KonkursArbetsrätt

Med nya upplagan av boken

Datum

11 maj

Plats

Scandic Anglais, Stockholm

Kostnad

8 900 kr

Omfattning

7 timmar

Föreläsare

Få en aktuell och uppdaterad överblick över det spretiga regelsystemet för konkursarbetsrätten, så att du efter kursen kommer vara säkrare i arbetet med juridiska och hanteringsmässiga problem.

Advokat Erik Danhard ger svar på de alla de viktigaste frågeställningarna och tillämpningsproblemen.

Vi utgår från den senaste upplagan av boken KonkursArbetsrätt, standardverket för alla som jobbar inom området.

Kursen är upplagd utifrån förutsättningen att kursdeltagarna själva ska ventilera tillämpningsfrågor och deras lösningar. Ett önskemål är därför att deltagarna själva ställer frågor, både skriftligen före (till info@limhamnsgruppen.se) och sedan muntligen under kursen.

Målgrupperna är främst konkursförvaltare, biträdande jurister, jurister verksamma vid Tillsynsmyndigheten och Kronofogdemyndigheten samt erfarna handläggare av lönegarantifrågor.

Tider och innehåll

09.00–17.00 med lunch 12.30–13.30

  • Ny lagstiftning – inom och utom det insolvensrättsliga området
  • Förpaketering av konkurser – risker och alternativ
  • Avgjorda och förekommande tvister i domstol
  • Lönegarantiregler i nytt ljus – lönegarantidirektivet
  • Praktiska frågor vid lönegarantihandläggningen, särskilt gällande lönegarantiregressen
  • Lönegaranti vid företagsrekonstruktion – särskilda frågor
  • Superförmånsrätt i en efterföljande konkurs.

Kursmaterialet omfattar förutom kurspärmen, digital som standard, även den senaste (sjätte) upplagan av boken Konkursarbetsrätt – om arbetsrätt och lönefordringar i konkurs och företagsrekonstruktion, som innehåller en omfattande redovisning av rättsfall som visar hur konkurs- och arbetsrättsregler samspelar och har tillämpats i praktiken. Boken ges ut av Jure.

Förbehåll för ändringar i programmet.

Om inget annat anges gäller våra villkor och avbokningsregler som du kan läsa om här
Här kan du även läsa om den allmänna informationen om kursen och resan.

Anmälningsformulär

  • Kursdeltagare
  • Tillval och önskemål
  • Faktureringsadress
Kursdeltagare
Om du vill ha hotellrum eller ditt kursmaterial i pappersform
Faktureringsadress

Tipsa om kursen

Relaterade kurser

hand som håller schweiziska sedlar i solfjäderform

Värdeöverföringar och förbjudna lån

En fördjupning med Carl Svernlöv
14 dec
Scandic Anglais, Stockholm

Lär dig på ett interaktivt och praktiskt sätt att tränga in i de komplicerade reglerna om kapitalanvändning och låneförbud.

Att läsa och förstå årsredovisningar

Med aukt revisor Mikael Fredstrand
8 jun
Scandic Anglais, Stockholm

Originalet sedan 2008. Lär dig hur du läser och tolkar en årsredovisning under vägledning av auktoriserad revisor Mikael Fredstrand.