• Scandic Anglais, Stockholm
 • 8 400 kr
 • 6 timmar

Återvinning till konkursbo – Del 1 Grundläggande

En noggrann genomgång av den grundläggande materian avseende reglerna för återvinning till konkursbo.

Advokaterna Hans Renman och Ulrik Hägge går pedagogiskt och praktiskt igenom de viktigaste återvinningsreglerna.

Om du går både del 1 och 2 dagarna efter varandra får du 1500 kr i rabatt, dvs du betalar 15 300 kr istället för 16 800 kr.

Klicka här för Återvinning till konkursbo – Del 2 Avancerad >>

Vi diskuterar bl.a. följande moment:

 • Nackdelsrekvisitet
 • Återvinningsförbudet
 • Närståendebegreppet
 • Återvinningsfristerna
 • Genomgång av återvinningsreglerna
 • Verkan av återvinning
 • Jämkningsregeln
 • Konkurslagens kvittningsregler
 • Återgång av arvskifte

För dig som regelbundet bläddrar i och hanterar räkenskaper vill vi rekommendera vår kurs Att läsa och förstå årsredovisningar. Aukt revisor Mikael Fredstrand lär på ett mycket metodiskt och pedagogiskt sätt ut hur du läser och tolkar årsredovisningar. Läs mer här >>

Ta gärna en titt på Login Hasselbergs klurser. De erbjuder kurser i konkurs- och lönegarantihandläggning med Garanti XL. De har en introduktionskurs för dig som just börjat använda Garanti XL och en kurs för dig som redan har erfarenheter men vill lära dig mer. Läs mer och hitta nästa kurstillfälle här >>

 

Tider och innehåll

09.30–16.30 med en timmes lunch.

Återvinning i konkurs – Grundläggande

Konkursen avser att ge grundläggande kunskaper om återvinning vid konkurs och innefattar följande moment.

Förutsättningarna för återvinning

 • Nackdelsrekvisitet
 • Återvinningsförbudet
 • Närstående
 • Återvinningsfrister
 • Objektiva resp. subjektiva rekvisit

Återvinning av rättshandling enligt 4 kap. 5 § KL

 • Rättshandling
 • Otillbörlighetrekvisitet
 • Obeståndrekvisitet
 • Ond tro

Återvinning av gåva enligt 4 kap. 6 § KL

 • Gåvobegreppet

Återvinning av bodelning enligt 4 kap. 7 § KL

 • Eftergivit sin rätt
 • Går åter i motsvarande mån

Återvinning av lön mm enligt 4 kap. 8 § KL

 • Uppenbart överstiger vad som är skäligt

Återvinning av betalning enligt 4 kap. 10 § KL

 • Skuldreglering
 • Osedvanliga betalningsmedel
 • Förtidsbetalning
 • Avsevärd försämring av ekonomisk ställning
 • Ordinära betalningar

Återvinning av säkerhet enligt 4 kap. 12 § KL

 • Inte betingad vid skulden tillkomst
 • Inte överlämnats utan dröjsmål
 • Ordinär
 • Annan åtgärd

Återvinning av utmätning enligt 4 kap. 13 § KL

 • Återgång utan särskild åtgärd, 3 kap 8 § samt 4 kap 19 § 3 st. KL

Verkan av återvinning

 • Restitutionsprincipen
 • Värdeersättningsprincipen
 • Samma-status-principen
 • Avkastning och ränteberäkning

Jämkning

Kvittning

 • Rätt att kvitta
 • Återvinna överlåtelse eller kvittning

Återgång av arvskifte

Med förbehåll för ändringar i kursprogrammet

Kursledare

Advokat Ulrik Hägge

Ulrik Hägge är sedan mer än 20 år verksam som advokat med inriktning på obeståndsfrågor och kommersiella tvister. Han har skrivit ett flertal artiklar inom obeståndsrätt.

Advokat Hans Renman

Hans Renman är advokat och delägare på Hamilton Advokatbyrå i Stockholm. Hans har i över 25 år arbetat med kommersiella tvister, konkursförvaltning samt rådgivning till finansiella bolag. Han är författare till bl.a. Återvinning enligt 4 kap. konkurslagen (Norstedts) och anlitas regelbundet som föreläsare i sakrätt och obeståndsrätt.

Allmän info

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar kursmaterial, lunch, för- och eftermiddagskaffe. Mervärdesskatt tillkommer.

Deltagarantal

Antalet deltagare är begränsat. Antagning sker i den ordning anmälan och betalning kommer in till Limhamnsgruppen.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart Limhamnsgruppen AB accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen. Anmälan kan göras längre ner på denna sida.

Avbokning

Klicka här för att se gällande avbokningsregler.

Betalning

Faktura på kursavgift sänds från Limhamnsgruppen AB.Betalning sker till bankgiro 5903-0726.

Boende

Vi har förbokat ett antal hotellrum på kurshotellet.Önskas boende på kurshotellet bokar du det vid anmälningen.Med förbehåll för force majeure.