• Scandic Anglais, Stockholm
 • 8 400 kr
 • 7 timmar

Aktiebolagslagen – en grundlig genomgång

En bred och grundlig genomgång av Aktiebolagslagens viktigaste delar.

Advokat Carl Svernlöv fördjupar din förståelse för reglerna och ger dig verktygen att hantera de svåra frågorna på bästa sätt.

 • hur man bildar, kapitaliserar och avvecklar bolag
 • företagsstyrning och de olika bolagsorganens roll
 • grunderna i kapitalskyddet och de begränsningar som lagen uppställer kring värdeöverföringar och lån
 • tvångslikvidationsreglerna
 • reglerna om personligt ansvar i lagen
 • pedagogiska exempel och förslag på lösningsmodeller

Aktiebolagslagen har med tiden blivit väldigt omfattande och kan med sina drygt 850 paragrafer uppfattas som svåröverskådlig om man inte arbetar med den dagligen. Den här kursen är en översiktlig och grundläggande kurs i aktiebolagsrätt. Yrkesverksamma advokater, biträdande jurister, bolagsjurister, revisorer och andra som vill lära sig mer om aktiebolagsrätt får under en intensiv dag en grundlig genomgång av lagen och dess centrala element.

I kursmaterialet ingår boken Bolagsrättsliga FAQ av Carl Svernlöv, tredje upplagan (2019).

Tider och innehåll

09.30–16.30 med en timmes lunch

 • Aktiebolaget som associationsform
 • Begränsat personligt ansvar; ansvarsgenombrott
 • Aktiebolaget som juridisk person
 • Skyddet för bolagets aktieägare och borgenärer
 • Olika bolagskategorier
 • Aktiekapital, aktier och aktiebok
 • Koncerner
 • Bildande av aktiebolag
 • Bolagsstämma
 • Bolagets ledning
 • Behörighet att företräda aktiebolaget; kompetensöverskridande
 • Kontrollorgan
 • Kapitalökning
 • Fondemission
 • Nyemission av aktier
 • Emission av teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev
 • Riktade emissioner, ”Leo-lagen”
 • Vinstandelslån och kapitalandelslån
 • Värdeöverföring
 • Förvärv av egna aktier
 • Minskning av aktiekapitalet
 • ”Förtäckt värdeöverföring”
 • Värdeöverföring – en lösningsmodell
 • Förbjudna lån
 • Inlösen av minoritetsaktie
 • Fusion
 • Delning
 • Likvidation
 • Sanktioner

Förbehåll för ändringar i programmet.

Kursledare

Advokat Carl Svernlöv

Carl Svernlöv är partner i den globala advokatbyrån Baker & McKenzie och adjungerad professor i associationsrätt vid Uppsala Universitet. Han är en av de ledande experterna inom aktiebolagsrätt i Sverige, och har arbetat med internationella företagsöverlåtelser i över 25 år och är även member of the New York Bar. Carl har författat 12 böcker och över 150 artiklar om svensk och internationell affärsjuridik. Han är också en uppskattad talare och undervisar ofta i dessa ämnen. Se vidare http://www.bakermckenzie.com/CarlSvernlov/

Målgrupper

Advokater, biträdande jurister, bolagsjurister, revisorer och andra som i sitt juridiska arbete kommer i kontakt med aktiebolagsrättsliga frågor.

Allmän info

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar numera kursmaterial i digital form (som standard sökbar pdf-fil), lunch, för- och eftermiddagskaffe. Mervärdesskatt tillkommer. Mot en extra avgift skriver vi ut kursmaterialet. I anmälningsformuläret anger du med en bock om du vill ha materialet utskrivet.

Deltagarantal

Antalet deltagare är begränsat. Antagning sker i den ordning anmälan och betalning kommer in till Limhamnsgruppen.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart Limhamnsgruppen AB accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen. Anmälan kan göras med hjälp av knappen ”Jag anmäler mig” på denna sida.

Avbokning

Klicka här för att se gällande avbokningsregler.

Betalning

Faktura på kursavgift sänds från Limhamnsgruppen AB.Betalning sker till bankgiro 5903-0726.

Boende

Vi har förbokat ett antal hotellrum på kurshotellet.Önskas boende på kurshotellet bokar du det vid anmälningen.Med förbehåll för force majeure.