Entreprenadavtalets grunder

AB 04 i teori och praktik

Datum

7 dec

Plats

Scandic Grand Central, Stockholm

Kostnad

9 400 kr

Omfattning

6 timmar

Under kursen behandlas grundläggande och i praktiken återkommande frågor i kommersiella entreprenadavtal.

Frågorna behandlas med utgångspunkt i AB 04, vilket innebär att tolkningsfrågor som standardavtalet aktualiserar ges stort utrymme. Även frågor om innehållet i den dispositiva entreprenadrätten behandlas, eftersom den har betydelse vid såväl tolkning som utfyllning av AB 04.

Föreläsarna professor Per Samuelsson och jur dr Marcus Utterström har tillsammans gedigna teoretiska kunskaper och lång praktisk erfarenhet. De frågor som behandlas förankras i Högsta domstolens praxis och kontraktsrättslig systematik. Syftet är att ge advokater och biträdande jurister en orientering i entreprenadavtalets grunder som är praktiskt användbar i det dagliga yrkeslivet. Illustrativa exempel hämtas från hovrättsdomar.

I kursmaterialet ingår senaste utgåvan av samlingsvolymen Allmänna bestämmelser och andra standardkontrakt för byggsektorn.

Tider och innehåll

09.30–12.30

 • Entreprenadrättens utveckling – från arbetsbeting till materiellt uppdragsavtal
 • Allmänna bestämmelser
 • Tolkning av AB 04 och andra kontraktshandlingar i entreprenadavtal
 • Likställda ÄTA-arbeten
 • Reglering av ÄTA-arbeten enligt självkostnadsprincipen.

13.30–16.30

 • Hinder och tidsförlängning
 • Viten
 • Fel och besiktning
 • Hävning och avbeställning.

Om inget annat anges gäller våra villkor och avbokningsregler som du kan läsa om här
Här kan du även läsa om den allmänna informationen om kursen och resan.

Anmälningsformulär

Kursbokning inrikes
 • Kursdeltagare
 • Tillval och önskemål
 • Faktureringsadress
Kursdeltagare
Om du vill ha hotellrum eller ditt kursmaterial i pappersform
Faktureringsadress

Tipsa om kursen

Tipsa

Relaterade kurser