Ekonomisk familjerätt

Bodelning vid dödsfall och äktenskapsskillnad m.m.

Datum

30 nov - 1 dec

Plats

Scandic Anglais, Stockholm

Kostnad

17 500 kr
Streamad 15 500 kr

Omfattning

13,5 timmar

Två dagars grundlig genomgång av, och fördjupning i, de viktigaste och mest vanligt förekommande familjerättsliga frågorna, t.ex. dold samäganderätt, pensionsrättigheter samt villkor vid gåva och testamente.

Vad ska jag som rådgivare, ombud, bodelningsförrättare och boutredningsman särskilt tänka på? Vad ska jag kräva av de andra aktörerna i ärendet?

Två av landets kunnigaste och mest erfarna praktiker inom familjerätten, professor Margareta Brattström och advokat Marie Wessel, föreläser växelvis och är samtidigt närvarande under hela kursen.

Samtliga frågor kommer att diskuteras avseende såväl den materiella juridiken som hur juristens praktiska handläggning och hantering kan påverkas av uppdragets karaktär.

Kursen vänder sig till advokater och biträdande jurister, jurister vid juridiska byråer, banker och försäkringsbolag samt andra som arbetar med bodelnings- och arvsfrågor.

Ur innehållet:

 • Familjerättsliga uppdrag
 • Äktenskapsförord
 • Samboavtal
 • Dold samäganderätt
 • Några särskilda bodelningsfrågor
 • Makars pensionsrättigheter
 • Testamente
 • Villkor vid gåva och testamente
 • Avveckling av dödsbon
 • Nyheter

Tider och innehåll

Justering och uppdatering av innehållet är på gång. Så snart det nya programmet är klart kommer det att anslås här.

Dag 1. 09.00–17.00 med en timmes lunch

Dag 2. 08.30–16.00 med en timmes lunch

1. Familjerättsliga uppdrag

 • Skilda roller kräver olika hantering

2. Äktenskapsförord

 • Innehåll – begränsningar
 • Särskilda regler om förmånstagarförordanden till livförsäkringar och IPS

3. Samboavtal

 • Innehåll – begränsningar

4. Dold samäganderätt

 • Förutsättningar
 • Obligationsrättsliga verkningar
 • Sakrättsliga verkningar

5. Några särskilda bodelningsfrågor

 • 10 kap 2 a § Äktenskapsbalken
 • 11 kap 4 och 4a §§ Äktenskapsbalken
 • Försäkringar

6. Makars pensionsrättigheter

 • Makars pensionsrättigheter vid bodelning efter äktenskapsskillnad och vid dödsfall

7. Testamente

 • Upprättande
 • Tolkning
 • Klander

8. Villkor vid gåva och testamente

9. Avveckling av dödsbon

 • Praktiska aspekter

10. Nyheter

Med förbehåll för ändringar i programmet.

Om inget annat anges gäller våra villkor och avbokningsregler som du kan läsa om här
Här kan du även läsa om den allmänna informationen om kursen och resan.

Anmälningsformulär

 • Kursdeltagare
 • Tillval och önskemål
 • Faktureringsadress
Kursdeltagare
Om du vill ha hotellrum eller ditt kursmaterial i pappersform
Faktureringsadress

Tipsa om kursen

Relaterade kurser