Familjerättsveckan 2022

Otranto, Italien

Datum

3 okt - 10 okt

Plats

Masseria Muntibianchi Agriresort, Apulien, Italien

Kostnad

23 500 kr

Omfattning

30 timmar

En inspirerande och kunskapsfylld vecka på Masseria Muntibianchi Agriresort, Italien, med fördjupning i och diskussion kring den ekonomiska familjerättens mest centrala delar, under ledning av två av Sveriges kunnigaste och mest erfarna praktiker.

Familjerättsveckan kombinerar spetskunskaper, utvecklande erfarenhetsutbyten och avkopplat umgänge med juristkollegor och vänner. Det är inte en nybörjarkurs, även om den tar sin utgångspunkt i den ekonomiska familjerättens grunder, så du behöver vara förtrogen med hanteringen av denna typ av uppdrag.

Limhamnsgruppen har glädjen att inbjuda till familjerättsveckan i en lite annorlunda del av Italien, nämligen Apulien – mer känt som ”klacken” på den italienska ”stöveln”. Apulien, eller Puglia som det heter på italienska, är en av Italiens 20 regioner och sträcker sig som en häl cirka 40 mil från Garganohalvön längs Adriatiska havet till landets östligaste del längst ut på klacken. Här ligger vår kursort Otranto, Italiens östligast belägna stad med antika anor, grekiskt ursprung och en otroligt charmig plats dit de stora turistströmmarna ännu inte hittat.

Advokaterna Fredric Renström och Theddo Rother-Schirren håller tillsammans i ett föreläsningsupplägg där de är samtidigt närvarande under passen vilket bidrar till dynamiken och att den ekonomiska familjerätten belyses från olika håll. Det ges gott om utrymme för diskussion och frågor från deltagarna vilket resulterar i att alla delämnen penetreras noggrant.

Kursen är inriktad på den praktiska hanteringen av ekonomiskt familjerättsliga problem så att du som deltagare ska kunna använda dina nyvunna kunskaper så snabbt och lätt som möjligt väl tillbaka efter kursveckan. Dagarna är uppdelade i ett föreläsningspass på förmiddagen och ett kvällspass i seminarieform.

Välkommen!

Kursprogram

Kursdag 1,
tisdag 4 oktober, 08.30–12.30

Äktenskapsbalken

 • Principen om särförvaltning

Grundläggande frågeställningar

 • Egendomsordningen
 • Vem äger vad?
 • Dold samäganderätt
 • Surrogation
 • Blandade fång
 • Pensionsrättigheter
 • Vinstandelar, bonus

Underhållsbidrag till make – utdöende eller levande rättsfigur?

Säkerhetsåtgärd

 • Särskild förvaltning, vad innebär det?

Kvällspasset 18.00–20.00

Seminarium

Äktenskapsförord: upprättande, tolkning och jämkning

Kursdag 2,
onsdag 5 oktober, 08.30–12.30

Sambolagen

 • Samboegendom

Ingående och upplösning av samboförhållande

 • Avgränsning
 • Surrogation
 • Äktenskapsbalken och sambolagen

Bodelning

 • Begäran om bodelning
 • Bouppteckning
 • Redovisning/förändring i tillgångsmassan
 • Skadestånd, vederlag
 • Nyttjanderättsersättning
 • Värdering
 • Skuldavräkning
 • Bevisbördans placering
 • Andelsberäkning
 • Lottläggning/anvisningsrätt
 • Engångsunderhåll som bodelningskorrektiv?

Jämkningsreglerna

 • 12:1 ÄktB
 • Giftorättstrappan
 • Makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt
 • 15 § sambolagen (likheter eller skillnader med äktenskaps­balken)

Övertagande av gemensam bostad och bohag

 • Behov, skälighet
 • Lottläggning av enskild egendom, 11:8 ÄktB
 • Villkorad tilldelning av hyresrätt?
 • 22 § sambolagen

Kvällspasset 18.00–20.00

Seminarium

Värdering vid bodelning och arvskifte; värderingstidpunkt och -regler, hembudsklausuler, bevisbördans placering

Kursdag 3,
torsdag 6 oktober, 08.30–12.30

Internationell privaträtt

 • Äktenskapsrättsliga frågeställningar
 • Bodelningsfrågor
 • Arvsrättsliga frågeställningar
 • Underhållsfrågor
 • Ny europeisk lagstiftning

Kvällspasset 18.00–20.00

Seminarium

Bodelningsförrättarens, boutredningsmannens och skiftesmannens handläggning, sammanträde, materiell processledning?, formkrav, innehåll, utformning.

Praktisk gruppövning: tvångsbodelning/skifte.

Ledig dag,
fredag 7 oktober

Kursdag 4,
lördag 8 oktober, 08.30–12.30

Ärvdabalken

 • Arvsordningen
 • Förutsättningarna för arv
 • Preskription

Makes arvsrätt

 • Direktarv/efterarv
 • 12:2 ÄktB
 • Vederlag enligt 3:3 ÄB
 • Förkovran enligt 3:4 ÄB
 • Basbeloppsregeln – jämförelse med sambolagens ”lilla basbeloppsregel”

Förskott på arv

 • Principer – frågeställningar
 • Praktiska tillämpningar
 • Framtida betydelse?

Laglott

 • Förutsättningar
 • Begäran om jämkning i testamente
 • Nedsättning av universella förordnanden/legat
 • Det förstärkta laglottsskyddet, 7:4 ÄB, tillämpningsproblem, reformbehov?

Särkullbarns rättsställning

 • Laglott
 • Efterarvsrätt
 • Jämkning av förmånstagarförordnande

Testamente

 • Formkrav
 • Upprättande, återkallelse, ändringar
 • Olika testamentstyper
 • Inbördes testamenten
 • Testamentarisk sekundosuccession
 • Delgivning och klander; klandergrunder, övriga ogiltighetsgrunder
 • Bevisfrågor och processuella frågor
 • Tolkning av testamente – teori och praktik

Kvällspasset 18.00–20.00

Seminarium

Bodelningsförrättarens, boutredningsmannens och skiftesmannens handläggning, sammanträde, materiell processledning?, formkrav, innehåll, utformning.

Praktisk gruppövning: tvångsbodelning/skifte

Fortsättning från seminarium dag 3.

Kursdag 5,
söndag 9 oktober, 08.30–15.30,
med en timmes lunch

Ärvdabalken, forts

Bouppteckning

 • Formkrav
 • Innehåll efter AGL, Skatteverkets PM om bouppteckningar och testamentsregister
 • Förrättningen

Arvskifte

 • Genomförande av skifte
 • Värderingsfrågor
 • Lottläggning, 23:3 ÄB
 • Klandertalan, laga kraft
 • Boutredning

Dödsboförvaltning

 • Delägarförvaltning
 • Testamentsexekutor
 • Boutredningsman
 • Förvaltningsåtgärder
 • Avveckling
 • Allmän frågestund

Med förbehåll för ändringar i kursprogrammet.

Otranto

Vårt kurshotell är en ombyggd masseria, vilket är beteckningen på en befäst apulisk herrgård. Apuliens många karakteristiska masserior är fortifierade strukturer med massiva murar och torn som började byggas under 1500-talet för att skydda mot turkar och pirater som härjade på Adriatiska Havet.

Masseria Muntibianchi heter vårt förtjusande boutiquehotell och är beläget bland olivlundar i Apuliens röda mineralrika jord, knappa tre kilometer utanför staden Otranto. Promenaden dit tar en dryg halvtimme. Det finns gratis cyklar att låna på hotellet. Omgivningen inbjuder till härliga promenader och cykelturer och det platta apuliska landskapet är ”trampvänligt”. Varje deltagare har under kursdagarna tillgång till fri cykel. Givetvis erbjuder vi också intressanta utflykter mellan kurspassen.

För kursveckan har vi lagt beslag på hotellets samtliga 20 rum. Deltagarantalet är alltså begränsat. Välkomna till en ypperligt stimulerande kursmiljö där man förutom högintressant kursinnehåll även får tillfällen att bekanta sig med denna för många okända och exotiska del av Italien.

Början av oktober bjuder på behagligt medelhavsklimat i sydligaste Italien.

Masseria Muntibianchi Agriresort****

Värdparet Antonio och Giuseppina har skapat sitt boutiquehotell i denna gamla masseria där varje detalj är genomtänkt.

Här finns pool och massagegrotta och i hotellrestaurangen Terra degli ulivi (betyder ”Olivlandet”) njuter vi av lokala rätter med färska råvaror från den egna farmen. Det kommer även att arrangeras provsmakning av gårdens egen olivolja. (som parentes kan sägas att över hälften av italiensk olivolja produceras i Apulien).

http://www.masseriamuntibianchi.it/en/

Dagsprogram

Måndag 3 oktober

Flygavgång på morgonen från Arlanda, Landvetter och Kastrup med Swiss till Zürich. Därifrån vidare till Brindisi med ankomst under eftermiddagen. (Swiss är medlem i Star Alliance.)

Kurs- och reseledning möter i Brindisi och från flygplatsen är det busstransfer 10 mil till Otranto vilket tar en dryg timme.

Efter ankomst installerar vi oss i masserians behagliga rum och gör oss redo för välkomstmiddagen, som värdparet tillagar speciellt åt oss och där vi gör en första bekantskap med det apuliska köket.

Tisdag 4 oktober

Kursdag 1, 08.30–12.30 och 18.00–20.00

Under kursuppehållet mitt på dagen tar vi hotellets cyklar i beredskap och beger oss på en introducerande tur i omgivningarna och i Otranto, som har cirka 7 000 bofasta invånare. Vill man inte cykla ordnar vi såklart annan transport.

Vi bokar lunch (självkostnadspris) på en trevlig restaurang i centrala Otranto och botaniserar i stadens dramatiska historia. År 1480 invaderade turkarna och avrättade 800 invånare som vägrade konvertera till islam.

Offren helgonförklarades 2013. Martyrernas kvarlevor i form av skallar och ben dekorerar huvudaltaret i stadens katedral. Katedralen, Santa Maria Annunziata Otranto, byggdes i romansk stil på 1000-talet och stoltserar även med ett imponerande mosaikgolv med scener från det gamla testamentet.

Den turkiska ockupationen varade ett drygt år innan ett av påven påkallat korståg återerövrade Otranto. Efter det gjorde turkarna ytterligare försök att invadera Syditalien, något som resulterade i att befolkningen började anlägga sina välbefästa masserior för att skydda sig.

På eftermiddagen återvänder vi till vår masseria och kvällens kurspass.

Onsdag 5 oktober

Kursdag 2, 08.30–12.30 och 18.00–20.00

Under dagens kursuppehåll beger vi oss med buss till den vackra barockstaden Lecce, vilken även brukar kallas ”Söderns Florens”. Lecce trollbinder med sin alldeles egna barockstil där välbevarade byggnader och kyrkor uppvisar makalösa fasadutsmyckningar med madonnor, helgon och änglar skulpterade ur den lokala och lättarbetade kalkstenen pietra di Lecce.

Lecce ligger bara fem mil från Otranto och vi inleder med en utsökt lunch på en av stadens många förnämliga restauranger. Därefter gemensam stadspromenad för studier av de arkitektoniska barockundrens detaljrikedom varpå tid finnes för egna strövtåg innan bussen vänder åter mot Otranto och aftonens kurspass.

Torsdag 6 oktober

Kursdag 3, 08.30–12.30 och 17.00–19.00

Dagens kursuppehåll tillbringas på en båttur längs den vilda kusten söder om Otranto där karstlandskapet på Salentohalvön (som är det egentliga namnet på ”klacken”) är hemvist åt otaliga grottor som inbjuder till simturer. Den mest kända grottan är den mytomspunna Zinzulusa, vars stalaktiter påminner om hängande trasor vilket också föranlett dess namn. ”Zinzuli” betyder just trasa på den lokala dialekten. Båtturen bjuder på mäktiga upplevelser av hav och den karakteristiska apuliska kustlinjens kalkklippor. Utflykten är såklart väderberoende men vi hoppas på gynnsam och badvänlig väderlek. Lunch ingår ombord.

Fredag 7 oktober

Ledig dag

Under vår lediga dag erbjuder vi en lång heldagstur till två av södra Italiens mest spektakulära städer – Matera och Alberobello, båda utsedda av Unesco till världsarv.

Vi startar kl. 08.00 och tar först sikte på staden Taranto, som ligger i ”hålfoten” mellan klacken och tåspetsen. Färden går över Apuliens stora slätter med miljontals olivträd och vinodlingar.

Apulien är även ett viktigt vindistrikt med stor produktion av mustiga rödviner, främst av druvsorterna primitivo och sangiovese.

Dagens första mål, den fascinerande grottstaden Matera, når vi vid 11-tiden. Matera ligger emellertid inte i Apulien utan i angränsande regionen Basilicata, men får betecknas som ett ”måste” under ett besök i sydöstra Italien. Denna fantastiska stad är en av Italiens mest unika platser och alla som sett den senaste James Bond-filmen No time to die minns 007:s motorcykeljakt genom Materas smala och branta gator och grottboningar.

Den gamla delen av staden, Sassi Caveosi (grottstaden), har varit bebodd sedan stenåldern och från att ha varit slumområde är den suggestiva miljön idag trendiga bostadskvarter. Även kyrkor och kloster är uthuggna ur klipporna.

Vi gör en rundtur genom Matera och serveras dagens lunch i en ”grottrestaurang”.

På eftermiddagen fortsätter vi en dryg timme tillbaka till Apulien och till Alberobello – också känd som Trullibyn. Runt tusentalet mycket säregna runda hus, som kallas trulli, har gjort Alberobello världsberömd. De små husen är byggda av kalksten staplade på varandra utan cement och har ett konformat tak. Vi beundrar denna mycket speciella stadsmiljö under vårt eftermiddagsuppehåll och beräknar vara tillbaka i Otranto vid 20-tiden.

Lördag 8 oktober

Kursdag 4, 08.30–12.30 och 18.00–20.00

Inget speciellt program, men Limhamnsgruppens kurs- och reseledning finns tillgänglig för tips på aktiviteter. Ta en tur till stranden i Otranto eller njut av livet på vår masseria och dess omgivningar.

Söndag 9 oktober

Kursdag 5, 08.30–15.30 med en timmes lunch

Efter kursen kan de som vill hjälpa till med tillagningen av vår avslutningsmiddag, som avnjuts senare på kvällen. Värdparet och kökspersonalen erbjuder i samband med tillagningen en matlagningskurs åt intresserade. Middagen till självkostnadspris och betalas på plats.

Sedvanlig avslutning enligt tradition under kvällen.

Måndag 10 oktober

Utcheckning och bussavgång från Masseria Muntibianchi kl. 12.00 och flygavgången med Swiss från Brindisi är kl. 14.45. Efter byte av flyg i Zürich ankomst till Arlanda, Landvetter och Kastrup på kvällen.

Kursavgift

Kursavgiften är 23 500 EU-moms tillkommer.

Reskostnader

I grundpris för resan ingår

 • Flyg i ekonomiklass med Swiss från Arlanda, Landvetter och Kastrup till Brindisi och åter
 • Dagens flygskatter
 • Sju övernattningar i dubbelrum med frukost på Masseria Muntibianchi ****
 • Flygplatstransfers med buss från och till flygplatsen i Brindisi
 • Orienteringsrunda i Otranto
 • Cykel till förfogande 4–9 oktober
 • Lokala skatter och avgifter samt EU-moms
 • Limhamnsgruppens egen kurs- och reseledning.
Grundpris (del i dubbelrum inkl. frukost, inkl flygskatter vilka kan förändras något, transfer) SEK inkl. moms 
Kursdeltagare – del i dubbelrum med annan kursdeltagare18 900
Kursdeltagare – del i dubbelrum med medresenär25 620
Medresenär – del i dubbelrum med kursdeltagare (gäller endast en medresenär)12 180
Barnrabatt 50% till 12 år (till och med 11 år med andra ord)
Tillägg och utflykter
Enkelrum6  720
Välkomstmiddag, fyra rätter inkl. drycker990
Utflykt till den vackra barockstaden Lecce670
Heldagstur till två av södra Italiens mest spektakulära städer, Matera och Alberobello980
Båttur längs den vilda kusten söder om Otranto760

Anmälan och betalning

Arrangemanget består av två delar: dels utbildning, dels resa. Arrangör av båda delarna är Limhamnsgruppen AB, 556982-4500.
Villkor för utbildningen: se Villkor för kurs utanför Sverige och Danmark.
Villkor för resan: se Våra villkor (SRF:s allmänna resevillkor för paketresor och Limhamnsgruppen AB:s särskilda villkor).

Se gärna över ditt försäkringsskydd. Advokatsamfundet erbjuder bl.a. frivilliga försäkringar som gäller vid tjänsteresa. Detta kan behövas i fall av sjukdom före avresa, sjukdom eller olycka på plats, stöld mm. Medresenärer bör se över sin hemförsäkring separat.

Limhamnsgruppen erbjuder inget försäkringsskydd. Önskar man teckna försäkring går det att vända sig till ERV-Europeiska eller Gouda.
En av anledningarna är att många advokater redan har ovan nämnda försäkring via Advokatsamfundet.

Anmälan ska göras senast den 10 juni 2022 (för fri avbokning), efter detta datum gäller de ovan nämnda avbokningsreglerna. Samtidigt med anmälan till Limhamnsgruppen inbetalas anmälningsavgiften 8 000 SEK/resenär på bankgiro 5694-0430. Slutbetalning ska erläggas senast 8 juli 2022.

Med förbehåll för force majeure.

Om inget annat anges gäller våra villkor och avbokningsregler som du kan läsa om här
Här kan du även läsa om den allmänna informationen om kursen och resan.

Anmälningsformulär

 • Kursdeltagare
 • Tillval och önskemål
 • Faktureringsadress
Kursdeltagare
Medresenär
Tillval och önskemål
Faktureringsadress

Tipsa om kursen

Relaterade kurser

Advokatsekreterarkurs 2022

Assistenter, sekreterare och paralegals – en oumbärlig resurs
14 sep
- 21 sep
Brač, Kroatien

Äntligen är det återigen dags för Limhamnsgruppens mycket omtyckta och efterfrågade veckokurs för advokatsekreterare! Tillsammans med Cecilia Dolk, advokat Bengt Ivarsson och kollegor från hela landet får du en lärorik, utvecklande och härlig vecka i Brač i den kroatiska övärlden.

Tvistemålsanalys i skarpt läge

En strukturerad metod för bättre processföring
29 sep
- 3 okt
Deauville, Normandie, Frankrike

Välkommen till en långweekend med spetsutbildning i tvistemålsanalys.

Vårdnad, boende och umgänge

En praktisk grundkurs
11 okt
Scandic Anglais, Stockholm

En grundläggande och praktiskt inriktad kurs inom vårdnads-, boende- och umgängesjuridik.

Underhållsbidrag till barn

Processen från A till Ö
12 okt
Scandic Anglais, Stockholm

Hur räknar man ut underhållet och vad är skäligt underhåll? Varför ska en del föräldrar betala mer än försäkringskassans underhållsstöd? Hur ska du råda din klient i frågor om underhåll?

Avancerad förhörsteknik 2022

19 okt
- 23 okt
The George Hotel, Edinburgh, Skottland

Utbildning och praktisk träning i förhörsteknik enligt den anglosaxiska modellen, med några av världens främsta försvarsadvokater.

två kvinnor som skriver på papper

Ekonomisk familjerätt

Bodelning vid dödsfall och äktenskapsskillnad m.m.
29 nov
- 30 nov
Scandic Anglais, Stockholm

Två dagars grundlig genomgång av, och fördjupning i, de vanligast förekommande och viktigaste familjerättsliga frågorna, t.ex. dold samäganderätt, pensionsrättigheter samt villkor vid gåva och testamente.