• Radisson Blu, Split, Kroatien
 • 23 500 kr
 • 30 timmar

Familjerättsveckan 2020 – Split, Kroatien

En inspirerande och kunskapsfylld vecka på Radisson Blu Resort & Spa i Split, Kroatien, med fördjupning i och diskussion kring den ekonomiska familjerättens mest centrala delar, under ledning av tre av Sveriges kunnigaste och mest erfarna praktiker.

Familjerättsveckan kombinerar spetskunskaper, utvecklande erfarenhetsutbyten och avkopplat umgänge med juristkollegor och vänner. Det är inte en nybörjarkurs, även om den tar sin utgångspunkt i den ekonomiska familjerättens grunder, så du behöver vara förtrogen med hanteringen av denna typ av uppdrag.

 

Split med sin fina gamla stadskärna, med vindlande gränder och arkitektur som spänner över 2000 år, har många fina restauranger, kaféer och barer med skön och livlig stämning. Staden har nästan 200 000 invånare och ett betagande läge på en halvö i Adriatiska havet. Längs havet sträcker sig den berömda hamn- och strandpromenaden, Rivan.

Advokaterna Göran Lindén, Fredric Renström och Theddo Rother-Schirren håller tillsammans i ett föreläsningsupplägg där de är samtidigt närvarande under passen vilket bidrar till dynamiken och att den ekonomiska familjerätten belyses från olika håll . Det ges gott om utrymme för diskussion och frågor från deltagarna vilket resulterar i att alla delämnen penetreras noggrant.

Kursupplägget är inriktat på den praktiska hanteringen av ekonomiskt familjerättsliga problem så att du som deltagare ska kunna använda dina nyvunna kunskaper så snabbt och lätt som möjligt väl tillbaka på kontoret efter kursveckan. Dagarna är uppdelade i ett föreläsningspass på förmiddagen och ett kvällspass i seminarieform.

Välkommen! Vi ses! /Stefan Olofsson

 

 

Kursledare

Advokat Fredric Renström

Fredric Renström, delägare i Lindskog Malmström Advokatbyrå i Stockholm, arbetar uteslutande med svensk och utländsk familjerätt och har stor erfarenhet av boutrednings- och bodelningsproblematiken i såväl svenska som internationella dödsbon och skilsmässor. Fredric föreläser frekvent på kurser inom familjerätt.

Advokat Göran Lindén

Göran Lindén är advokat och delägare på Advokatfirman Björn Rosengren i Stockholm. Göran har lång erfarenhet av boutrednings- och bodelningsuppdrag och även övrig familjerätt samt arvsrätt.

Advokat Theddo Rother-Schirren

Theddo Rother-Schirren är advokat och verksam på Advokatfirman Rother-Schirren. Han har huvudsakligen varit inriktad på familjerätt sedan drygt trettio år men är numera verksam enbart inom området ekonomisk familjerätt med uppdrag som boutredningsman och bodelningsförrättare. Vid sidan av sin advokatpraktik har han också en tjänst som lektor i civilrätt vid Stockholms universitet.

Kursprogram

Kursdag 1, söndag 17 maj 08.30–12.30

Äktenskapsbalken

 • Principen om särförvaltning

Grundläggande frågeställningar

 • Egendomsordningen
 • Vem äger vad?
 • Dold samäganderätt
 • Surrogation
 • Blandade fång
 • Pensionsrättigheter
 • Vinstandelar, bonus

Underhållsbidrag till make – utdöende eller levande rättsfigur?

Säkerhetsåtgärd

 • Särskild förvaltning, vad innebär det?

Kvällspasset 18.00–20.00

Seminarium

Äktenskapsförord: upprättande, tolkning och jämkning

Kursdag 2, måndag 18 maj 08.30–12.30

Sambolagen

 • Samboegendom

Ingående och upplösning av samboförhållande

 • Avgränsning
 • Surrogation
 • Äktenskapsbalken och sambolagen

Bodelning

 • Begäran om bodelning
 • Bouppteckning
 • Redovisning/förändring i tillgångsmassan
 • Skadestånd, vederlag
 • Nyttjanderättsersättning
 • Värdering
 • Skuldavräkning
 • Bevisbördans placering
 • Andelsberäkning
 • Lottläggning/anvisningsrätt
 • Engångsunderhåll som bodelningskorrektiv?

Jämkningsreglerna

 • 12:1 ÄktB
 • Giftorättstrappan
 • Makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt
 • 15 § sambolagen (likheter/skillnader med äktenskaps­balken)

Övertagande av gemensam bostad och bohag

 • Behov, skälighet
 • Lottläggning av enskild egendom, 11:8 ÄktB
 • Villkorad tilldelning av hyresrätt?
 • 22 § sambolagen

Kvällspasset 18.00–20.00

Seminarium

Värdering vid bodelning och arvskifte; värderingstidpunkt och -regler, hembudsklausuler, bevisbördans placering

Kursdag 3, tisdag 19 maj 08.30–12.30

Internationell privaträtt

 • Äktenskapsrättsliga frågeställningar
 • Bodelningsfrågor
 • Arvsrättsliga frågeställningar
 • Underhållsfrågor
 • Ny europeisk lagstiftning

Kvällspasset 18.00–20.00

Seminarium

Bodelningsförrättarens, boutredningsmannens och skiftesmannens handläggning, sammanträde, materiell processledning?, formkrav, innehåll, utformning.

Praktisk gruppövning: tvångsbodelning/skifte.

Ledig dag, onsdag 20 maj

Kursdag 4, torsdag 21 maj 08.30–12.30

Ärvdabalken

 • Arvsordningen
 • Förutsättningarna för arv
 • Preskription

Makes arvsrätt

 • Direktarv/efterarv
 • 12:2 ÄktB
 • Vederlag enligt 3:3 ÄB
 • Förkovran enligt 3:4 ÄB
 • Basbeloppsregeln – jämförelse med sambolagens ”lilla basbeloppsregel”

Förskott på arv

 • Principer – frågeställningar
 • Praktiska tillämpningar
 • Framtida betydelse?

Laglott

 • Förutsättningar
 • Begäran om jämkning i testamente
 • Nedsättning av universella förordnanden/legat
 • Det förstärkta laglottsskyddet, 7:4 ÄB, tillämpningsproblem, reformbehov?

Särkullbarns rättsställning

 • Laglott
 • Efterarvsrätt
 • Jämkning av förmånstagarförordnande

Testamente

 • Formkrav
 • Upprättande, återkallelse, ändringar
 • Olika testamentstyper
 • Inbördes testamenten
 • Testamentarisk sekundosuccession
 • Delgivning och klander; klandergrunder, övriga ogiltighetsgrunder
 • Bevisfrågor och processuella frågor
 • Tolkning av testamente – teori och praktik

Kvällspasset 18.00–20.00

Seminarium

Bodelningsförrättarens, boutredningsmannens och skiftesmannens handläggning, sammanträde, materiell processledning?, formkrav, innehåll, utformning.

Praktisk gruppövning: tvångsbodelning/skifte

Fortsättning från seminarium dag 3.

Kursdag 5, fredag 22 maj 08.30–12.30

Ärvdabalken, forts

Bouppteckning

 • Formkrav
 • Innehåll efter AGL, Skatteverkets PM om bouppteckningar och testamentsregister
 • Förrättningen

Arvskifte

 • Genomförande av skifte
 • Värderingsfrågor
 • Lottläggning, 23:3 ÄB
 • Klandertalan, laga kraft
 • Boutredning

Dödsboförvaltning

 • Delägarförvaltning
 • Testamentsexekutor
 • Boutredningsman
 • Förvaltningsåtgärder
 • Avveckling

Kvällspasset 18.00–20.00

Seminarium

Allmän frågestund på sedvanligt sätt och med sedvanligt innehåll.

Med förbehåll för ändringar i kursprogrammet.

 

Split

Välkomna till Dalmatien, ett av det hästskoformade landet Kroatiens fyra landskap. Kroatien, lockar med flera av södra Europas absolut finaste städer och bl.a. Split har varit inspelningsplats för TV-serien Game of Thrones. Hängivna GoT-fans kan delta i speciella stadspromenader och känner kanske igen miljöer från TV-seriens fiktiva slavstad Meereen. Annars tjusar Splits gamla stad med vindlande gränder och arkitektur som spänner över 2000 år.

Här finns många fantastiska restauranger, kaféer och barer. Split har nästan 200 000 invånare och ett betagande läge på en halvö i Adriatiska havet. Längs havet sträcker sig den berömda hamn- och strandpromenaden, Rivan. Staden lockar också med gott shoppingutbud, allt från lokala småbutiker och marknader till stora shoppinggallerior, och mellan kurspassen erbjuder vi intressanta utflykter både till havs och på land.

 

Radisson Blu Resort & Spa****

Radisson Blu Resort & Spa ligger vid egen strand två kilometer öster om gamla staden.

<https://www.radissonblu.com/en/resort-split>

 

Dagsprogram

Lördag 16 maj

Tidig avresa med SAS direktflyg från Arlanda, Landvetter och Kastrup till Split. Flygen anländer under förmiddagen och på flygplatsen möter kurs- och reseledning.

 

När alla är samlade beger vi oss med buss till centrum av Split och gör, i väntan på att hotellrummen blir tillgängliga, en stadsrundtur till fots genom den historiska stadskärnan. Denna utgörs till stor del av lämningarna efter den romerske kejsaren Diocletianus palats från 200-talet, när denna del av Kroatien utgjorde den romerska provinsen Illyrien. Vi hinner också med en anständig lunch innan vi beger oss till kurshotellet, Radisson Blu Resort & Spa, för incheckning.

På kvällen erbjuder vi traditionsenlig välkomstmiddag på en av Splits förnämliga restauranger.

 

Söndag 17 maj

Kursdag 1, 08:30–12:30 samt 18:00–20:00

Under kursuppehållet erbjuder vi en utflykt till de härliga Krka-vattenfallen där vi kan bada bland vattenkaskaderna. Vi inleder med lantlig lunch på ett värdshus.

 

Måndag 18 maj

Kursdag 2, 08.30–12.30 och 18.00–20.00

Under dagens kursuppehåll beger vi oss med snabbgående båtar till vad som brukar beskrivas som en av Europas vackraste stränder – Zlatni rat (betyder ”Gyllene Hornet”) – på ön Brac, den ö som ligger närmast Split. Båtarna avgår från piren precis vid hotellet och vi försöker komma iväg direkt efter kursavslut kl. 12:30.  Efter en knapp timma angör vi Bol, på sydsidan av Brac, och beger oss direkt till en trevlig restaurang för lunch.

Därefter tillbringar vi några timmar på den vittberömda strandudden, som sticker ut likt ett horn i havet. Som oftast längs Adriatiska Havet är det klapperstensstrand, så badskor rekommenderas. Adriatiska Havets kristallklara vatten lämpar sig också för dykning/snorkling och på vår båt finns snorkelutrustning att låna. För den som inte vill ägna hela vistelsen åt strandliv gör vi en promenad in till staden Bol med sin förtjusande gamla stadskärna. Efter några härliga timmar sker återfärden till hotellpiren och kvällens kurspass.

 

 

Tisdag 19 maj

Kursdag 3, 08.30–12.30 och 17.00–19.00

Under kursuppehållet erbjuder vi en vinprovning på välkända vingården Putalj, strax utanför Split. Vi inleder med lunch och får sedan en guidad tur genom vingården vilken avslutas med vinprovningen.

 

Onsdag 20 maj

Ledig dag.

Under den lediga dagen erbjuder vi en heldagsbåttur till den fascinerande ön Vis. Färden dit tar en dryg timma och båtarna avgår vid 9-tiden från piren vid hotellet. Vi åker först mellan öarna Brac och Solta, sedan förbi Hvar och Pakleniöarna och till Vis, som under den jugoslaviska tiden var militärt område och förbjudet tillträde. Inte förrän 1989 tilläts besök på ön. Vis är även intressant eftersom den var inspelningsplats för senaste Mamma Mia-filmen. Under dagen gör vi några nedslag vid olika platser runt ön och det finns snorkelutrustning att låna ombord. I samband med lunchen, som serveras på en typisk ”konoba” (kroatisk taverna) gör vi en exkursion på land. På sena eftermiddagen återvänder vi så till hotellets pir.

Torsdag 21 maj

Kursdag 4, 08.30–12.30 och 18.00–20.00

Ingen planerad utflykt, men vi står givetvis till förfogande med tips på aktiviteter.

Fredag 22 maj

Kursdag 5, 08.30–12.30 och 18.00–20.00

Ingen planerad utflykt, men vi står givetvis till förfogande med tips på aktiviteter.

Lördag 23 maj

Tidig utcheckning och avresa mot flygplatsen vid 8-tiden på morgonen. Direktflygen till Arlanda, Landvetter och Kastrup avgår 10:30- 11:30.

 

Fakta och priser

Kursavgift

Kursavgiften är 23 500 kr + moms.

I grundpris  för resan ingår

 • Flyg och flygskatter
 • Sju nätter inkl. frukost, rum med balkong och havsutsikt
 • Flygplatstransfers i Split
 • Stadspromenad i Split vid ankomst
 • Lokala skatter och avgifter
 • Reseledare

Reskostnader

Grundpris (del i dubbelrum inkl. frukost, inkl flygskatter vilka kan förändras något, transfer) SEK 
Kursdeltagare – del i dubbelrum med annan kursdeltagare17 900
Kursdeltagare – del i dubbelrum med medresenär24 690
Medresenär – del i dubbelrum med kursdeltagare (gäller endast en medresenär)11 110
Tillägg och utflykter
Enkelrum6 790
Obligatoriskt avbeställningsskydd1 950
Välkomstmiddag, fyra rätter inkl. drycker990
Utflykt Krka-vattenfallen, inkl lunch860
Båtutflykt till ön Brac, inkl lunch och drycker1 490
Vinprovning på gården Putalj880
Heldagsutflykt till ön Vis, inkl. lunch och drycker1 250

Anmälan och betalning

Arrangemanget består av två delar, dels utbildning, dels resa. Utbildningsarrangör är Limhamnsgruppen AB, 556671-6709. Limhamnsgruppens villkor gäller för utbildningen, se Villkor för kurs utanför Sverige och Danmark.

Anmälan ska göras senast den 16 december 2019 (för fri avbokning), efter detta datum gäller de ovan nämnda avbokningsreglerna. Samtidigt med anmälan till Limhamnsgruppen inbetalas anmälningsavgiften 9 000 SEK/resenär på bankgiro 5903-0726. Slutbetalning ska erläggas senast 16 februari 2020.

Med förbehåll för force majeure.