• Scandic Crown, Göteborg
 • 7 900 kr
 • 7 timmar

Grundläggande konkurshantering – med nya upplagan av Konkurspraktikan

En mycket praktiskt inriktad kurs där advokat Hans Elliot ger dig en bra grund att stå på för att på ett effektivt och korrekt sätt kunna bistå konkursförvaltaren i sitt arbete.

Kursen behandlar konkursförfarandet, med undantag för konkursarbetsrätt med lönegaranti, och vänder sig till handläggare och jurister oavsett bakomliggande utbildning.

Deltagarna ges möjlighet att påverka kursinnehållet genom att i förväg komma in med frågor eller önskemål. Deltagarna ges vidare tillfälle att under kursens genomförande ta upp frågor av allmänt intresse.

Handläggare är alltför ofta hänvisade till egen förkovran och att lära genom egen erfarenhet. Sätten att hantera standardfrågor varierar betydligt mellan förvaltarbyråerna i landet.  Organisationerna hinner många gånger inte justera sitt arbetssätt och sina mallar i takt med rättsutvecklingen, detta på punkter som kan te sig oviktiga men där fel emellanåt kan få obehagliga konsekvenser.

Kursen vänder sig både till dem som har viss erfarenhet och till nybörjaren. Den mer erfarne har också stor nytta av kursen, särskilt inom organisationer som vill se över och förbättra sin hantering.

Nya upplagan av Konkurspraktikan ingår som kursmaterial.

Kurstillfälle 26 november i Stockholm, klicka här!

För dig som regelbundet bläddrar i och hanterar räkenskaper vill vi rekommendera vår kurs Att läsa och förstå årsredovisningar. Aukt revisor Mikael Fredstrand lär på ett mycket metodiskt och pedagogiskt sätt ut hur du läser och tolkar årsredovisningar. Läs mer här >>

Ta gärna en titt på Login Hasselbergs kurser. De erbjuder kurser i konkurs- och lönegarantihandläggning med Garanti XL. De har en introduktionskurs för dig som just börjat använda Garanti XL och en kurs för dig som redan har erfarenheter men vill lära dig mer. Läs mer och hitta nästa kurstillfälle här >>

 

Tider och innehåll

09.00–17.00, lunch 12.00–13.00

 

 • Vad är konkurs? Konkursinstitutet och dess idé. Om litteratur, källor och andra hjälpmedel
 • Aktörerna. Vem arbetar konkursförvaltaren för?
 • Konkurshandlingarna från start till mål i översikt
 • Förmånsrätterna
 • Inledande åtgärder: registrering, registerforskning och andra åtgärder för att underlätta den fortsatta konkurshanteringen
 • Bouppteckningen
 • Förvaltarberättelsen
 • Boets redovisning
 • Boets avveckling
 • Konkursens avslut
 • Åtgärder som kan förekomma efter avslutad konkurs
 • Övrig löpande hantering
 • I mån av tid behandlas även vissa frågor om bevakning och även något om arbetstagare under konkurs.

Förbehåll för ändringar i programmet.

Kursledare

Advokat Hans Elliot

Hans Elliot har mer än trettio års erfarenhet som affärsjurist och konkursförvaltare. Han är författare till Handbok i konkursförvaltning, Konkurspraktikan, Rekonstruktionspraktikan, Förvaltarberättelse i konkurs – en praktika, samt har publicerat flera artiklar inom konkursjuridikens område.

Allmän info

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar kursmaterial, lunch, för- och eftermiddagskaffe. Mervärdesskatt tillkommer.

Deltagarantal

Antalet deltagare är begränsat. Antagning sker i den ordning anmälan och betalning kommer in till Limhamnsgruppen.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart Limhamnsgruppen AB accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen. Anmälan kan göras längre ner på denna sida.

Avbokning

Klicka här för att se gällande avbokningsregler.

Betalning

Faktura på kursavgift sänds från Limhamnsgruppen AB.Betalning sker till bankgiro 5903-0726.

Boende

Vi har förbokat ett antal hotellrum på kurshotellet.Önskas boende på kurshotellet bokar du det vid anmälningen.Med förbehåll för force majeure.