Återvinning till konkursbo

Regler, rättsverkningar och praktiska tillämpningsfrågor

Datum

30 aug - 31 aug

Plats

Scandic Anglais, Stockholm

Kostnad

17 500 kr

Omfattning

12 timmar

En noggrann genomgång av konkurslagens regler om återvinning till konkursbo.

Kursen börjar med en genomgång av reglerna. Därefter diskuterar och analyserar vi de svåra och oklara återvinningsfrågorna.

Advokaterna Marek Keller och Hans Elliot hjälper oss att reda ut begreppen.

Tider och innehåll

Dag 1

09.30–12.30, 13.30–16.30

Under dag 1 behandlas de centrala delarna av konkurslagens regler om återvinning till konkursbo.

Dagen innefattar bland annat följande moment:

 • Allmänna förutsättningar för återvinning, bland annat vad som kan bli föremål för återvinning, nackdelsrekvistet, insolvens m.m.
 • Återvinningsförbud samt jämkning av återvinning
 • Begreppet fristdag samt återvinningsfristerna och deras beräkning
 • Återvinning från närstående till konkursgäldenären (närståendebegreppet i 4:3 KL)
 • Genomgång av förutsättningar för återvinning enligt enskilda återvinningsbestämmelser (4:5 KL och 4:6–4:13 KL)
 • Rättsverkningarna av återvinning, fordrans återuppståndelse samt bevakningsfrihet
 • Praktiska och processuella frågor gällande återvinningskrav, bl.a. borgenärstalan

Dag 2

09.00–12.30, 13.30–16.00

Dag 2 syftar till att ge djupare förståelse för återvinningsreglernas innebörd och rättsverkningar samt för praktiska tillämpningsfrågor. Under dagen analyseras och diskuteras även en rad komplexa och oklara spörsmål gällande återvinningsreglerna.

I dagen ingår bland annat följande:

 • Insolvensbegreppets olika delar samt samverkande orsaker till insolvens
 • Ond tro om insolvens och undersökningsplikt
 • Rättshandlingsrekvisitet samt klassificerings- och genomsynsfrågor vid återvinning
 • Otillbörlighetsbegreppet och ordinärhetsrekvistet
 • Närmare om innebörden av nackdelsrekvistet och olika spörsmål kopplade till detta
 • Rättsverkningarna av återvinning, partiell återvinning och värdeförändringar
 • Återvinning av kvittning och reglerna om kvittning i konkurs
 • Processuella frågor, bland annat ändring av talan, internationella förhållanden, skiljeklausuler, rättskraftsfrågor

Om inget annat anges gäller våra villkor och avbokningsregler som du kan läsa om här
Här kan du även läsa om den allmänna informationen om kursen och resan.

Anmälningsformulär

 • Kursdeltagare
 • Tillval och önskemål
 • Faktureringsadress
Kursdeltagare
Om du vill ha hotellrum eller ditt kursmaterial i pappersform
Faktureringsadress

Tipsa om kursen

Relaterade kurser

Kurspaket med Johan Eriksson

I tre helt nyinspelade kurser delar advokaten Johan Eriksson med sig av sina kunskaper inom tre skiftande områden.
Webbkurs

Kurserna om häktning, sakframställning och plädering samt förhörsteknik vänder sig till alla processande jurister som vill vässa sina tekniker i övertygandets konst och korsförhörets renande eld.

Johan Eriksson

Häktningsförhandling

Försvararteknik del 1 med Johan Eriksson
Webbkurs

År efter år har Sverige kritiserats för långa häktningstider, kritiken har ofta riktats mot åklagare och domstolar samt bristande resurser. I den här kursen vänder vi i stället blicken mot försvararen, finns det mer att göra?

Johan Eriksson

Sakframställning och plädering

Försvararteknik del 2 med Johan Eriksson
Webbkurs

Konsten att sälja in en idé. Allt framgångsrikt processande bygger på att domstolen kan ta till sig din idé om saken.

Johan Eriksson

Förhörsteknik

Försvararteknik del 3 med Johan Eriksson
Webbkurs

Mål av alla typer avgörs ofta på muntlig bevisning. Att behärska förhörsteknik är därför helt avgörande för alla processande jurister.

KonkursArbetsrätt

Nyheter 2018–2020
Webbkurs

Det händer saker och ting på det konkursarbetsrättsliga området. Boken KonkursArbetsrätt kom ut 2018, och i den här kursen presenterar advokat Erik Danhard kortfattat de nyheter som har skett under 2018–2020.

Kausalitet, adekvans och ansvarsbegränsning

Med Mårten Schultz
Webbkurs

Kursen är lämplig för såväl kommersiellt verksamma jurister, framförallt process- och tvistelösningsverksamma jurister, men också för humanjurister som arbetar med skadeståndsfrågor.