• Scandic Anglais, Stockholm
 • 8 400 kr
 • 6 timmar

Återvinning till konkursbo – Del 2 Avancerad

En djupdykning i Konkurslagens regler om återvinning till konkursbo. Under dagen diskuterar och analyserar vi de svåra och oklara återvinningsfrågorna.

Advokaterna Hans Renman och Ulrik Hägge hjälper oss att reda ut begreppen.

Om du går både del 1 och 2 dagarna efter varandra får du 1500 kr i rabatt, dvs du betalar 15 300 kr istället för 16 800 kr.

Klicka här för Återvinning till konkursbo – Del 1 Grundläggande >>

Vi behandlar bland annat följande moment:

 • Obeståndsbegreppet
 • Sammansatta transaktioner
 • Borgenärsbyte
 • Otillbörlighetsbegreppet
 • Ond tro och undersökningsplikt
 • Medelbara betalningar
 • Ordinära betalningar
 • Verkan av återvinning; partiell återvinning och värdeförändringar
 • Borgenärstalan
 • Processuella frågor; kvittningsfrågor, ändring av talan, lagvalsfrågor och skiljeklausul

För dig som regelbundet bläddrar i och hanterar räkenskaper vill vi rekommendera vår kurs Att läsa och förstå årsredovisningar. Aukt revisor Mikael Fredstrand lär på ett mycket metodiskt och pedagogiskt sätt ut hur du läser och tolkar årsredovisningar. Läs mer här >>

Ta gärna en titt på Login Hasselbergs kurser. De erbjuder kurser i konkurs- och lönegarantihandläggning med Garanti XL. De har en introduktionskurs för dig som just börjat använda Garanti XL och en kurs för dig som redan har erfarenheter men vill lära dig mer. Läs mer och hitta nästa kurstillfälle här >>

 

Tider och innehåll

09.30–16.30 med en timmes lunch.

Återvinning i konkurs – Avancerad

Konkursen avser att diskutera och analysera svåra och oklara återvinningsfrågor och innefattar bland annat följande moment.

Obeståndsbegreppets utveckling i rättspraxis

Specifika närståendefrågor

 • Ändrade förhörhållanden
 • Möjlighet till analogier

Nackdelsrekvisitet

 • Sammansatta transaktioner
 • Kontokurantförhållanden
 • Borgenärsbyte

Otillbörlighetsbegreppet

Ond tro och undersökningsplikt

Medelbara betalningar

Ordinära betalningar

Verkan av återvinning

 • Partiell återvinning och värdeförändringar
 • Borgenärstalan

Talan mot tredje man

 • Förutsättningar för återvinning
 • Verkan av återvinning
 • Borgen och tredjemanspant

Borgenärstalan

Processuella frågor

 • Återvinning i utdelningsförslaget
 • kvittningsfrågor
 • ändring av talan
 • lagvalsfrågor och skiljeklausul

Kursledare

Advokat Ulrik Hägge

Ulrik Hägge är sedan mer än 20 år verksam som advokat med inriktning på obeståndsfrågor och kommersiella tvister. Han har skrivit ett flertal artiklar inom obeståndsrätt.

Advokat Hans Renman

Hans Renman är advokat och delägare på Hamilton Advokatbyrå i Stockholm. Hans har i över 25 år arbetat med kommersiella tvister, konkursförvaltning samt rådgivning till finansiella bolag. Han är författare till bl.a. Återvinning enligt 4 kap. konkurslagen (Norstedts) och anlitas regelbundet som föreläsare i sakrätt och obeståndsrätt.

Allmän info

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar kursmaterial, lunch, för- och eftermiddagskaffe. Mervärdesskatt tillkommer.

Deltagarantal

Antalet deltagare är begränsat. Antagning sker i den ordning anmälan och betalning kommer in till Limhamnsgruppen.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart Limhamnsgruppen AB accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen. Anmälan kan göras längre ner på denna sida.

Avbokning

Klicka här för att se gällande avbokningsregler.

Betalning

Faktura på kursavgift sänds från Limhamnsgruppen AB.Betalning sker till bankgiro 5903-0726.

Boende

Vi har förbokat ett antal hotellrum på kurshotellet.Önskas boende på kurshotellet bokar du det vid anmälningen.Med förbehåll för force majeure.