• Scandic Anglais, Stockholm
  • 8 200 kr
  • 7 timmar

KonkursArbetsrätt – med nya upplagan av boken

Få en aktuell och uppdaterad överblick över det
spretiga regelsystemet för konkursarbetsrätt, så att du efter kursen kommer vara säkrare i arbetet med konkursarbetsrättsliga och hanteringsmässiga problem.

Advokat Erik Danhard ger svar på de alla de viktigaste frågeställningarna och tillämpningsproblemen.

Vi utgår från den alldeles nya (6:e) upplagan av boken KonkursArbetsrätt, standardverket för alla som jobbar inom området.

Kursen är upplagd utifrån förutsättningen att kursdeltagarna själva ska ventilera tillämpningsfrågor och deras lösningar. Ett önskemål är därför att deltagarna själva ställer frågor, både skriftligen före och sedan muntligen under kursen.

Målgrupperna är främst konkursförvaltare, biträdande jurister, jurister verksamma vid Tillsynsmyndigheten och Kronofogdemyndigheten samt erfarna handläggare av lönegarantifrågor.

 

Tider och innehåll

09.00–17.00 med lunch 12.30–13.30

  • Ny lagstiftning – inom och utom det insolvensrättsliga området
  • Förpaketering av konkurser – risker och alternativ
  • Avgjorda och förekommande tvister i domstol
  • Lönegarantiregler i nytt ljus – lönegarantidirektivet
  • Praktiska frågor vid lönegarantihandläggningen; särskilt gällande lönegarantiregressen
  • Lönegaranti vid företagsrekonstruktion – särskilda frågor
  • Superförmånsrätt i en efterföljande konkurs.

Kursmaterialet omfattar förutom kurspärmen även den senaste (sjätte) upplagan av boken Konkursarbetsrätt – om arbetsrätt och lönefordringar i konkurs och företagsrekonstruktion, vilken innehåller en omfattande redovisning av rättsfall som visar hur konkurs- och arbetsrättsregler samspelar och har tillämpats i praktiken. Boken ges ut av Jure.

Förbehåll för ändringar i programmet.

Lärare

Advokat Erik Danhard

Erik Danhard är advokat och delägare vid Hamilton Advokatbyrå i Stockholm. Hans huvudinriktning är domstolsprocesser och tvistelösning inom främst arbetsrättens område. Han är författare till boken Konkursarbetsrätt samt har varit expert i förmånsrättskommittén och utredningen om lönegarantiförsäkring.

Allmän info

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar kursmaterial, lunch, för- och eftermiddagskaffe. Mervärdesskatt tillkommer.

Deltagarantal

Antalet deltagare är begränsat. Antagning sker i den ordning anmälan och betalning kommer in till Limhamnsgruppen.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart Limhamnsgruppen AB accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen. Anmälan kan göras längre ner på denna sida.

Avbokning

Klicka här för att se gällande avbokningsregler.

Betalning

Faktura på kursavgift sänds från Limhamnsgruppen AB. Betalning sker till bankgiro 5903-0726.

Boende

Vi har förbokat ett antal hotellrum på kurshotellet. Önskas boende på kurshotellet bokar du det vid anmälningen. Med förbehåll för force majeure.