Försvarare i mål om grova brott

Datum

2 okt - 4 okt

Plats

Hotel J, Nacka Strand

Kostnad

21 500 kr

Omfattning

18 timmar

Har du arbetat som försvarare några år? Har du börjat nosa på de lite mer omfattande målen och grövre brottsmisstankarna? Riskerar din klient ett längre fängelsestraff? Undrar du vilka råd du skall ge när klienten frågar vad polisen kan sitta på för information?  Vilka tvångsmedel kan han underkastas vid förhöret? Kan polisen besluta att klienten skall lägga sin tumme på telefonen för att öppna den? Vet du hur länge din klient kan räkna med att sitta häktad om han är misstänkt för ett mordförsök eller grovt rån? Skall din klient delta i förhör eller utnyttja sin rätt att inte medverka alls? Vad kan du ge för prognos om fängelsestraffets längd vid en fällande dom?

Dessa och många fler frågor kan du få svaren på om du anmäler dig till kursen ”Försvarare i Grova Brott”, med erfarna advokaterna Johan Eriksson och Lars Kruse samt stf. Chefsrådmannen Anders Larsson.

Kursen vänder sig i första hand till de advokater som arbetat några år och har erfarenhet av försvararuppdrag. I kursen ingår praktiska övningar för att testa och utveckla deltagarnas kunskaper. 

Kursprogram

Dag 1

10.00-11.30 Presentation av kursen och kursdeltagarna.

 • Vad vill du ha ut av kursen?

11.30-12-00 Mottagande av uppdraget.

 • Omedelbar kontakt med klienten.

12.00-13-00 Lunch

13.00-14.30 (med 30 min paus)

 • Genomgång av brottsmisstanken och vilka straffprocessuella tvångsmedel som kan ha använts; HAK, HÖK, HRA, och HKÖ och yttre spaning samt hur klienten skall förhålla sig till detta.
 • Hur får man information om vilka tvångsmedel som använts.
 • Vilka tvångsmedel kan åklagaren använda efter anhållandet?
 • Hur förbereder du klienten på en längre häktningsperiod. Hur länge kommer han att sitta häktad? Transportsträcka till rättegång?
 • Hur skall klienten förhålla sig till förhören?
 • När börjar arbetet med att planera för huvudförhandling? Vad kan du göra?
 • Hur ofta skall jag påkalla omhäktningsförhandling?
 • Hur ser domaren på sannolika skäl och häktningsgrunderna allt eftersom tiden går? Vilken egentlig prövning sker?

14.30-15.00 Kaffepaus

15.00-16.00 Forts av ovan

16.00-16.15 Bensträckare

16.15-18.00 Forts. som ovan

Dag 2

09.00-12.00 Delgivning av förundersökningen. Hur angriper du åklagarens arbetsmaterial

 • Vad är det jag letar efter? Genomgång av överskottsmaterial – ett måste! 

RB 23:18, 23:19 och 38:8 – nyckelöppnare till åklagarens dolda rum. 

10.30-10.50. Kaffepaus 

 • Rättsintyg – vad står det egentligen?

Vi arbetar med praktiskt material. 

12.00-13.00 lunch. 

13.00-15.00 Egna utredningar – egna förberedelser.

 • Kriminalteknik och Rättsmedicin. Vad ska jag kunna och när måste jag anlita hjälp?

15.00-15.30. Kaffepaus

15.30-17.30. ”Gemensamt och i samråd eller samförstånd” – bevislättnadsregel som kommer med ett pris. Se till att åklagaren får betala dyrt!

(Med 15 min bensträckare)

17.30-18.00. Frågestund 

Dag 3

09.00-10.00 Huvudförhandlingen i tingsrätten –  processföring/taktik/teknik.

 • Hur presenterar jag min klients position på mest effektiva sätt?

10.00-10.20 Kaffepaus 

10.20-11.30  Hovrättsprocessen – less is more!

11.30-12.00. Vad vill domaren höra i din plädering?

Kurspris: 21 500
Övernattning 2–4 oktober inkl middag: 4 700:-
Övernattning 1–2 oktober utan middag: 1 688:-
Middag utan övernattning: 660:-

Samtliga priser exkl. moms. 

Om inget annat anges gäller våra villkor och avbokningsregler som du kan läsa om här
Här kan du även läsa om den allmänna informationen om kursen och resan.

Anmälningsformulär

 • Kursdeltagare
 • Tillval och önskemål
 • Faktureringsadress
Kursdeltagare
Om du vill ha hotellrum eller ditt kursmaterial i pappersform
Faktureringsadress

Tipsa om kursen

Relaterade kurser