneta Gustafsson och företagskonsult Bengt Heinestam går igenom de olika moment som ingår i handläggningen och de olika typer av problem en likvidator kan ställas inför.

En likvidation består av ett spektrum av åtgärder. Till skillnad från handläggning av en konkurs ska likvidatorn även avlämna årsredovisning och deklaration, och i många fall föra en dialog med likvidationsbolagets revisor. Likvidationsförfarandet behandlas från likvidatorns respektive revisorns perspektiv.

Bengt Heinestams bok Likvidation – praktisk handbok för aktiebolag ingår som en del av kursmaterialet.

Ta gärna en titt på Login Hasselbergs kurser. De erbjuder kurser i konkurs- och lönegarantihandläggning med Garanti XL. De har en introduktionskurs för dig som just börjat använda Garanti XL och en kurs för dig som redan har erfarenheter men vill lära dig mer. Läs mer och hitta nästa kurstillfälle här >>

För dig som regelbundet bläddrar i och hanterar räkenskaper vill vi rekommendera vår kurs Att läsa och förstå årsredovisningar. Aukt revisor Mikael Fredstrand lär på ett mycket metodiskt och pedagogiskt sätt ut hur du läser och tolkar årsredovisningar. Läs mer här >>

 

Tider och innehåll

09.30–16.30 med lunch 12.30–13.30

 • Regler, litteratur och andra källor rörande likvidation
 • Likvidationsinstitutet, dess syfte vid frivillig likvidation respektive tvångslikvidation
 • Tvångslikvidationsgrunder
 • Aktörer vid likvidation
 • Likvidationsförfarandet i huvuddrag
 • Vanliga problem i likvidationer
 • Bokföring, årsredovisningsregler och revision under likvidation
 • Skatt och deklarationer
 • Speciella situationer vid konkurs och fortsatt likvidation
 • Utskiftning och slutredovisning
 • Handlingsplikten vid bolagets kapitalbrist
 • Kontrollbalansräkning
 • Personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser
 • Kapitaltillskott för att undvika likvidation
 • Minskning av aktiekapital eller nyemission till överkurs för att undvika likvidation
 • Sammanfattning och frågor.

Förbehåll för ändringar i programmet.

Kursledare

Advokat Agneta Gustafsson

Agneta Gustafsson är advokat och VD vid Advokatbyrån Nywa. Hon har arbetat som jurist i över 25 år och har tidigare bland annat varit verksam vid olika domstolar, Kronofogden, Ackordscentralen och advokatbyråer samt innehar ett antal externa styrelseuppdrag. Agneta biträder löpande såväl stora som små företag i affärsjuridiska frågor och har därmed upprättat otaliga avtal inom skilda områden och är ofta anlitad i samband med företagsöverlåtelser. Agneta har genom åren erhållit betydande och bred erfarenhet inom civilrätten, främst inom aktiebolagsrätt, avtalsrätt, fastighetsrätt, krediträtt och obeståndsrätt samt tvistemålslösning. Hon håller löpande utbildningar och skriver krönikor. Agneta innehar uppdrag som konkursförvaltare och likvidator.

Diplomerad företagskonsult Bengt Heinestam

Bengt Heinestam är diplomerad företagskonsult med 35 års erfarenhet. Han har genom åren varit verksam vid olika jurist-, redovisnings- och revisionsbyråer. Bengt har en mycket lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med likvidationer, fusioner, fissioner och förvärv och överlåtelser av företag. Han har i sitt yrkesverksamma liv förvärvat och sålt många företag. Nu äger han och verkar i Heinestams Bolagstjänst AB. Bengt har gett ut flera böcker, däribland böckerna ”Likvidation – Praktisk handbok för aktiebolag”, ”Fusioner – redovisning och beskattning” samt ”Fissioner – Praktisk handbok för aktiebolag”.

Målgrupper

Kursen vänder sig till advokater, biträdande jurister och andra jurister samt ekonomer som arbetar med likvidationer eller har att överväga ansvarsfrågor enligt 25 kap. aktiebolagslagen.

Allmän info

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar kursmaterial, lunch, för- och eftermiddagskaffe. Mervärdesskatt tillkommer.

Deltagarantal

Antalet deltagare är begränsat. Antagning sker i den ordning anmälan och betalning kommer in till Limhamnsgruppen.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart Limhamnsgruppen AB accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen. Anmälan kan göras längre ner på denna sida.

Avbokning

Klicka här för att se gällande avbokningsregler.

Betalning

Faktura på kursavgift sänds från Limhamnsgruppen AB.Betalning sker till bankgiro 5903-0726.

Boende

Vi har förbokat ett antal hotellrum på kurshotellet.Önskas boende på kurshotellet bokar du det vid anmälningen.Med förbehåll för force majeure.