Häktning

Med fokus på försvararens praktiska agerande

Datum

3 nov

Plats

Scandic Anglais, Stockholm

Kostnad

8 800 kr

Omfattning

6 timmar

Hör du till dem som tycker att det emellanåt känns hopplöst att biträda klienter vid häktningsförhandlingar? Att de flesta blir häktade hur man än beter sig. Då kan detta vara en kurs för dig.

Under kursen går advokat Johan Eriksson igenom hela regelverket för häktning med särskild inriktning på hur du rent praktiskt kan agera som försvarare.

Vi berör också överklaganden av häktningsbeslut samt taktiska frågor rörande om och när det kan vara lämpligt att begära omhäktningsförhandling.

Slutligen berörs också kort de advokatetiska spörsmål som uppstår i mål där din klient är häktad.

Tider och innehåll

09.30–16.30 med lunch 12.30–13.30

 • Förutsättningar för häktning
 • RB 24:9 a §
 • Något om utredningshäktning
 • Vad är sannolika skäl?
 • Alternativ till häktning
 • Mål med långa häktningstider
 • När ska ett häktningsbeslut överklagas?
 • När ska omhäktning påkallas?
 • Försvararstrategi
 • Något om advokatetiken i mål där din klient är frihetsberövad med restriktioner.

Om inget annat anges gäller våra villkor och avbokningsregler som du kan läsa om här
Här kan du även läsa om den allmänna informationen om kursen och resan.

Anmälningsformulär

 • Kursdeltagare
 • Tillval och önskemål
 • Faktureringsadress
Kursdeltagare
Om du vill ha hotellrum eller ditt kursmaterial i pappersform
Faktureringsadress

Tipsa om kursen

Relaterade kurser

Avancerad förhörsteknik 2022

19 okt
- 23 okt
The George Hotel, Edinburgh, Skottland

Utbildning och praktisk träning i förhörsteknik enligt den anglosaxiska modellen, med några av världens främsta försvarsadvokater.

Hovrättsprocessen i brottmål

Förbättra dina möjligheter till framgång i hovrätten
8 nov
Scandic Crown, Göteborg

De flesta stora brottmål överklagas till hovrätten, där målen slutligen avgörs. Ändringsfrekvensen ligger så högt som 35–40 procent.

Försvararen i förundersökningen

Chefsåklagarens, domarens och advokatens perspektiv
9 nov
- 10 nov
Scandic Crown, Göteborg

För dig som vill ha full koll på hur du i praktiken på bästa sätt tillvaratar klientens intressen under förundersökningen.

Hovrättsprocessen i brottmål

Förbättra dina möjligheter till framgång i hovrätten
16 nov
Scandic Anglais, Stockholm

De flesta stora brottmål överklagas till hovrätten, där målen slutligen avgörs. Ändringsfrekvensen ligger så högt som 35–40 procent.

Sexualbrotten

Med fokus på frivillighet och oaktsamhet
17 nov
Scandic Crown, Göteborg

Regeringen lämnade den 13 april en proposition till riksdagen med förslag på nya ändringar i sexualbrottslagstiftningen. Ändringarna föreslås träda i kraft redan den 1 augusti i år (dvs före valet). Högsta domstolen har därutöver kommit med ytterligare några nya domar.

Försvararen i förundersökningen

Chefsåklagarens, domarens och advokatens perspektiv
23 nov
- 24 nov
Scandic Anglais, Stockholm

För dig som vill ha full koll på hur du i praktiken på bästa sätt tillvaratar klientens intressen under förundersökningen.