• Scandic Anglais, Stockholm
 • 14 900 kr
 • 13,5 timmar

Ekonomisk familjerätt – bodelning vid dödsfall och äktenskapsskillnad m.m.

Två dagars grundlig genomgång av, och fördjupning i, de viktigaste och mest vanligt förekommande familjerättsliga frågorna, t.ex. dold samäganderätt, pensionsrättigheter samt villkor vid gåva och testamente.

Vad ska jag som rådgivare, ombud, bodelningsförrättare och boutredningsman särskilt tänka på? Vad ska jag kräva av de andra aktörerna i ärendet?

Två av landets kunnigaste och mest erfarna praktiker inom familjerätten, professor Margareta Brattström och advokat Göran Lindén, föreläser växelvis och är samtidigt närvarande under hela kursen.

Samtliga frågor kommer att diskuteras avseende såväl den materiella juridiken som hur juristens praktiska handläggning och hantering kan påverkas av uppdragets karaktär.

Kursen vänder sig till advokater och biträdande jurister, jurister vid juridiska byråer, banker och försäkringsbolag samt andra som arbetar med bodelnings- och arvsfrågor.

Ur innehållet:

 • Familjerättsliga uppdrag
 • Äktenskapsförord
 • Samboavtal
 • Dold samäganderätt
 • Några särskilda bodelningsfrågor
 • Makars pensionsrättigheter
 • Testamente
 • Villkor vid gåva och testamente
 • Avveckling av dödsbon
 • Nyheter

MERITERANDE KURS

 

Tider och innehåll

Dag 1. 09.00–17.00 med en timmes lunch

Dag 2. 08.30–16.00 med en timmes lunch

1. Familjerättsliga uppdrag

 • Skilda roller kräver olika hantering

2. Äktenskapsförord

 • Innehåll – begränsningar
 • Särskilda regler om förmånstagarförordanden till livförsäkringar och IPS

3. Samboavtal

 • Innehåll – begränsningar

4. Dold samäganderätt

 • Förutsättningar
 • Obligationsrättsliga verkningar
 • Sakrättsliga verkningar

5. Några särskilda bodelningsfrågor

 • 10 kap 2 a § Äktenskapsbalken
 • 11 kap 4 och 4a §§ Äktenskapsbalken
 • Försäkringar

6. Makars pensionsrättigheter

 • Makars pensionsrättigheter vid bodelning efter äktenskapsskillnad och vid dödsfall

7. Testamente

 • Upprättande
 • Tolkning
 • Klander

8. Villkor vid gåva och testamente

9. Avveckling av dödsbon

 • Praktiska aspekter

10. Nyheter

Med förbehåll för ändringar i programmet.

Lärare

Professor Margareta Brattström

Margareta Brattström är professor i civilrätt och universitetslektor på juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Margareta har undervisat i familjerätt vid universitet sedan mitten av 1990-talet, både på grund- och fördjupningskurser. Hon har också skrivit en rad böcker inom bl.a. familjerättsområdet. Medverkar som familje- och fastighetsrättsexpert i radioprogrammet Plånboken. Intresseområden: fastighetsrätt och familjerätt – särskilt förmögenhetsrättslig äktenskaps- och arvsrätt.

Advokat Göran Lindén

Göran Lindén är advokat och delägare på Advokatfirman Björn Rosengren i Stockholm. Göran har lång erfarenhet av boutrednings- och bodelningsuppdrag och även övrig familjerätt samt arvsrätt.

Allmän info

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar kursmaterial, lunch, för- och eftermiddagskaffe. Mervärdesskatt tillkommer.

Deltagarantal

Antalet deltagare är begränsat. Antagning sker i den ordning anmälan och betalning kommer in till Limhamnsgruppen.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart Limhamnsgruppen AB accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen. Anmälan kan göras längre ner på denna sida.

Avbokning

Klicka här för att se gällande avbokningsregler.

Betalning

Faktura på kursavgift sänds från Limhamnsgruppen AB.Betalning sker till bankgiro 5903-0726.

Boende

Vi har förbokat ett antal hotellrum på kurshotellet.Önskas boende på kurshotellet bokar du det vid anmälningen.Med förbehåll för force majeure.