• Scandic Anglais, Stockholm
 • 8 500 kr
 • 6 timmar

Att vinna i domstol

Hur du ökar möjligheterna till framgång när du processar i allmän domstol.

Hovrättslagman Hjalmar Forsberg och hovrättspresident Erik Sundström bjuder in till diskussion om både tvistemål och brottmål och tar upp kommunikationen med domstolen, processens beståndsdelar, förhörsfällor m.m.

Tider och innehåll

09.30–16.30 med lunch 12.30–13.30

Under dagen berörs följande frågor:

 • Var ska fokus ligga i processen?
 • Kommunikation med domstolen
 • Processens beståndsdelar
 • Utformning av stämningsansökan
 • Hur ska en muntlig förberedelse i tvistemål gå till?
 • Häktningsförhandling
 • Förhörsfällor
 • Argumentation i påföljdsfrågan
 • Skyldigheten att återbetala försvararkostnader
 • Några hovrättsfrågor.

Dagen anpassas delvis efter deltagarnas önskemål.

Med förbehåll för ändringar i kursprogrammet.

Kursledare

Hovrättspresident Erik Sundström

Erik Sundström är hovrättspresident vid Hovrätten för Övre Norrland. Han har tidigare arbetat som lagman vid tingsrätten i Lycksele, hovrättsråd i Svea hovrätt och dessförinnan på Justitiedepartementet och hos Justitieombudsmannen. Erik har länge anlitats av Limhamnsgruppen för utbildning om bland annat tvistemålsprocessen, bevisvärdering och påföljdsbestämning. Han undervisar även om tvistemålsprocessen på Domstolsakademin och medverkade vid Domstolsverkets utbildning av domare inför införandet av En modernare rättegång.

Hovrättslagman Hjalmar Forsberg

Hjalmar Forsberg är sedan 2011 lagman i Hovrätten för Västra Sverige. Han har många års gedigen erfarenhet av att döma brottmål, bl.a. som chefsrådman i Stockholms tingsrätt. Han har undervisat i processrätt och straffrätt på Stockholms universitet, Åklagarmyndigheten, Advokatsamfundet och Domstolsakademin.

Allmän info

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar kursmaterial, lunch, för- och eftermiddagskaffe. Mervärdesskatt tillkommer.

Deltagarantal

Antalet deltagare är begränsat. Antagning sker i den ordning anmälan och betalning kommer in till Limhamnsgruppen.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart Limhamnsgruppen AB accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen. Anmälan kan göras längre ner på denna sida.

Avbokning

Klicka här för att se gällande avbokningsregler.

Betalning

Faktura på kursavgift sänds från Limhamnsgruppen AB.Betalning sker till bankgiro 5903-0726.

Boende

Vi har förbokat ett antal hotellrum på kurshotellet.Önskas boende på kurshotellet bokar du det vid anmälningen.Med förbehåll för force majeure.