Forensisk neuropsykologi

IQ, kognition, läkemedel och brott

Datum

12 dec

Plats

Scandic Anglais, Stockholm

Kostnad

8 900 kr

Omfattning

6 timmar

Använd dig av forensisk neuropsykologi och ta ett steg närmare att vinna dina mål.

Vill du ha ett försprång i ditt arbete som försvarare? Funderar du på hur du kan förbättra dina chanser att vinna? Då är det dags att upptäcka fördelarna med forensisk neuropsykologi, en metod som används av amerikanska advokater och som behövs långt oftare än rättspsykiatri i både brottmål och civilmål.

Har du någon gång haft en klient som uppför sig onormalt? Som inte verkar förstå vad du menar, trots att du förklarar om och om igen, eller som inte verkar åldersadekvat. En klient som gjort något som är så långt utanför dennes normala agerande att ingen kan förstå och förklara det? Det är mycket sannolikt att detta orsakas av låg intelligens, icke-psykiatrisk sjukdom eller läkemedel.

Genom att använda forensisk neuropsykologi kan du få en djupare förståelse för dina klienters mentala tillstånd och ge en mer nyanserad bild av deras handlingar. Var bland de första advokaterna i Sverige att använda dig av forensisk neuropsykologi och ta ett steg närmare att vinna dina mål.

I USA är forensisk neuropsykologi en av de största divisionerna i American Psychology Association och forensisk neuropsykologi är i hög grad nyttjat i rättssystemet, vilket belyser att Sverige i denna avsikt ligger långt efter. Forensisk neuropsykologi är inte det samma som forensisk psykologi, rättspsykologi eller rättspsykiatri där man i första hand utreder psykiatriska tillstånd såsom psykostillstånd eller personlighetsstörningar, och är därför inte det samma som en rättspsykiatrisk undersökning.

Vad många inte vet är att de flesta läkemedel har biverkningar som påverkar tänkandet och beteendet, ibland mycket allvarligt. En försiktig uppskattning är att över en miljon svenskar har en sjukdom eller ett tillstånd som kan påverka deras kognition och beteende och att över fyra miljoner tar läkemedel med potentiellt liknande negativ effekt. Det innebär att dessa personer är både mer benägna att begå brott och mer sårbara för att utsättas för brott.

Var en av de första i Sverige att använda det och öka dina klienters chanser till en rättvis rättsprövning genom att lära dig:

 • Hur intelligens påverkar uppsåt
 • Skillnaden mellan biologisk och mental ålder
 • Hur neurologiska och andra icke-psykiatriska sjukdomar påverkar minnet
 • Att kognition (tankeförmåga) kan mätas och är långt mer än IQ och minne
 • Hur våra vanligaste läkemedel påverkar minnet, annan kognition och beteende
 • Varför ovanstående är aktuellt för långt fler personer än en paragraf 7- eller rättspsykiatrisk undersökning.

Tider och innehåll

09.30–16.30 med lunch 12.30–13.30

Neuropsykologisk undersökning – hur hjälper det din klient?

Intelligens – klienterna som faller mellan stolarna

 • Vad är mental ålder – skall en 12-åring dömas som en vuxen?
 • IQ och mental ålders betydelse för brottsuppsåt och påföljd
 • Fall från verkligheten: att begå brott utan uppsåt

Specifika kognitiva nedsättningar

 • Minne, impulskontroll, planeringsförmåga, konsekvensförståelse m.m.
 • Vanliga sjukdomar och tillstånd som påverkar kognition
 • Fall från verkligheten: när kroppslig sjukdom påverkar hjärnan

Ökad risk att begå brott vid låg begåvning eller annan kognitiv nedsättning

Ökad sårbarhet för att utsättas för brott vid låg begåvning eller annan kognitiv nedsättning

Var din klient påverkad av läkemedel?

Så här påverkar våra vanligaste läkemedel kognition och beteende

 • Vilka läkemedelsgrupper (antidepressiva, smärtstillande, kolesterolsänkande m.fl.)
 • Vilka kognitiva funktioner (minne, impulskontroll m.fl.)
 • Hur vanliga är biverkningar?
 • Fall från verkligheten: är det demens eller biverkning?
 • Aggressivitet och tvångsmässighet
 • Paradoxala biverkningar – när effekten är den motsatta än förväntat

Fall från verkligheten: från misshandel till mord

Övrigt

 • Vilka frågeställningar/klienter gäller detta?
 • Skillnader mot en P7- och rättspsykiatrisk undersökning
 • Competency to stand trail
 • Malingering – simulerar min klient?
 • Frågestund och avslutande diskussion

Med förbehåll för ändringar i kursprogrammet.

Om inget annat anges gäller våra villkor och avbokningsregler som du kan läsa om här
Här kan du även läsa om den allmänna informationen om kursen och resan.

Anmälningsformulär

Kursbokning inrikes
 • Kursdeltagare
 • Tillval och önskemål
 • Faktureringsadress
Kursdeltagare
Om du vill ha hotellrum eller ditt kursmaterial i pappersform
Faktureringsadress

Tipsa om kursen

Tipsa

Relaterade kurser

Inspirationsdag

Med Johan Eriksson
5 dec
Scandic Anglais, Stockholm

Försvararyrket kan ibland upplevas som stressigt och ensamt. Då kan lite inspiration göra susen.

Inspirationsdag

Med Johan Eriksson
6 dec
Scandic St Jörgen, Malmö

Försvararyrket kan ibland upplevas som stressigt och ensamt. Då kan lite inspiration göra susen.

Brottmålskurs 2024

Med Martin Borgeke och Per E Samuelson
4 jan
- 13 jan
Rio de Janeiro, Brasilien

Kursen består av tre delar. Den första handlar om straffrättens allmänna del, den andra är en utbildning i förhörsteknik och den tredje är en grundkurs i bokföringsbrott.