Ekonomisk familjerätt

bodelning vid dödsfall och äktenskapsskillnad m.m.

Datum

1 dec - 2 dec

Plats

Scandic Park, Stockholm

Kostnad

15 400 kr

Omfattning

13,5 timmar

Två dagars grundlig genomgång av, och fördjupning i, de viktigaste och mest vanligt förekommande familjerättsliga frågorna, t.ex. dold samäganderätt, pensionsrättigheter samt villkor vid gåva och testamente.

Vad ska jag som rådgivare, ombud, bodelningsförrättare och boutredningsman särskilt tänka på? Vad ska jag kräva av de andra aktörerna i ärendet?

Två av landets kunnigaste och mest erfarna praktiker inom familjerätten, professor Margareta Brattström och advokat Göran Lindén, föreläser växelvis och är samtidigt närvarande under hela kursen.

Samtliga frågor kommer att diskuteras avseende såväl den materiella juridiken som hur juristens praktiska handläggning och hantering kan påverkas av uppdragets karaktär.

Kursen vänder sig till advokater och biträdande jurister, jurister vid juridiska byråer, banker och försäkringsbolag samt andra som arbetar med bodelnings- och arvsfrågor.

Ur innehållet:

 • Familjerättsliga uppdrag
 • Äktenskapsförord
 • Samboavtal
 • Dold samäganderätt
 • Några särskilda bodelningsfrågor
 • Makars pensionsrättigheter
 • Testamente
 • Villkor vid gåva och testamente
 • Avveckling av dödsbon
 • Nyheter

MERITERANDE KURS

Tider och innehåll

Dag 1. 09.00–17.00 med en timmes lunch

Dag 2. 08.30–16.00 med en timmes lunch

1. Familjerättsliga uppdrag

 • Skilda roller kräver olika hantering

2. Äktenskapsförord

 • Innehåll – begränsningar
 • Särskilda regler om förmånstagarförordanden till livförsäkringar och IPS

3. Samboavtal

 • Innehåll – begränsningar

4. Dold samäganderätt

 • Förutsättningar
 • Obligationsrättsliga verkningar
 • Sakrättsliga verkningar

5. Några särskilda bodelningsfrågor

 • 10 kap 2 a § Äktenskapsbalken
 • 11 kap 4 och 4a §§ Äktenskapsbalken
 • Försäkringar

6. Makars pensionsrättigheter

 • Makars pensionsrättigheter vid bodelning efter äktenskapsskillnad och vid dödsfall

7. Testamente

 • Upprättande
 • Tolkning
 • Klander

8. Villkor vid gåva och testamente

9. Avveckling av dödsbon

 • Praktiska aspekter

10. Nyheter

Med förbehåll för ändringar i programmet.

Om inget annat anges gäller våra villkor och avbokningsregler som du kan läsa om här
Här kan du även läsa om den allmänna informationen om kursen och resan.

Anmälningsformulär

 • Kursdeltagare
 • Tillval och önskemål
 • Faktureringsadress
Kursdeltagare
Om du vill ha hotellrum eller ditt kursmaterial i pappersform
Faktureringsadress

Tipsa om kursen

Relaterade kurser

Familjerättsveckan 2021

Split – Kroatien
22 maj
- 29 maj
Radisson Blu, Split, Kroatien

På grund av Coronapandemin har kursveckan flyttats fram till 22–29 maj 2021. Ett fåtal platser