Grundläggande konkurshantering

Med nya upplagan av Konkurspraktikan

Datum

22 nov

Plats

Scandic Anglais, Stockholm

Kostnad

8 800 kr

Omfattning

7 timmar

Föreläsare

En mycket praktiskt inriktad kurs där advokat Hans Elliot ger dig en bra grund att stå på för att på ett effektivt och korrekt sätt kunna bistå konkursförvaltaren i sitt arbete.

Kursen behandlar konkursförfarandet och vänder sig till handläggare och jurister oavsett bakomliggande utbildning.

Kurstillfälle i Göteborg 8 november

Deltagarna ges möjlighet att påverka kursinnehållet genom att i förväg komma in med frågor eller önskemål. Deltagarna ges vidare tillfälle att under kursens genomförande ta upp frågor av allmänt intresse.

Handläggare är alltför ofta hänvisade till egen förkovran och att lära genom egen erfarenhet. Sätten att hantera standardfrågor varierar betydligt mellan förvaltarbyråerna i landet.  Organisationerna hinner många gånger inte justera sitt arbetssätt och sina mallar i takt med rättsutvecklingen, detta på punkter som kan te sig oviktiga men där fel emellanåt kan få obehagliga konsekvenser.

Kursen vänder sig både till dem som har viss erfarenhet och till nybörjaren. Den mer erfarne har också stor nytta av kursen, särskilt inom organisationer som vill se över och förbättra sin hantering.

Nya upplagan av Konkurspraktikan ingår som kursmaterial. Övrigt kursmaterial kommer finnas tillgängligt som nedladdningsbar pdf-fil några dagar innan kursdagen.

För dig som regelbundet hanterar räkenskapshandlingar vill vi rekommendera vår kurs Att läsa och förstå årsredovisningarAukt revisor Mikael Fredstrand lär på ett mycket metodiskt och pedagogiskt sätt ut hur du läser och tolkar årsredovisningar.

Ta gärna en titt på Login Hasselbergs kurser. De erbjuder kurser i konkurs- och lönegarantihandläggning med Garanti XL och tilläggstjänsten Garanti Portal. De har en introduktionskurs för dig som just börjat använda deras system och en kurs för dig som redan har erfarenheter men vill lära dig mer.

Läs mer och hitta nästa kurstillfälle hos Login Hasselberg här

Tider och innehåll

09.00–17.00, lunch 12.00–13.00

 • Vad är konkurs? Konkursinstitutet och dess idé. Om litteratur, källor och andra hjälpmedel
 • Aktörerna. Vem arbetar konkursförvaltaren för?
 • Konkurshandlingarna från start till mål i översikt
 • Förmånsrätterna
 • Inledande åtgärder: registrering, registerforskning och andra åtgärder för att underlätta den fortsatta konkurshanteringen
 • Bouppteckningen
 • Förvaltarberättelsen
 • Boets redovisning
 • Boets avveckling
 • Konkursens avslut
 • Åtgärder som kan förekomma efter avslutad konkurs
 • Övrig löpande hantering
 • I mån av tid behandlas även vissa frågor om bevakning och även något om arbetstagare under konkurs.

Förbehåll för ändringar i programmet.

Om inget annat anges gäller våra villkor och avbokningsregler som du kan läsa om här
Här kan du även läsa om den allmänna informationen om kursen och resan.

Anmälningsformulär

 • Kursdeltagare
 • Tillval och önskemål
 • Faktureringsadress
Kursdeltagare
Om du vill ha hotellrum eller ditt kursmaterial i pappersform
Faktureringsadress

Tipsa om kursen

Relaterade kurser

person som håller en plånbok

Återvinning till konkursbo

Regler, rättsverkningar och praktiska tillämpningsfrågor
30 aug
- 31 aug
Scandic Anglais, Stockholm

En noggrann genomgång av konkurslagens regler om återvinning till konkursbo.

mynt som hällts ut ur en glasburk

Grundläggande konkurshantering

Med nya upplagan av Konkurspraktikan
8 nov
Scandic Crown, Göteborg

En mycket praktiskt inriktad kurs där advokat Hans Elliot ger dig en bra grund att stå på för att på ett effektivt och korrekt sätt kunna bistå konkursförvaltaren i sitt arbete.

Utredning i konkurs

Med Förvaltarberättelse i konkurs – en praktika
9 nov
- 10 nov
Scandic Crown, Göteborg

Få en tydlig struktur över vad som krävs i en korrekt uppgjord förvaltarberättelse i konkurs.

Att läsa och förstå årsredovisningar

Med aukt revisor Mikael Fredstrand
16 nov
Scandic Crown, Göteborg

Originalet sedan 2008. Lär dig hur du läser och tolkar en årsredovisning under vägledning av auktoriserad revisor Mikael Fredstrand.

Att läsa och förstå årsredovisningar

Med aukt revisor Mikael Fredstrand
17 nov
Scandic Anglais, Stockholm

Originalet sedan 2008. Lär dig hur du läser och tolkar en årsredovisning under vägledning av auktoriserad revisor Mikael Fredstrand.

Utredning i konkurs

Med Förvaltarberättelse i konkurs – en praktika
23 nov
- 24 nov
Scandic Anglais, Stockholm

Få en tydlig struktur över vad som krävs i en korrekt uppgjord förvaltarberättelse i konkurs.